Jansa, Václav

Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2014

13. října 2014 se v Klementinu uskutečnil seminář Evergreen v českých knihovnách 2014, který uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Seminář přilákal celkem 32 účastníků (do tohoto počtu je zahrnuto i osm přednášejících, moderátorů a organizátorů).

Cerniňáková, Eva; Jansa, Václav; Jansová, Linda. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8322>. urn:nbn:cz:ik‐008322. ISSN 1212-5075.

Výtahy v Kopčemově vesnici by si měly přečíst Špačka!

Jak asi všichni tušíte, letošní největší stěhovací akcí v knihovnictví se stal přesun Státní (nyní již Národní) technické knihovny – ta tímto učinila výrazný skok směrem do historie, a tím způsobila opravdovou revoluci v informačních službách. Nevěříte? Skutečně tomu tak je – zatímco klementinský areál, kde knihovna ještě část letošního roku sídlila, začal vznikat až v 16.

Jansa, Václav. Výtahy v Kopčemově vesnici by si měly přečíst Špačka!. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5904>. urn:nbn:cz:ik‐005904. ISSN 1212-5075.

Identity management na příkladu Národní technické knihovny

English title: 
Identity management as implemented in the National Technical Library
Abstract: 

The article focuses on the concept of identity management. It includes a description of the use of identity management in practice using the National Technical Library as an example. Furthermore, it briefly describes related systems.

Poznámka redakce: Následující text je druhým dílem seriálu, který si klade za cíl čtenářům blíže představit technologii Shibboleth a možnosti jejího využití v českém prostředí.
Jansa, Václav. Identity management na příkladu Národní technické knihovny. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5692>. urn:nbn:cz:ik‐005692. ISSN 1212-5075.

Zpráva z mezinárodního sympozia INFOS 2009

Ve dnech 27.-30. dubna 2009 se ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách uskutečnil již 35. ročník mezinárodního informatického sympozia INFOS. Tematicky byl tento ročník sympozia zaměřen na paměťové instituce v digitálním prostředí. Organizátorem akce se již tradičně stal Spolek slovenských knihovníků.

Jansa, Václav; Jansová, Linda. Zpráva z mezinárodního sympozia INFOS 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5650>. urn:nbn:cz:ik‐005650. ISSN 1212-5075.

Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu

Dne 31. července 2009 bylo oficiálně ukončeno stěhování nově pojmenované Národní technické knihovny (před 1. 7. 2009 Státní technické knihovny) z Klementina, kde víceméně spokojeně žila 74 let. V poslední rundě stěhováci převezli servery a technické zázemí IT knihovny a další drobné vybavení ze zbytků knihovny (až na nikoliv drobnou skartovačku).

Jansa, Václav. Zamykání bývalé Státní technické knihovny v Klementinu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5643>. urn:nbn:cz:ik‐005643. ISSN 1212-5075.

Kritická situace v australských knihovnách

Australské knihovny se doslova potápějí pod platbami spojenými s využitím knihovních systémů s otevřeným zdrojovým kódem.

Důkazem je vítězný výraz Karen Schneiderové, údajné komunitní knihovnice, pracující pro nejmenovanou softwarovou společnost:

Zvítězili jsme, hurááá!

Jansa, Václav. Kritická situace v australských knihovnách. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5168>. urn:nbn:cz:ik‐005168. ISSN 1212-5075.

Nové a lepší chybové hlášky = větší spokojenost uživatelů

Vzhledem k tomu, že naši IT technici úspěšně absolvovali kurzy asertivity, jsme pro vás připravili nové chybové hlášky.

Jednu z ukázek názorně vidíte na přiloženém obrázku (sami doufáme, že náš server již nikdy zlý nebude, ale i server má občas své dny, kdy je vskutku nevyzpytatelný):

Jansa, Václav. Nové a lepší chybové hlášky = větší spokojenost uživatelů. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5167>. urn:nbn:cz:ik‐005167. ISSN 1212-5075.

Říjnová fotografická procházka po budově Národní technické knihovny

Zatímco exteriér nové budovy Národní technické knihovny (NTK) již můžeme vidět bezmála v celé jeho kráse, vnitřní části budovy teprve vznikají. Knihovnou procházejí hloučky dělníků různých profesí, které opravují vady a dokončují nedodělky. Knihovna dostává finální tvář, je do ní stěhován nábytek; podlahy i vybavení kavárny a výstavního sálu postupně získávají konečnou podobu.

Jansa, Václav. Říjnová fotografická procházka po budově Národní technické knihovny. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5079>. urn:nbn:cz:ik‐005079. ISSN 1212-5075.

Pokročilá technologie s využitím bramborové energie

Ukázkou rozsáhlého vývoje ekologických zdrojů je využití bramborové energie. Přesněji řečeno energie bramborovo-hřebíkově-měděných galvanických článků. Již před lety byl ověřen webserver poháněný pěti až šesti bramborami. Příkon serveru je 20 uW, výkon je 0,2 hit/sec při kmitočtu procesoru 76,8 kHz.

Kompletní zapojení bramborami poháněného serveru

Zdroj: http://d116.com/spud

Jansa, Václav. Pokročilá technologie s využitím bramborové energie. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4474>. urn:nbn:cz:ik‐004474. ISSN 1212-5075.

Správný knihovník nedovolí


Správný knihovník nedovolí čtenáři číst
protože by se vzdělal
správný knihovník nedovolí čtenáři pít
protože by močil
Správný knihovník nedovolí čtenáři jíst
protože by v knihovně dlouho zůstal
Správný knihovník nedovolí čtenáři mluvit
protože by se ptal
Správný knihovník nedovolí čtenáři vstoupit
aby sám dobře spal

Jansa, Václav. Správný knihovník nedovolí. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4473>. urn:nbn:cz:ik‐004473. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah