automatizace knihoven

Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách

Seminář Evergreen v českých knihovnách, který se uskutečnil 8. října 2013 v Národní knihovně ČR a který uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, byl první odbornou akcí věnovanou knihovnímu softwaru Evergreen v ČR. Seminář byl hojně navštíven, zúčastnilo se jej přibližně padesát zájemců.

Šmilauer, Bohdan. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8071>. urn:nbn:cz:ik‐008071. ISSN 1212-5075.

Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta

Abstract: 

One of the main problem in libraries now is their future strategy concerning automation. That is why they are looking for a partner offering them clear strategy for next (five and more) years. That is why the open source is such a temptation for them. „We give you the solution” was the topic of a joint Ex Libris and MULTIDATA seminar „Automation in Libraries – Strategy for Future Years“ held on May 10, 2010 at National Technical Library premises in Prague.

Společnost MULTIDATA Praha poskytuje své služby českým a slovenským knihovnám již 13 let. Po tři roky podporujeme a distribuujeme produkty společnosti Ex Libris a náš vztah k zákazníkům, stávajícím i potenciálním, je vyjádřen heslem  „mluvte s námi o svých problémech, my vám poskytneme řešení“.

Krbec, Pavel. Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6481>. urn:nbn:cz:ik‐006481. ISSN 1212-5075.

Sémantický web – jak dál?

English title: 
The Semantic web - what now?
Abstract: 

Semantic web brings a whole range of new possibilities in connection with searching, processing and evaluating new informations which are contained in electronical documents. Libraries and other speciacelized institutones could be not only a center of borrows but they could become organisations capable of providing very high quality informations based on the request of a client.

1. Sémantický web - definice, vize, možnosti

Pokusíme-li se přiblížit, co to sémantický web vlastně je, pak narazíme na jistou terminologickou nejednoznačnost. Jedná se spíše o myšlenkový model než o přesné technické řešení. Nejjednodušší z definic uvádí Kosek, který hovoří o tom, že z “webů dokumentů” se stanou “weby znalostí” (Kosek 2008)[1].

Černý, Michal. Sémantický web – jak dál?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5437>. urn:nbn:cz:ik‐005437. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihovnických procesů pojedenácté

Ve dnech 16.-17. 5. 2007 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konal již jedenáctý ročník semináře Automatizace knihovnických procesů, tradičně organizovaný Výpočetním a informačním centrem ČVUT a Asociací knihoven vysokých škol České republiky ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě a hostitelskou Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Němečková, Lenka; Pavlásková, Eliška. Automatizace knihovnických procesů pojedenácté. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4234>. urn:nbn:cz:ik‐004234. ISSN 1212-5075.

Henriette D. Avramová: její osobní život a kariéra

English title: 
Henriette D. Avram: personal life and professional career
Abstract: 

The aim of this article is to sum up the personal and professional life of Henrietta D. Avram (1919-2006). The focus is on her activity in the Library of Congress, where she was in charge of the Project MARC and RECON, and her career growth in this institution. The article mentions the awards Ms. Avram earned.

Tento článek je krátkým shrnutím života Henriette D. Avramové, jejíž první výročí úmrtí si tento měsíc připomeneme. Ač vzděláním nebyla knihovnicí, svou celoživotní prací patří mezi nejvýznamnější osobnosti tohoto oboru a s jejím výsledkem práce se knihovníci dennodenně setkávají a ulehčuje jim práci.

Ehrlichová, Klára. Henriette D. Avramová: její osobní život a kariéra. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4041>. urn:nbn:cz:ik‐004041. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihovnických procesů '99

V komornějším prostředí než v předcházejících letech, avšak v sálu s nepříliš dobrou akustikou se v hotelu Vladimír v Ústí nad Labem uskutečnil ve dnech 9. až 10. června 1999 sedmý ročník semináře Automatizace knihovnických procesů.
Vojtášek, Filip. Automatizace knihovnických procesů '99. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3963>. urn:nbn:cz:ik‐003963. ISSN 1212-5075.

Automatizace v knihovnách České republiky

Využívání výpočetní techniky výrazně změnilo práci v knihovnách. Zpočátku lze hovořit pouze o experimentech, které se pokoušely odstranit manuální a zejména duplicitní práce knihovníků. Důležitým mezníkem bylo využívání mikropočítačů, zavedení standardizace ukládání dat a internet.

Stöcklová, Anna. Automatizace v knihovnách České republiky. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3345>. urn:nbn:cz:ik‐003345. ISSN 1212-5075.

Projekt KIS3G z pohledu Slovenské národnej knižnice

Poznámka redakce: Článek je reakcí na výzvu Lýdie Sedláčkové v slovenské elektronické konferenci Unicat týkající se příspěvku O. Cvika v minulém čísle Ikara, který polemizoval s východisky projektu KIS3G.
Katuščák, Dušan. Projekt KIS3G z pohledu Slovenské národnej knižnice. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2020>. urn:nbn:cz:ik‐002020. ISSN 1212-5075.

CVTI SR a projekt KIS3G

Stojí za nezapojením sa CVTI SR (bývalej Slovenskej technickej knižnice) do projektu KIS3G racionálna úvaha, alebo ide o prejav skrytého inštitucionálneho egoizmu?

Cvik, Oleg. CVTI SR a projekt KIS3G. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2002>. urn:nbn:cz:ik‐002002. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihovnických procesů již podesáté

Ve dnech 3. a 4. května 2005 se v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci uskutečnil desátý seminář Automatizace knihovnických procesů, jehož pořadateli byly Výpočetní a informační centrum (VIC) ČVUT v Praze, oddělení knihoven a Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Mezi hlavní témata semináře patřily elektronické služby knihoven, vyhledávání informací, zkušenosti knihovníků s implementací knihovních systémů a podpora knihoven ze strany firem dodávajících knihovní systémy.

Bulínová, Eva. Automatizace knihovnických procesů již podesáté. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1978>. urn:nbn:cz:ik‐001978. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah