Státní technická knihovna

Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu

Dne 31. července 2009 bylo oficiálně ukončeno stěhování nově pojmenované Národní technické knihovny (před 1. 7. 2009 Státní technické knihovny) z Klementina, kde víceméně spokojeně žila 74 let. V poslední rundě stěhováci převezli servery a technické zázemí IT knihovny a další drobné vybavení ze zbytků knihovny (až na nikoliv drobnou skartovačku).

Jansa, Václav. Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5643>. urn:nbn:cz:ik‐005643. ISSN 1212-5075.

Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře

Obr.

Obr. 1: Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Kamrádková, Kateřina; Kožuchová, Kristýna; Mynarz, Jindřich. Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5591>. urn:nbn:cz:ik‐005591. ISSN 1212-5075.

Státní technická knihovna v letech 1990-1997

English title: 
State Technical Library from 1990 to 1997
Abstract: 

The article presents a selection of events and data related to the State Technical Library activities from 1990 to 1997. The main outcome of this period is the transofrmation of the library from a traditional institution focused on collection development into a modern information institution which uses information technology and provides various electronic services to its users. It is important to underline the importance of a decision about the location of the new library building into technical schools campus in Prague 6 – Dejvice; the new building is scheduled to open in 2009.

1. Úvod

Článek je pokračováním dřívějších prací „Státní technická knihovna – vznik a vývoj v letech 1718-1945“ [1] a „Státní technická knihovna v letech 1945-1990“ [2]. V uvedených letech nastaly ve Státní technické knihovně (STK) závažné změny, které nastartovaly další kvalitativně odlišnou etapu v její staleté historii.

Sošková, Eva. Státní technická knihovna v letech 1990-1997. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4888>. urn:nbn:cz:ik‐004888. ISSN 1212-5075.

Státní technická knihovna v letech 1945-1990

English title: 
State Technical Library from 1945 to 1990
Abstract: 

The article describes the history of State Technical Library from 1945 to 1990. It contains a chronological account of important events, provides information about the Technical Documentation Centre and also focuses on Klementinum in which the library was housed and on the construction of storage facilities outside the city centre. Main statistical data about the library in this period are provided. The article also contains two appendices: Report about the seizure of the premises of the library by the Soviet troops in 1968 and The list of library directors from 1945 to 2007.

Úvod

Článek navazuje na stať o vzniku a vývoji Státní technické knihovny (STK) v letech 1718-1945 publikovaný v časopise Národní knihovna v roce 2004 [1]. Zachycuje některé stránky činnosti STK v období, které bylo v její 290leté historii, zejména od 60. let 20. stol. jedno z nejobtížnějších. Absolutní vyčerpanost prostorů pro fondy, dožívající technické vybavení východního křídla Klementina, adaptovaného ve 30. letech 20.

Sošková, Eva. Státní technická knihovna v letech 1945-1990. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4538>. urn:nbn:cz:ik‐004538. ISSN 1212-5075.

Knihovnický nášup v STK: průkazky zdarma a nová knihovna téměř pod střechou

Týden knihoven v pražské Státní technické knihovně proběhl ve znamení již příznačné rozdvojenosti, která zde panuje: polovinu pozornosti všichni upírají ke snaze stále zlepšovat služby čtenářům (o čemž například svědčí zavedení on-line registrace nových čtenářů), ta neméně významná část směřuje ke stavbě nové Národní technické knihovny. Tyto dvě skutečnosti jasně definovaly letošní nabídku akcí.

Procházka, Pavel. Knihovnický nášup v STK: průkazky zdarma a nová knihovna téměř pod střechou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4383>. urn:nbn:cz:ik‐004383. ISSN 1212-5075.

Poklepání na stavbu Národní technické knihovny

„Vzdělání, výzkum a vývoj jsou nezbytné pro další rozvoj České republiky“, řekl na tiskové konferenci konané při příležitosti slavnostního poklepání kladívkem na základní zdi Národní technické knihovny (NTK) náměstek ministryně školství Ing. Pavel Komárek, CSc. Slavnostní akce se uskutečnila přímo na staveništi na Flemingově náměstí v areálu kampusu Českého vysokého učení technického v Praze 6, devět měsíců po zahájení stavby (říjen 2006).

Římanová, Radka. Poklepání na stavbu Národní technické knihovny. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4235>. urn:nbn:cz:ik‐004235. ISSN 1212-5075.

Marketingové srovnání: STK & Medistyl

English title: 
State Technical Library and Medistyl Ltd: Comparison of marketing methods
Abstract: 

This article focuses on an evaluation of marketing methods used in a publicly-funded library (State Technical Library) and a private company (Medistyl Ltd.). Thanks to a specific questionnaire and conducted personal interview, we have compared and contrasted these two institutions in respect to a variety of aspects, e. g. the so called 'marketing mix', SWOT analysis, and others. As a result, we have obtained a general approach of these organizations to the marketing overall. Although these results cannot be extended to other institutions, we hope this paper will demonstrate all important features that these bodies have in common, as well as their significant differences.

Poznámka: Následující text je upravenou verzí konferenčního příspěvku, který zazněl již v září minulého roku na konferenci Knihovny současnosti 2006 a ve své anglické verzi také nyní na mezinárodním studentském sympoziu BOBCATSSS 2007, které se uskutečnilo ve dnech 29.–31. 1. 2007 (pořadateli sympozia se staly Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Hochschule der Medien Stuttgart).
Rylich, Jan; Tománek, Tomáš. Marketingové srovnání: STK & Medistyl. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3913>. urn:nbn:cz:ik‐003913. ISSN 1212-5075.

Péče o zákazníky, řízení změny a strategické plánování očima Simona Francise

Simon Francis

Skolková, Linda; Ševčíková, Barbora. Péče o zákazníky, řízení změny a strategické plánování očima Simona Francise. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3684>. urn:nbn:cz:ik‐003684. ISSN 1212-5075.

Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí

Plánované sídlo Národní technické knihovny (NTK) v pražských Dejvicích aspiruje na to, že se po dokončení stane největší a nejmodernější veřejnou budovou, jaká u nás po roce 1989 vznikla. V posledních měsících byly učiněny zásadní kroky směrem k realizaci její výstavby, zároveň se soustavně pracuje na specifikaci jejího charakteru coby veřejné knihovní instituce. Investorem stavby NTK je Státní technická knihovna (STK).

Laňková, Lenka. Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3595>. urn:nbn:cz:ik‐003595. ISSN 1212-5075.

Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR

Macháčková, Tereza. Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2097>. urn:nbn:cz:ik‐002097. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah