automatizované knihovnické systémy

Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2014

13. října 2014 se v Klementinu uskutečnil seminář Evergreen v českých knihovnách 2014, který uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Seminář přilákal celkem 32 účastníků (do tohoto počtu je zahrnuto i osm přednášejících, moderátorů a organizátorů).

Cerniňáková, Eva; Jansa, Václav; Jansová, Linda. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8322>. urn:nbn:cz:ik‐008322. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách

Seminář Evergreen v českých knihovnách, který se uskutečnil 8. října 2013 v Národní knihovně ČR a který uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, byl první odbornou akcí věnovanou knihovnímu softwaru Evergreen v ČR. Seminář byl hojně navštíven, zúčastnilo se jej přibližně padesát zájemců.

Šmilauer, Bohdan. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8071>. urn:nbn:cz:ik‐008071. ISSN 1212-5075.

Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta

Abstract: 

One of the main problem in libraries now is their future strategy concerning automation. That is why they are looking for a partner offering them clear strategy for next (five and more) years. That is why the open source is such a temptation for them. „We give you the solution” was the topic of a joint Ex Libris and MULTIDATA seminar „Automation in Libraries – Strategy for Future Years“ held on May 10, 2010 at National Technical Library premises in Prague.

Společnost MULTIDATA Praha poskytuje své služby českým a slovenským knihovnám již 13 let. Po tři roky podporujeme a distribuujeme produkty společnosti Ex Libris a náš vztah k zákazníkům, stávajícím i potenciálním, je vyjádřen heslem  „mluvte s námi o svých problémech, my vám poskytneme řešení“.

Krbec, Pavel. Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6481>. urn:nbn:cz:ik‐006481. ISSN 1212-5075.

Polytematický strukturovaný heslář a vyhledávání v ALEPHu

English title: 
Polythematic Structured Subject Heading System and Searching in ALEPH
Abstract: 

Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) exists already in the third version. The terms of PSH are possible to view and search via Web pages. In the article the author presents Web agent that can connect any term of PSH with search in ALEPH library system. Moreover the users can choose their preferred database and ALEPH system by defining the proper URL specification for the Web agent.

1. Historie PSH

Polytematický strukturovaný heslář se u nás objevil již na začátku 90. let. Na jeho vzniku se tehdy významným způsobem podílela Státní technická knihovna, ale spolupracovala přitom i s jinými institucemi hlavně z akademické sféry. Více informací bylo možno vždy najít na stránkách této knihovny, nyní Národní technické knihovny.

Kastl, Jan. Polytematický strukturovaný heslář a vyhledávání v ALEPHu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5810>. urn:nbn:cz:ik‐005810. ISSN 1212-5075.

MEDVIK(R) - medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny ČR (Helena Bouzková)

Helena Bouzková Helena Bouzková z Národní lékařské knihovny představila knihovnický informační systém MEDVIK, který stojí také v pozadí portálu MEDVIK. Obsahuje standardní moduly včetně správy elektronických zdrojů, správy souborného katalogu a další. Plánuje se zpracování BMC (Bibliographica medica czecha) online a zpřístupnění v portálu, integrace dalších externích zdrojů.

Ikaros, redakce. MEDVIK(R) - medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny ČR (Helena Bouzková). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5/2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4139>. urn:nbn:cz:ik‐004139. ISSN 1212-5075.

Pobočky Krajské knihovny Karlovy Vary bude od července spravovat město

Obsah:

V říjnu loňského roku rozhodlo zastupitelstvo města Karlovy Vary o oddělení poboček od Krajské knihovny Karlovy Vary a převodu jejich správy pod magistrát, odbor lázeňství, kultury a vnějších vztahů od července 2006. Magistrát přistoupil na návrh knihovny převzít a zachovat společný knihovnický automatizovaný systém Aleph, takže uživatelům by měla být zachována výhoda jednotné legitimace, ročního poplatku za registraci, společný elektronický katalog a možnost online rezervace knih, prodlužování výpůjček, náhledu na vlastní uživatelské konto atd.

Projekt KIS3G z pohledu Slovenské národnej knižnice

Poznámka redakce: Článek je reakcí na výzvu Lýdie Sedláčkové v slovenské elektronické konferenci Unicat týkající se příspěvku O. Cvika v minulém čísle Ikara, který polemizoval s východisky projektu KIS3G.
Katuščák, Dušan. Projekt KIS3G z pohledu Slovenské národnej knižnice. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2020>. urn:nbn:cz:ik‐002020. ISSN 1212-5075.

CVTI SR a projekt KIS3G

Stojí za nezapojením sa CVTI SR (bývalej Slovenskej technickej knižnice) do projektu KIS3G racionálna úvaha, alebo ide o prejav skrytého inštitucionálneho egoizmu?

Cvik, Oleg. CVTI SR a projekt KIS3G. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2002>. urn:nbn:cz:ik‐002002. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihovnických procesů již podesáté

Ve dnech 3. a 4. května 2005 se v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci uskutečnil desátý seminář Automatizace knihovnických procesů, jehož pořadateli byly Výpočetní a informační centrum (VIC) ČVUT v Praze, oddělení knihoven a Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Mezi hlavní témata semináře patřily elektronické služby knihoven, vyhledávání informací, zkušenosti knihovníků s implementací knihovních systémů a podpora knihoven ze strany firem dodávajících knihovní systémy.

Bulínová, Eva. Automatizace knihovnických procesů již podesáté. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1978>. urn:nbn:cz:ik‐001978. ISSN 1212-5075.

Vyjádření distributora systému ALEPH k obsahu článku Otakara Pinkase

Rádi bychom na úvod poděkovali autorovi za pečlivou analýzu vyhledávání pomocí CCL jazyka. Potěšilo nás, že systém ALEPH může sloužit i jako pedagogické prostředí pro vysokoškolské studenty. Vítáme nabídku autora článku a připojujeme naše komentáře k některým jeho zjištěním.

Šimková, Dana. Vyjádření distributora systému ALEPH k obsahu článku Otakara Pinkase. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1897>. urn:nbn:cz:ik‐001897. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah