Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Google Překladač 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 91.163 x 29
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 85.899 x 14
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 83.526 x 9
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 79.597 x 1004
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 66.094 x 20
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 53.176 x 7
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 49.487 x 13
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 46.586 x 6
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 44.454 x 6
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 41.488 x 18
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 41.252 x 87
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 39.459 x 17
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 39.440 x 12
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 38.532 x 76
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 37.462 x 8
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 35.266 x 14
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 34.670 x 18
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 34.338 x 14
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 34.049 x 5
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 33.768 x 10

Stránky