informační politika

SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu

"Wikipedie byla na 24 hodin odpojená", "protesty proti dohodě ACTA se stupňují", "skupina hackerů opět zaútočila na webové stránky vlády", "americká FBI odpojila server Megaupload"... V posledních týdnech se i klasická média začala věnovat poměrně závažným změnám a událostem, které na Internetu v poslední době probíhají. Neobvyklé množství diskusí a protestů způsobily především legislativní návrhy, které jsou oficiálně zaměřené proti pirátům a padělatelům, ale ve skutečnosti umožňují rozsáhlé zásahy do struktury Internetu i práv a svobod všech občanů.

Pojďme se tedy na události několika posledních týdnů podívat podrobněji.

Rylich, Jan. SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7345>. urn:nbn:cz:ik‐007345. ISSN 1212-5075.

Libri prohibiti mezi oltářem, srpem a kladivem

Podnázev: 
Cenzura jako interpretace - interpretace cenzury
English title: 
Libri Prohibiti among Altar, Sickle and Hammer
English subtitle: 
Censorship as an interpretation - interpretation of censorship
Abstract: 

Every culture or organisation creates a system of values which it accepts as correct and valid while rejecting other systems. This is why every society strives to control its collective memory, among other things by some form of censorship. The article gives several examples of paradoxes to be found in the history of censorship, attempting to understand censorship also as a creative act and a special type of interpretation of text or art work.

„Člověka je možné definovat jako zvíře vytvářející dogmata. Stromy nemají dogmata. Řepa je neobyčejně snášenlivá.“ Tento výrok G. K. Chestertona mne neobyčejně silně irituje (sám Chesterton to také se svojí netolerantností dost přeháněl). Přesto je ale nutné uznat, že na těch slovech asi něco je, a to nejen na rovině osobní, ale hlavně kulturní a společenské: každá kultura či organizace si vytváří určitý systém hodnot, které považuje za nezpochybnitelné, správné a platné, a jiné zavrhuje.

Lukavec, Jan. Libri prohibiti mezi oltářem, srpem a kladivem. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6072>. urn:nbn:cz:ik‐006072. ISSN 1212-5075.

Informační politika Clintonovy éry v USA

English title: 
Information policy during Clinton era in the USA
Abstract: 

The purpose of the master’s thesis is to characterise historical aspects of the US information policy and its specific features. Furthermore, I focus on the outline of the biographical data of Bill Clinton and Albert Gore. The aim of this thesis is to present a detailed description and definition of the US information policy during the Clinton – Gore presidency, a detailed summary and description of particular initiatives. Subsequently, the thesis provides an outline of US information policy during the George W. Bush presidency. (The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v lednu 2009.

Bibliografický záznam původní práce: POLJAKOVÁ, Anežka. Informační politika Clintonovy éry v USA [Information policy during Clinton era in the USA]. Praha, 2008. 107 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr.
Poljaková, Anežka. Informační politika Clintonovy éry v USA. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5367>. urn:nbn:cz:ik‐005367. ISSN 1212-5075.

Realizace e-participace v Bristolu ve Spojeném království

English title: 
E-participation implementation in Bristol (UK)
Abstract: 

The article as another part of series of articles presents the implementation of e-participation in Bristol (UK), according to the manual issued by the City Council, which contains well-arranged segmentation of main electronic tools of e-participation.

V minulém čísle Ikara byl obecně představen fenomén e-participace a její současný stav v České republice. Dnes se blíže seznámíme s realizací elektronické demokracie v jedné z tohoto hlediska nejprogresivnějších místních správ – v anglickém městě Bristol [1].

Pekárek, Aleš. Realizace e-participace v Bristolu ve Spojeném království. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4703>. urn:nbn:cz:ik‐004703. ISSN 1212-5075.

E-participace a její současný stav v české praxi

English title: 
E-Participation and its current state in Czech practice
Abstract: 

The article as a part of series of articles presents basic terms in field of e-participation and describes its current practice in Czech Republic using particular examples.

Tento článek je prvním ze seriálu příspěvků, které by měly čtenáře Ikara uvést do problematiky zapojování občanů do veřejných rozhodovacích procesů pomocí informačních technologií. Pro tento segment informační společnosti se v posledních letech vžil termín e-participace neboli další z řady tzv. e-termínů, které se používají k širším definicím obecných fenoménů lidské společnosti, jejichž podstata byla významně modifikována právě využíváním moderních informačních a komunikačních technologií.

Pekárek, Aleš. E-participace a její současný stav v české praxi. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4651>. urn:nbn:cz:ik‐004651. ISSN 1212-5075.

O knize Úvod do eGovernmentu

English title: 
On the book "Introduction to eGovernment"
Abstract: 

In July 2007 a publication Introduction to eGovernment was published by Government of the Czech Republic. This article summarize the content of the book; it covers development of eGovernment in Czech Republic, communication security of the system, examples of electronic applications are noticed. The book goes into general rules and information ot the document management system, a broad issue of the open formats and Open Source is mentioned, the end of book is dedicated to commercial applications used in the Czech Republic.


Štědroň, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.

Vavříková, Lucie. O knize Úvod do eGovernmentu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4403>. urn:nbn:cz:ik‐004403. ISSN 1212-5075.

Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách

English title: 
March is the Month of Internet for the tenth time – and in libraries for the eighth time
Abstract: 

A description of 10 years history of annual national campaign March – Month of Internet which claim is to encourage increased use of the Internet as a tool for education, business and entertainment among individuals, organizations and local governments in the Czech Republic. Activities of libraries in this project are stressed.

Březen – měsíc internetu se letos uskutečnil již podesáté a třebaže se ozývaly skeptické hlasy k jeho další budoucnosti, jubilejní ročník přinesl v mnohém ohledu překvapivě rekordní výsledky. Jak se na nich podílely knihovny, a vůbec – jaká byla role knihoven v celé historii tohoto projektu?

Winter, Jaroslav. Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4343>. urn:nbn:cz:ik‐004343. ISSN 1212-5075.

Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace


English version


V 90. letech 20. století se ve veřejné správě, vzdělávání a v kulturním sektoru včetně knihovnictví objevily požadavky kvality, které navazovaly na zavádění systémů kvality v průmyslu a obchodě.

Skaliczki, Judit; Zalai-Kovács, Éva. Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3651>. urn:nbn:cz:ik‐003651. ISSN 1212-5075.

Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie

English title: 
Communication with citizens - strategic priority of the European Union information policy
Abstract: 

The European Commission has made communication with citizens one of its strategic objectives. Against this background it has proceeded in two phases: adoption of an Action plan with concrete measures to be taken within the Commission and drawing up a White Paper launching a reflection on how to work in partnership with Member States, the European Parliament and other institutions and bodies including civil society. The consultation period on the White Paper will run for six months and after this period the Commission will summarise the replies and draw conclusions with a view to proposing plans for future actions.
 
Klíčová slova:
European Union, European Commission, information policy, communication with citizens, Action Plan, White Paper
Evropská unie, Evropská komise, informační politika, komunikace s občany, Akční plán, Bílá kniha

Odmítnutí Ústavy Evropské unie ve Francii a Nizozemsku opět otevřelo otázku, proč někteří občané Evropské unie projevují nedůvěru v další vývoj procesu evropské integrace a z čeho tato nedůvěra pramení.

Hradilová, Jitka. Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3522>. urn:nbn:cz:ik‐003522. ISSN 1212-5075.

Světový summit o informační společnosti v Tunisku

Ve dnech 16.–18. listopadu 2005 se v Tunisku uskutečnila druhá fáze Světového summitu o informační společnosti (World Summit on the Information Society, WSIS). První summit se konal roce 2003 v Ženevě (o dokumentech přijatých na tomto shromáždění informoval také Ikaros).

Skolková, Linda. Světový summit o informační společnosti v Tunisku. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2106>. urn:nbn:cz:ik‐002106. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah