informační systémy

Bezpečnost dat v informačních systémech

English title: 
Data security of information systems
Abstract: 

The article aims on analysis of contemporary authentication methods. Besides description of global principles the emphasis is placed on detailed analysis and summary of implementation specifics. The first part of the document reports on determination of element concepts within the area of data security. The fundamental part is devoted to problems of logical layer in data security - especially the possibilities of users' security in information systems. The article is also providing the reader with summary and comparison of three authentication methods. As a practical example SWOT analysis of individual methods was performed. The last part is summarizing the observations achieved while analyzing particular authentication methods described. As a conclusion the author suggests adequate solutions for user authentication.

1.  Úvod do bezpečnosti informačních technologií

Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. Současně ale vhodné využití informačních technologií nabízí velký potenciál pro ochranu společnosti před různými typy hrozeb, včetně terorismu. Předmětem mého výzkumného záměru jsou proto informační technologie z hlediska bezpečnosti. Jedná se zejména o systematické rozvíjení konceptu „návrhu pro bezpečnost“ (design for security) v oblasti informačních technologií (tj. vývoj IT s ohledem na jejich spolehlivost a bezpečnost) a možnosti využití informačních technologií pro posílení bezpečnosti společnosti a vytváření nových přístupů k analýze, monitorování a předvídání potenciálně nebezpečných aktivit.

Knopová, Martina. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6946>. urn:nbn:cz:ik‐006946. ISSN 1212-5075.

Profesní a osobní život Rogera Summita

English title: 
The Professional and Personal Life of Roger Summit
Abstract: 

Roger Summit was one of the founders of the world information industry. He was born in Detroit, Michigan on 14th October 1930. He studied psychology at Stanford University in California. During his M.B.A. studies at Business Faculty in Stanford he started to be interested in computers. In 1960, he started to work for Lockheed & Missiles Space Company in Sunnyvale, California, and after that he established Information Systems Research Laboratory within which Dialog Information Retrieval System was developed. He continued to work on his Ph.D title at Business Faculty in Stanford under the leading of Dr. Dan Teichroew, who influenced him very much, and finished his studies in 1965. In 1972, Dialog was established as a commercial information retrieval service and Summit was its president until 1991. Then, he retired but still continued to help and support Dialog business. Nowadays, he devotes his life to yachting, playing the trombone and sometimes playing tennis. With his wife Ginger, he has got two children – Jennifer and Scott.

Roger Kent Summit byl bezpochyby jedním z hlavních zakladatelů světového informačního průmyslu v 60. letech minulého století. Po více než tři desetiletí dokázal udržovat a hlavně ovlivňovat povědomí o tomto nově vznikajícím oboru. Je zakladatelem databázového centra Dialog. V říjnu minulého roku oslavil své životní jubileum. V tomto článku bych se rád zabýval jeho osobním i profesním životem. Díky úzké spolupráci s Rogerem na své rigorózní práci jsem měl tu možnost s ním komunikovat a získat přesnější informace, které o jeho životě nebyly dosud publikovány.

Horváth, David. Profesní a osobní život Rogera Summita. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6692>. urn:nbn:cz:ik‐006692. ISSN 1212-5075.

Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze

English title: 
The Implementation and Operation of Verde at Charles University in Prague
Abstract: 

This article provides information about the implementation and operation of Verde - an Electronic Resource Management System at Charles University in Prague. The conclusion describes the five phases of the electronic resources life cycle as follows: selecting, trial, acquisition and licensing, use and subscribtion renewal or rejection. The system operates according to these phases and increases the efficiency of the library workflow.

Krátce o Verde

Verde je produkt společnosti Ex Libris, který má instituci sloužit jako jediný vstupní bod pro administraci všech přístupných elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) a umožňuje jednoduše spravovat složité procesy, které jsou pro EIZ charakteristické. EIZ procházejí životním cyklem, jehož fáze systém Verde sleduje a nabízí knihovníkům ušetření času a nákladů na EIZ, snadnou orientaci v obrovském množství informací o EIZ a automatizaci stále se opakujících činností. Na design systému měla velký vliv DLF ERMI (Digital Library Federation Electronic Resource Management Initiative), jejíž doporučení a standardy jsou v systému respektovány, především v licenčním záznamu. Verde je nástroj pro knihovníky, avšak pro integraci s dalšími systémy má jednoznačně definované webové služby (SOAP).

Beitlová, Michaela. Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6680>. urn:nbn:cz:ik‐006680. ISSN 1212-5075.

Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Podnázev: 
aneb Jak hravě vyhledat publikaci
English title: 
New guidance system in the libraries of Faculty of Science, Charles university in Prague
English subtitle: 
How to easily find a publication
Abstract: 

Library free choice is a current trend in modern libraries which brings higher demands on library users in the sence of self orientation in free shelves collections of libraries. Touch screens with online guidance system represent an user-friendly interface which simplifies the user‘s posibility to find an exemplar of a publication in the library and offer more comfortable solution to the user. Self-service system saves time and work of librarians (explanation, searching, bringing an exemplar from free shelves collection etc. ) so they can put the saved time and energy to their profesional work. The creation of an active online application was suported by the project of the fund „Fond rozvoje vysokých škol“ number FRVS 111/2010.

Úvod

Současný trend rozšiřování otevřených volných knihovních fondů přináší vyšší nároky na uživatele ve smyslu samostatné orientace v knihovně. Běžně  v knihovnách existují  pouze   orientační systémy ve formě tištěných navigačních panelů. Stanovili jsme si za úkol vytvořit samoobslužný online orientační systém, který uživatelům zjednoduší možnost fyzicky nalézt exemplář hledané publikace v knihovně a poskytuje tak určitý uživatelský komfort. Mimo jiné vytvořený systém ušetří čas a práci knihovníkům (vysvětlování, vyhledávání, eventuálně donášení publikací z otevřeného volně dostupného fondu apod.). Ušetřený čas a energii mohou knihovníci věnovat odborným pracím.

Lukášová, Radka; Šatal, Michal; Volková Balvínová, Alena. Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6594>. urn:nbn:cz:ik‐006594. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference INSPO

V sobotu 13. března se v Kongresovém centru v Praze konal již 10. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami.

Cerniňáková, Eva. Zpráva z konference INSPO. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 4 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6081>. urn:nbn:cz:ik‐006081. ISSN 1212-5075.

Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI

English title: 
How to fight successfully with economic crisis using CI
Abstract: 

Every age brings opportunities and threats, only ones who can match these challenges are successful. Tools for Competitive Intelligence (CI) help them to identify threats and opportunities, understand their nature and use it for their own benefit.

The economic crisis more or less affects all world economies. Sooner or later, it will hit most businesses. Some of them will not manage this situation and will close the business, others with sill survive with larger or smaller losses. On the other hand, some companies will use the crisis to consolidate their position on the market and many new businesses will start, because the crisis is an opportunity to come up with new ideas.

The right information at the right time is the key to business success. In times of crisis, it is doubly true. Professional tools for CI help to effectively process the information inside and outside the company. Tools for CI enable finding individual pieces of information giving them into the context and using them to obtain the competitive advantage. Company than can choose the right strategy for the prevention of threats and seek and exploit new opportunities. CI tools are used mainly in the sales protection (for the verification and monitoring of companies and individuals) and fort the protection of corporate assets and intellectual property (risk assessment and fraud detection). CI tools allow to increase productivity through fast access to information and also to identify new opportunities and to gain competitive advantage using tools for mapping the market.

Každá doba sebou přináší příležitosti a hrozby, ti úspěšní se s nimi dokážou vyrovnat. Nástroje pro Competitive Intelligence (CI) pomáhají identifikovat hrozby i příležitosti, pochopit jejich podstatu a využít je ve vlastní prospěch.

Marc, Michal. Jak úspěšně bojovat s ekonomickou krizí pomocí CI. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5688>. urn:nbn:cz:ik‐005688. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference INSPO 2009

Letošní již devátý ročník konference INSPO se uskutečnil v sobotu 14. března 2009 v prostorách Kongresového centra v Praze. Konferenci tradičně uspořádala občanská sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO.

Cerniňáková, Eva; Houšková, Zlata; Skolková, Linda. Zpráva z konference INSPO 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5387>. urn:nbn:cz:ik‐005387. ISSN 1212-5075.

O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007

Abstract: 

Druhý ročník semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007, který uspořádala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, se konal se pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR dne 16. 10. 2007. Organizace se ujala Ústřední knihovna VUT. Program semináře byl rozdělen do čtyř bloků: projekty, zkušenosti provozovatelů systémů, technologie a řešení dílčích technických úkolů. Nejprve byly představeny dva velké projekty: společný projekt sedmnácti vysokých škol „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů́“ a projekt Státní technické knihovny „Národní úložiště šedé literatury“. Dále prezentovaly krátké vstupy o konkrétních zkušenostech zástupci Univerzity v Pardubicích, Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění v Praze. Odpoledne byly představeny produkty na odhalování plagiátů firmy SEFIRA s.r.o a Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně. Poté zazněly referáty a diskuze na téma převody dat do formátu PDF, technická metadata a identifikátory. Prezentace jsou vystavené na adrese http://www.evskp.cz/ v rubrice Dokumenty / Prezentace.

Seminář „Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007“ se konal 15. 10. 2007 již jako druhý ročník. Jeho organizační zabezpečení na sebe opět vzala Ústřední knihovna VUT v Brně, finančně jej podpořila Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále AKVŠ), o program se postarala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise).

Horová, Iva. O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4435>. urn:nbn:cz:ik‐004435. ISSN 1212-5075.

Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org

English title: 
A new service for scientific information discovery called WorldWideScience.org launched
Abstract: 

WorldWideScience.org, a new service for scientific information discovery, was launched in late June 2007. The portal integrates search within many national portals dedicated to scientific information (like INIST, CISTI, ETOC, J-STORE etc.). Currently, 16 resources from 10 countries are included. The service provides a very simple user interface with both types of search, basic and advanced.

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním
Zdroj: http://worldwidescience.org/ [cit. 2007-07-20]

Vavříková, Lucie. Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4270>. urn:nbn:cz:ik‐004270. ISSN 1212-5075.

Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP

English title: 
Knowledge management and creation of knowledge system for occupational safety and health
Abstract: 

The project solved within a research design of Occupational Safety Research Institute called „Knowledge management - a condition of successful BOZP management“ is focused on information level rising. Within this project we develop so-called resource base BOZPsafe. Its aim is to integrate and connect various information sources into unified complex and to simplify the access of users to these sources. The resource base serves as a support for formation of the scale of information services and products - professional portals, education, and research.

Úvodem

Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP“, který je součástí Výzkumného záměru VÚBP a je zařazen v sekci Informace, vzdělávání.

Měchurová, Jiřina; Paukertová, Veronika; Švecová, Milada. Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4252>. urn:nbn:cz:ik‐004252. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah