software

Grafická prezentace informací ve znalostním managementu

English title: 
Graphic presentation of information in the knowledge management
Abstract: 

This paper deals with knowledge management and describes the possibilities of graphical presentation of information using mind mapping and conceptual, EPCDiagram and Flowchart.

Role informačních specialistů a požadavky na ně procházejí poměrně složitým a intenzivním vývojem. V zásadě již není problém získat prostřednictvím internetu informace téměř o čemkoli, a tak by se mohlo zdát, že role „vyhledávacích odborníků“ postupně končí. Není tomu úplně tak, avšak je patrné, že jejich pozice se stále více přibližuje k tomu, co by bylo možné označit jako znalostní management.

Černý, Michal. Grafická prezentace informací ve znalostním managementu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7089>. urn:nbn:cz:ik‐007089. ISSN 1212-5075.

Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem

Podnázev: 
Čas na cvičení malou pauzičku!

Počítače jsou nedílnou součástí našeho života. Kromě pozitivních vlivů, kterými se projevují při naší práci, existují také negativní aspekty, které přímo souvisejí s používáním počítače ke každodenní práci. O pozitivech víme všichni, ale negativa si už uvědomujeme méně. Negativa, o kterých se hovoří, souvisejí především s ergonomií. Ergonomie je obor, který se zabývá vztahem „člověk – pracovní prostředí“.

Tůmová, Štěpánka; Watt, Andrea. Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7088>. urn:nbn:cz:ik‐007088. ISSN 1212-5075.

Představení portálu nástroje.knihovna.cz

Podnázev: 
Spuštění jedinečného portálu s katalogem nástrojů (nejen) pro vzdělávání
English title: 
Presentation of nastroje.knihovna.cz
English subtitle: 
Start-up of unique portal with the catalogue of tools designed (not only) for educational purposes
Abstract: 

Following article is an introduction of handlisted subject catalogue filled with internet and desktop tools mainly usable in education processes. Nowadays, there are lots of these tools, but there is not yet a site with well defined categories for librarians and teachers. This situation led to the idea that gave birth to the project Nastroje.knihovna.cz. Our internet portal is supposed to fill that gap on a market and therefore satisfy the needs of focus groups and maybe many others. If you are curious, read on, because all the key activities and focus groups of the project will be introduced to on the following pages.

Profese knihovníka v současné době předpokládá počítačovou gramotnost na solidní úrovni, ale i tak se občas stane, že narazíme na problém, se kterým si nevíme rady. Možná se vám už stalo, že jste dostali netrpělivě očekávaný e-mail a nemohli jeho přílohu otevřít, protože byla ve formátu, který ani vy, ani váš počítač neznáte. Nebo: potřebujete elektronicky odeslat větší objem dat (třeba fotografie), ale víte, že váš outlook větší přílohu než 2MB zablokuje. Určitě máte k dispozici i vlastní, podobnou zkušenost. Jak si v takových případech poradit? Existuje ale ještě jedno řešení: projekt nastroje.knihovna.cz, který vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.

Logo projektu nastroje.knihovna.cz

Logo projektu nastroje.knihovna.cz

Hodžová, Irena. Představení portálu nástroje.knihovna.cz. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6958>. urn:nbn:cz:ik‐006958. ISSN 1212-5075.

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

English title: 
How to fight successfully with economic crisis using CI
Abstract: 

Every age brings opportunities and threats, only ones who can match these challenges are successful. Tools for Competitive Intelligence (CI) help them to identify threats and opportunities, understand their nature and use it for their own benefit.

The economic crisis more or less affects all world economies. Sooner or later, it will hit most businesses. Some of them will not manage this situation and will close the business, others with sill survive with larger or smaller losses. On the other hand, some companies will use the crisis to consolidate their position on the market and many new businesses will start, because the crisis is an opportunity to come up with new ideas.

The right information at the right time is the key to business success. In times of crisis, it is doubly true. Professional tools for CI help to effectively process the information inside and outside the company. Tools for CI enable finding individual pieces of information giving them into the context and using them to obtain the competitive advantage. Company than can choose the right strategy for the prevention of threats and seek and exploit new opportunities. CI tools are used mainly in the sales protection (for the verification and monitoring of companies and individuals) and fort the protection of corporate assets and intellectual property (risk assessment and fraud detection). CI tools allow to increase productivity through fast access to information and also to identify new opportunities and to gain competitive advantage using tools for mapping the market.

Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat hrozby i příležitosti, pochopit jejich podstatu a využít je ve vlastní prospěch.

Marc, Michal. Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5688>. urn:nbn:cz:ik‐005688. ISSN 1212-5075.

MUFIN: buďte v obraze!

Podnázev: 
… aneb jak nezabloudit mezi obrázky
English title: 
MUFIN: Be In The Picture!
English subtitle: 
… or Do Not Get Lost in Images
Abstract: 

MUFIN (MUlti-Feature Indexing Network) is a multi-purpose similarity search system developed at Faculty of Informatics, Masaryk University. Using a metric-space approach, the system can index and search any data, provided a distance function is available to compute the distance (dissimilarity) of any pair of objects. The first publicly available implementation is the MUFIN Image Search system which indexes 50 000 000 Flickr images.

Kolikrát za svůj život jste při práci nebo zábavě použili Google či jiný vyhledávač, abyste našli nějakou informaci? Pravděpodobně tak často, že už si práci bez nich téměř neumíte představit - jedná se o neocenitelné pomocníky při vyhledávání v textových datech. Ale nepřeberné množství dat, které máme na dosah ruky, se už dávno neskládá jen z textu, obsahuje i obrázky, videa, zvuky, ale také třeba sekvence DNA. Jak rozumně vyhledávat zde?

Kohoutková, Petra. MUFIN: buďte v obraze!. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5301>. urn:nbn:cz:ik‐005301. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Moderní škola na Linuxu

15. listopadu 2007 se na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poprvé v historii uskutečnilo veřejné jednání o využití softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (tj. Open Source Software, dále OSS) v českém školství.

Jansa, Václav. Zpráva z konference Moderní škola na Linuxu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4452>. urn:nbn:cz:ik‐004452. ISSN 1212-5075.

Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií

English title: 
Modern ways of publishing lectures and presentation on the Web using rich media
Abstract: 

The conference "New publication methods of presentations and lectures on the web with the support of rich media" was organized by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports and the Technical University Ostrava and the aim was to introduce the rich media content management system Mediasite, a product of Sonic Foundry, Inc. The content was mostly concerned on this system, its possibilities, characteristics, advantages and actual applications in the Czech Republic. Few speakers were considering the question of the need of live communication in the academic sphere and more the threads of launching this type of service for students. Last but not least the topic of copyright was also touched.

Jednodenní konference s názvem "Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií" konference se konala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ji uspořádalo společně s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – TU v Ostravě (dále jen VŠB).

Vavříková, Lucie. Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4271>. urn:nbn:cz:ik‐004271. ISSN 1212-5075.

Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací

Abstract: 

Příspěvek přináší podrobné informace o semináři, který uspořádala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací. Konal se pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR dne 22. 11. 2006 na půdě rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Organizace se ujala Ústřední knihovna VUT. O seminář byl velký zájem (cca 70 účastníků). Jeho cílem bylo poskytnout tolik potřebný prostor k výměně zkušeností a k diskusím na dané téma. Novela VŠ zákona uložila školám zajistit zpřístupňování VŠKP. Řada vysokých škol se proto právě nachází ve stádiu rozhodování o volbě způsobu technického a technologického řešení. Rozhodují se, zda zvolit některý systém komerční nebo volně dostupný (OpenSource), a nebo si pořídit individuální systém na zakázku. Každé z těchto řešení má své výhody a nevýhody. Je třeba, aby řešení bzlo v souladu s ostatními agendami dané školy. Program semináře byl rozdělen do tří bloků. Nejprve se představily tři velké univerzity, které zprovoznily komplexní řešení „na míru“ během roku 2006. Krátké vstupy dále připravili zástupci škol, jejichž systémy jsou staršího data a byly již představeny. Předali zde řadu cenných postřehů získaných při aktualizacích a aplikaci novely VŠ zákona. Odpolední blok byl věnován především komerčním firmám (Cosmotron System, Multidata s.r.o. a Sefira s.r.o.), které představily své softwarové nástroje na podporu zpřístupňování, a dále projektu Univerzity Karlovy. Všechny přednesené prezentace jsou dostupné na adrese www.evskp.cz v rubrice Dokumenty.

Dne 22. 11. 2006 se pod záštitou a za finanční podpory Asociace knihoven vysokých škol České republiky (dále AKVŠ) konal seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby, …. Garantem programu této akce byla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise eVŠKP). Seminář se uskutečnil na půdě rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Organizace se ujala a také skvěle zhostila Ústřední knihovna VUT.

Horová, Iva. Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3805>. urn:nbn:cz:ik‐003805. ISSN 1212-5075.

Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů

English title: 
Necessary technical and technological conditions for document delivery services
Abstract: 

The article presents current information about necessary technical and technological conditions for document delivery services. Important points regarding technical development, telecommunication standards and technology which play an important role during shaping new library services and which provide necessary starting points for formation of document delivery services are mentioned. Common software applications and tools for document delivery services in all types of libraries are integral part of the article.

Redakční poznámka: Následující text je čtvrtým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3727>. urn:nbn:cz:ik‐003727. ISSN 1212-5075.

Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě

English title: 
Tracing and Fighting Plagiarism at Masaryk University
Abstract: 

Development of information technologies and their use for teaching purposes and archiving students' theses calls for tools capable of tracking traces of plagiarism. Since there have recently been numerous requests for such tools on the part of Masaryk University teachers, the team of Masaryk University Information System (IS MU) developers decided to create software providing this service, which was seamlessly integrated in the system. Its tools are to ensure that students' theses (as well as assignments) submitted are of the required quality and do not violate the fundamental principles of copyright.

Odhalování plagiátů nebo ochrana autorských práv je letité a stále aktuální téma, které získalo na intenzitě a významu právě s rozvojem informačních technologií, zejména s rozvojem elektronické podpory výuky a ukládáním závěrečných prací do studijních systémů. Masarykova univerzita (MU) má nejen značný zájem na tom, aby se dbalo na kvalitu studentských prací, ale zároveň je průkopníkem ve využíváním IT v celé šíři univerzity a v celé hloubce administrativy studia, výuky a komunikace.

Brandejsová, Jitka. Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3676>. urn:nbn:cz:ik‐003676. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah