Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z konference Moderní škola na Linuxu

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Zpráva z konference Moderní škola na Linuxu

0 comments
Autoři: 

15. listopadu 2007 se na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poprvé v historii uskutečnilo veřejné jednání o využití softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (tj. Open Source Software, dále OSS) v českém školství.

Organizátorem akce byla Společnost pro výzkum a podporu Open Source (OSS Alliance), a to za prostorového přispění MŠMT ČR. Akce se totiž konala v příjemných prostorách historické budovy ministerstva v Karmelitské ulici na pražské Malé Straně. Jednání bylo ukázkou osobního nasazení lidí prosazujících OSS nejenom na školách a sázky komerčních firem na OSS (IBM). Zvláštností byl potom dozor zástupce firmy Microsoft, který bedlivě hlídal prezentace a hájil cenovou politiku své firmy. Vzhledem k přítomnosti komerčních firem nabízejících zpoplatněné řešení i se softwarem od Microsoftu se jednalo o cenovou válku, z níž pochopitelně OSS vyšel bez ztráty kytičky.

V jednotlivých prezentacích a diskuzích, jimž se budu věnovat v druhé části této zprávy, došlo k následné specifikaci problému:

Plné nasazení OSS ve výuce na všech úrovních vyžaduje značné nadšení zainteresovaných učitelů, profesorů i správců IT. To však nebrání částečnému nasazení OSS – to díky heterogenitě prostředí naopak přispívá k větší univerzálnosti vědění a následné schopnosti žáků a studentů aplikovat získané poznatky i v jiném než naučeném prostředí.

OSS již nesporně patří k významným technologiím tvořícím páteř internetu. Vedle dnes již nepostradatelného webového serveru Apache zmiňme namátkou softwary Plone, Drupal, Moodle či Mailman. Jejich místo na počítači však vzniká teprve postupně spolu s rozšiřováním kancelářského balíku OpenOffice místo často nelegálních MS Office různých verzí. Nabídka však nekončí jen kancelářskými aplikacemi, pokračuje přes grafické softwary (Gimp, OO.Draw), softwary určené pro úpravy audia či střih videa až k výukovým programům pro předškolní děti.

Jedním z velkých a stále probíhajících úkolů je počeštění aplikací, což (jak ostatně sami konferenční účastníci předvedli) může být i součástí výuky od druhého stupně ZŠ, kde se tomu žáci věnují v rámci kombinace hodin výuky jazyků a výpočetní techniky. Vznikat tak mohou domácí lokalizace – tím se zrychluje i přístup k novým verzím programového vybavení. Děti ze tříd prvního stupně si naopak mohou hrát s obrázky, např. pro obrázkovou abecedu pro nejmenší.

Využití OSS může ve vyšších ročnících pokračovat výukou práce na GNU/Linuxu formou, kdy jeden měsíc žáci pracují v prostředí Windows a jeden měsíc v prostředí Linuxu. Zatím u nás probíhají pouze pokusy, které je zatím možné pokládat za nesmělé, zejména ve srovnání s Portugalskem. Tam existují integrované školy (pro děti ve věku šesti až osmnácti let) i vlastní distribuce Linuxu, které každý žák dostává na CD. Díky tomu může i z domova pracovat ve stejném prostředí s veškerými výukovými materiály. Navíc domácí počítače, na nichž může být instalován operační systém Windows, nevyžadují přeinstalaci. K dispozici jsou totiž distribuce typu tzv. Live CD či dnes čím dál více Live DVD.

Hned zpočátku konference byla zástupcům ministerstva za přítomnosti zástupkyně Dolní komory Parlamentu ČR předána výzva OSS Alliance. Poté byly již předneseny vlastní konferenční příspěvky, mnohdy následované otevřenou debatou nebo alespoň potleskem s následnou diskusí v kuloárech.

Vlastní program konference je možné získat spolu s prezentacemi a fotografiemi na stránkách OSS Alliance, nyní se již na jednotlivé konferenční příspěvky podívejme podrobněji.

OSS Aliance a školství
Filip Molčan, OSS Aliance

V prezentaci byla představena česká OSS Alliance, jejímž hlavním úkolem je pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Českého helsinského výboru sdružovat odborníky na problematiku využití OSS. Pracují zde pracovní skupiny pro veřejnou správu, školství, projekty OSS, právní aspekty a geoinformatiku. Tyto skupiny podporují užívání OSS ve svých sférách zájmu. Důležitý je rovněž výzkum, marketingové aktivity v rámci podpory českých projektů a zaštiťování spolupráce v rámci projektů ČR a EU.

Druhá část prezentace byla věnována specifikaci pojmu Open Source a prezentaci jeho výhod. Mezi ně patří většinou bezplatné nasazení, upravitelnost kódu a nezávislost na jednom dodavateli. V rámci práce s normalizovanými dokumenty také nejsou omezování partneři a čtenáři, pro které je zaručená dostupnost plnohodnotného programového vybavení zdarma.

Ve třetí části byly potom předvedeny ukázky podpory OSS od komerčních firem a také referenční projekty v rámci ČR.

Život s Linuxem... na základní škole
Martin Lána, ZŠ Máchovo nám, Děčín

Charismatické vystoupení Martina Lány by k instalaci Linuxu do počítačové učebny zřejmě přesvědčilo nejenom počítačového, ale i celkového analfabeta. V příspěvku byla vyložena celá anabáze s výstavbou počítačové učebny s využitím Linuxu; moderní učebna byla zřízena v rámci projektu OSS Alliance a nadace ČEZ.

Hlavní výhodou OSS, kam řadíme i operační systém Linux, je legálnost a přenositelnost všech aplikací. K dispozici jsou i speciální distribuce zaměřené na výuku, výhodou je i možnost využívat LiveCD (viz výše). Nadaní žáci se mohou v rámci své zájmové činnosti podílet na vývoji softwaru a na jeho lokalizacích. Z hlediska správce počítačových učeben je také značnou výhodou odolnost vůči virům, spyware a malware. Uživatel pracující na systémech, které lze v současné době označit jako alternativní, je vždy více přizpůsobivý a nezaskočí ho změna ikonek mezi dvěma verzemi téhož programu, která často v praxi paralyzuje celá oddělení různých organizací.

V rámci prezentace jsou přehledně zmíněny programy používané při výuce. Pozornost je věnována i studijním plánům, zaměření ročníkových prací a zejména řadě zkušeností z pěti let intenzivního vývoje a hlavně rozvoje využití OSS (včetně Linuxu) při výuce.

Podobnou "školu života" pro práci s počítačem by potřebovalo velmi mnoho lidí, kteří, jak sami prohlašují, "byli na školení už roku 1985 a víc nepotřebují". Dětem navštěvujícím tuto školu lze tedy téměř závidět.

Přístup IBM k open-source a jeho podpora na školách
Jan Louda, IBM ČR

V prezentaci byla představena výhodnost spolupráce velkých výrobců s komunitou OSS, která jim umožňuje poskytnout levné a přitom kvalitní služby pro správu a vývoj jejich vlastních aplikací (Nagios a servery, OpenOffice a Lotus Notes). Zároveň IBM v rámci svých projektů podporuje studenty středních a vysokých škol, kteří pracují na vývoji OSS. Tato forma spolupráce je oboustranně výhodná - studenti získávají cenné zkušenosti, IBM pak případné budoucí kvalitní zaměstnance.

Školní web na Drupalu
Jakub Suchý, Drupal CZ

Jakub Suchý předvedl základní instalaci a nastavení Drupalu (tedy systému pro správu obsahu či CMS) pro potřeby webové prezentace školy. Vystoupení nabývalo téměř divadelních rozměrů, ale za předpokladu, že se nic nepokazí, nebylo daleko od skutečnosti. S použitím kvalitního systému pro správu obsahu je pro uživatele schopného používat web na úrovni složitosti webmailových aplikací (např. na Seznamu či Centrum.cz) vcelku jednoduché spravovat celý tento systém a tím i web organizace. Systém Drupal je využitelný např. pro školy, knihovny či weby malých obcí.

eLearning v celoživotním vzdělávání
Saša Vidović, INES International

Zdravotní sestra Saša Vidović prezentoval využití výukového systému Moodle pro portál celoživotního vzdělávání sester sestra.IN. K projektu se také dostal jako počítačový analfabet, ale s vědomím toho, že s poměrně malou technickou podporou je možné vytvořit kvalitní projekt. V okamžiku, kdy má uživatel možnost pracovat s kvalitním a intuitivním programovým vybavením, které je pod licencí OSS, vzniká poměrně levná platforma pro výuku a vzdělávání i ve zcela netechnických oborech. Podrobnější informace o této problematice jsou uvedeny v textovém podkladu k prezentaci.

Komerční a komunitní distribuce Linuxu
Jiří Boháč, SUSE Labs

Jiří Boháč ve své prezentaci představil základní distribuce GNU/Linuxu, a to včetně odpovídajícího názvosloví. Z prezentace jasně vyplývá, že to, co není za peníze, může mít značnou cenu i svojí kvalitu. Je jen volbou uživatele, zda si zvolí stabilitu za cenu mírné zastaralosti či zda drží krok s posledním vývojem, ale zároveň riskuje drobné a většinou krátkodobé problémy. Linux je systémem svobodné volby.

V druhé části prezentace představil svůj koníček, jímž je nasazení Linuxu na Gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze 9. Nepočítají-li se nadšenci strávené hodiny práce, lze vybudovat i kvalitní řešení "zadarmo".

ČMIS Počítačová učebna na Linuxu
Václav Svátek, Českomoravské informační systémy, s.r.o.

V. Svátek si připravil prezentaci, v níž představil vcelku levný způsob masového zavedení IT vybavení do škol, knihoven a veřejných institucí. Prezentoval systém založený na výkonných serverech a jednoduchých koncových terminálů starajících se jen o zobrazování a vstup dat z klávesnice a myši. Systém lze s velkou cenovou výhodou provozovat pod operačním systémem Linuxu, ale i pod systémem Windows (pokud si nový uživatel několikanásobně připlatí). Jednou z výhod je i možnost použít pro terminály starší počítače, které dnes již v jiných případech z hlediska svého výkonu nevyhovují. Sice nejsou tak hezké, malé a energeticky úsporné, ale mají pro jejich vlastníka již nulovou pořizovací cenu.

Život s Linuxem... na střední škole
Janek Wagner, Ceskaskola.cz

Z prezentace vyplynulo mírné rozčarování nad stavem výuky informačních technologií v našich školách, kde byly a jsou snahy o snižování počtu hodin výuky IT. Navíc se dokonce vedou diskuse o tom, zda humanitně vzdělaný člověk počítač vůbec potřebuje.

Česká republika nevyužívá ani projektů pro podporu vzdělávání EU, které jsou založeny na OSS. Nejenom, že tyto projekty nejsou využívány, ony nejsou u nás ani známy. Bohužel i na úrovni ministerstva, které by je muselo zastřešit. Tuto nepříjemnou situaci se však snad v budoucnu podaří úspěšně překlenout.

Výukový software pod Linuxem
Bohumil Vošický, Terasoft

Terrasoft jako vedoucí výrobce výukových programů pro základní a střední školy přešel k multiplatformnímu řešení svých programů. Programy jsou interpretovány pomocí aplikace Flash Player, která je dostupná nejenom pro Windows, ale i pro všechny verze operačních systémů Linuxu a MacOS.

Prezentace byla vzhledem k pokročilé hodině dost odlehčená a často přerušovaná dotazy uživatelů týkajících se jednotlivých programů a jejich verzí.

Martin Chlouba (OSS Alliance)

Martin Chlouba (OSS Alliance)

Martin Lána (ZŠ Máchovo nám., Děčín)

Martin Lána (ZŠ Máchovo nám., Děčín)

Účastníci konference

Filip Molčan (OSS Alliance) a Jakub Suchý (Drupal CZ)

Filip Molčan (OSS Alliance) a Jakub Suchý (Drupal CZ)

Účastníci konference

Účastníci konference

Účastníci konference

Zastoupeny byly prakticky všechny věkové kategorie

Zastoupeny byly prakticky všechny věkové kategorie

Fotografie pořídil autor zprávy.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANSA, Václav. Zpráva z konference Moderní škola na Linuxu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-12673. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12673

automaticky generované reklamy
registration login password