odborné knihovny

Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea

Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), která se uskutečnila 18. 10. 2011.

Elner, Roman. Exkurze do Národní lékařské knihovny a Zdravotnického muzea. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7208>. urn:nbn:cz:ik‐007208. ISSN 1212-5075.

Typologie a specifika právnických knihoven

English title: 
Typology and specific aspects of law libraries
Abstract: 

The article focuses on law libraries. It divides them into four categories: faculty, state, legal and court law libraries. In each category there is one particular subject to be examined in the aspect of size, use and organization of its collection.

Poznámka redakce: Text je výtahem z bakalářské práce obhájené v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v září 2009.
Korhoň, Ondřej. Typologie a specifika právnických knihoven. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5865>. urn:nbn:cz:ik‐005865. ISSN 1212-5075.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Poznámka redakce: Článek je zprávou z exkurze pražské organizace SKIP, která se uskutečnila 25. 5. 2009.

Průhonice jsou pro nás synonymem pohádkového zámečku a nádherného anglického parku s kvetoucími rododendrony a vonícími azalkami. Zakladatelem parku byl hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca. Pocházel z významného portugalského šlechtického rodu, jeho předek v 18. století pracoval v diplomatických službách císaře ve Vídni, později se Silva Taroucové usadili v Čechách pod Kosířem na Moravě.

Hrubá, Marie. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5610>. urn:nbn:cz:ik‐005610. ISSN 1212-5075.

Odborné knihovny očima jejich uživatelů

Podnázev: 
zpráva z přednášky

Dne 30. října 2006 se v rámci Jinonických informačních pondělků, které pořádá Ústav informačních studií a knihovnictví ve spolupráci s Českou informační společností, konala přednáška doc. MUDr. Milana Špály, CSc., nazvaná Odborné knihovny očima jejich uživatelů. Přednášející působí v Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na přednášku se sešlo nečekané množství studentů, protože jsme již několikrát měli možnost zjistit, že doc. Špála je skutečným odborníkem ve svém oboru.

Fialová, Zuzana; Juračková, Lenka; Plzáková, Aneta. Odborné knihovny očima jejich uživatelů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3806>. urn:nbn:cz:ik‐003806. ISSN 1212-5075.

Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Budova VÚBP

V následujícím příspěvku bychom Vám rády představily Středisko vědeckých informací (SVI) Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha (VÚBP). Článek popisuje nejen klasické služby knihovny, ale i navazující výzkumnou a informační činnost celého SVI, včetně koncepce pro následující rok.

Měchurová, Jiřina; Paukertová, Veronika. Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3680>. urn:nbn:cz:ik‐003680. ISSN 1212-5075.

Knihovna Gender Studies

Poslední květnový den se zájemci z pražského SKIPu vydali prohlédnout si zajímavou knihovnu. Tentokrát se jednalo o knihovnu Gender Studies, která sídlí v centru Prahy v Gorazdově ulici.

Hercová, Ludmila. Knihovna Gender Studies. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3520>. urn:nbn:cz:ik‐003520. ISSN 1212-5075.

Seminář knihovníků muzeí a galerií v Brně 6.-8. září 2005

Již téměř tři desítky let se setkávají knihovníci muzeí a galerií, aby si vyměnili zkušenosti z nejrůznějších oblastí své odborné činnosti, informovali se o zajímavostech z pracovního (i soukromého) života a společně řešili různé pracovní problémy. Po Třebíči a Olomouci se také 29. ročník tohoto setkání uskutečnil na Moravě, a to v Technickém muzeu v Brně.

Hartmanová, Květa. Seminář knihovníků muzeí a galerií v Brně 6.-8. září 2005. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2022>. urn:nbn:cz:ik‐002022. ISSN 1212-5075.

Setkání knihovníků teologických knihoven

Po roce 1989, kdy se teologickým knihovnám otevřely nové možnosti rozvoje, se stala zřetelnou potřeba vzájemné spolupráce a výměny zkušeností. Ta vyústila v první setkání knihovníků teologických knihoven v roce 1993, konaného pod záštitou Knihovny Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Od té doby se setkání teologických knihovníků s diskusemi, odbornými přednáškami a exkurzemi do knihoven konají každoročně.

Cerniňáková, Eva. Setkání knihovníků teologických knihoven. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1894>. urn:nbn:cz:ik‐001894. ISSN 1212-5075.

Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté

V rámci soutěže Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP šestý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihovny, a to ve dvou kategoriích: odborné (vysokoškolské aj.) knihovny a knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.

Richter, Vít; Winter, Jaroslav. Soutěž o nejlepší webové stránky knihoven pošesté. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1849>. urn:nbn:cz:ik‐001849. ISSN 1212-5075.

Minikonference o spolupráci knihoven a firem

Dne 22. 9. 2004 se konala v areálu Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích minikonference "Odborné knihovny a informační střediska ve službách vědy, průmyslu a obchodu". Akci pořádal Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK ve spolupráci se sdružením InfoScience, Českou informační společností, Medistylem, Albertinou icome Praha, Albertinou data a TOVEK. Akce se zúčastnilo 70 lidí.

Bočková, Martina. Minikonference o spolupráci knihoven a firem. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1789>. urn:nbn:cz:ik‐001789. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah