SKIP

Exkurze do Místní knihovny Kunratice

Dne 18. 4. 2012 se uskutečnila exkurze pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) do Místní knihovny Kunratice. Jedná se o knihovnu, která je v mnoha ohledech netradiční, a to jak svým umístěním – nachází se v malebném prostředí pražského předměstí, které evokuje vzpomínky na dětství a léto strávené na chalupě u babičky –, tak svým personálním obsazením. O knihovnu, fond a čtenáře se totiž starají dvě sestry – knihovna byla touto rodinou vedena po několik generací.

Ovesná, Monika. Exkurze do Místní knihovny Kunratice. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7434>. urn:nbn:cz:ik‐007434. ISSN 1212-5075.

Návštěva Knihovny Průhonice

Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze do Knihovny Průhonice, která se uskutečnila 20. 3. 2012.

Na exkurzi do knihovny v Průhonicích se naše pražská organizace SKIP vydala jedno úterní březnové odpoledne. Průhonice jsou světoznámé svým parkem a také úžasnými barvami rododendronů. My jsme se však nechystali navštívit park, ale pozoruhodnou instituci. Již podle webových stránek se jedná o mimořádnou knihovnu.

Hronovská, Ingrid. Návštěva Knihovny Průhonice. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7397>. urn:nbn:cz:ik‐007397. ISSN 1212-5075.

Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze na sídlišti Dědina

Ve středu 15. února 2012 se uskutečnila exkurze pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) do nově otevřené pobočky Městské knihovny v Praze (MKP) Dědina. Účast nebyla velká, pouhých šest zvědavců, ostatní patrně odradila vzdálenost z centra města. Ale ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali.

Buřilová, Marcela. Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze na sídlišti Dědina. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7357>. urn:nbn:cz:ik‐007357. ISSN 1212-5075.

Návštěva Knihovny Národního muzea

Poznámka redakce: Exkurze do Knihovny Národního muzea se uskutečnila 8. 12. 2011, a to pod hlavičkou pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Návštěva Knihovny Národního muzea měla zvláštní podtext. Všechny účastníky exkurze zajímalo, kolik svazků má knihovna, kolik zaměstnanců spravuje fondy, jak je knihovna organizována, ale hlavní otázkou bylo, jak se knihovna stěhovala.

Slezáková, Helena. Návštěva Knihovny Národního muzea. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7309>. urn:nbn:cz:ik‐007309. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR

Dne 3. listopadu 2011 byla pod záštitou pražské organizace SKIP uspořádána exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR). Akce se zúčastnilo celkem patnáct zájemců ze sedmi různých knihoven.

Mach, Filip. Exkurze do Střediska vědeckých informací Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7277>. urn:nbn:cz:ik‐007277. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea

Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), která se uskutečnila 18. 10. 2011.

Elner, Roman. Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7208>. urn:nbn:cz:ik‐007208. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK

Další z knihoven, do kterých pražská organizace SKIP v letošním roce uspořádala exkurzi, bylo Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK). Exkurze, která se uskutečnila 6. září 2011, se zúčastnilo celkem osmnáct zájemců.

Škochová, Věra. Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7152>. urn:nbn:cz:ik‐007152. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny Náprstkova muzea

Exkurze do Knihovny Náprstkova muzea (tj. součásti Národního muzea), kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), byla zahájena v atriu bývalého pivovaru U Halánků. Byl parný červnový den (29. 6. 2011), a tak představa chladných sklepů a orosených džbánků nebyla nijak nepříjemná. Naše kroky směřovaly do historické knihovny Vojty Náprstka neboli do Čítárny Amerického klubu dam.

Hoťová, Anna. Exkurze do Knihovny Náprstkova muzea. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7040>. urn:nbn:cz:ik‐007040. ISSN 1212-5075.

Exkurze do knihovny Goethe-Institutu v Praze

Exkurze do knihovny Goethe-Institutu byla uspořádána pod záštitou pražské organizace SKIP dne 31. 5. 2011. Akce se zúčastnilo celkem šestnáct zájemců z různých knihoven.

S cíli a prací Goethe-Institutu nás seznámila vedoucí Oddělení informací a knihovny s regionálním pověřením paní Sabine Reddel-Heymannová, po knihovně nás provedla a s nabízenými službami seznámila paní Eva Vondálová, vedoucí knihovny.

Burešová, Iva. Exkurze do knihovny Goethe-Institutu v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6980>. urn:nbn:cz:ik‐006980. ISSN 1212-5075.

Návštěva Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) nabídla naší knihovnické obci ve středu 27. dubna 2011 návštěvu Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty, které je součástí Úřadu městské části Praha – Kolovraty. Nabídku využilo sedm zájemců z našich knihovnických řad.

Holoubková, Marta. Návštěva Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6929>. urn:nbn:cz:ik‐006929. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah