Ikaros Roč. 18, č. 12 (2014)

Editorial

Velký vánoční upgrade aneb Ikaros [beta]

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely

Internet & Informační společnost

Persuázia v prostredí internetu: persuazívne technológie a persuazívny dizajn

Zprávy, reportáže a glosy [1]

60 let vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem
LIB CON CZ: knihovnická konference tak trochu jinak
Seminář pro vydavatele odborných časopisů představil databázi Scopus
Šumná bibliothéka: ojedinělá sbírka knih na pražském Břevnově
Zpráva ze semináře IVIG 2014

automaticky generované reklamy