Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 85.030 x 3
Google Překladač 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 84.927 x 65
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 82.794 x 2
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 63.925 x 10
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 52.669 x 1
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 47.359 x 13
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 45.068 x 7
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 43.281 x 0
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 40.690 x 38
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 38.724 x 0
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 38.141 x 2
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 37.944 x 2
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 37.545 x 18
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 36.254 x 1
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 35.345 x 0
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 34.708 x 0
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 33.679 x 0
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 33.653 x 1
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 32.995 x 4
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 32.879 x 2

Stránky