Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II

0 comments
Autoři: 

V minulém čísle Ikara jsme vás informovali o připravovaných protestech odborů proti vládnímu návrhu reformy veřejných financí a důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací a zapojení Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK) do těchto aktivit. Protesty se chystají na září, kdy vládní návrh bude projednáván v parlamentu a poslanci zde mohou předkládat vlastní pozměňovací návrhy. Přinášíme vám tedy další aktuální informace o protestech obecně, i o zapojení knihoven.

Připravované dny, kdy by o protesty odborářů měly být nejviditelnější, jsou dva. Vedle již dříve avizovaného 1. září, kdy se školákům neotevřou brány řady základních a středních škol z důvodu stávky učitelů a jednohodinovou výstražnou stávku na tento den oznámili také finanční úředníci, se protest chystá na sobotu 13. září. Na tento den (sobotu, kdy zaměstnanci nebudou muset kvůli stávce čerpat dovolenou) chystají dvě největší odborové organizace (Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborářů) protestní pochod Prahou, z Dejvic na Palachovo náměstí, kdy účastníci za halasné zvukové kulisy vytvoří živý řetěz. Argumenty ČMKOS a aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách organizace.

Podle posledních zpráv z 25. srpna bude Asociace samostatných odborářů uvažovat i o snad nejtvrdší formě protestu, generální stávce. K tomuto kroku je připravena přistoupit v případě, že demonstrace chystaná na 13. září nenajde u vlády a poslanců odezvu, tj. nebude přijat žádný z požadavků odborářů.

Pokud jde o zapojení knihoven (odborových svazů knihoven) do výše uvedených protestů, Odborový svaz pracovníků knihoven vydal dne 22. srpna prohlášení k akcím odborů 1. září 2003, ve kterém se uvádí:

  • OSPK podporuje stanoviska a požadavky ČMKOS související s reformou veřejných financí, zejména pak požadavky odborových svazů veřejného sektoru související se zavedením řádně profinancovaného platového systému;
  • OSPK setrvává ve stávkové pohotovosti, kterou vyhlásil jeho výkonný výbor dne 3. června 2003;
  • jednotlivé základní organizace OSPK se k protestům 1. září připojují omezením nebo přerušením služeb veřejnosti dle svého rozhodnutí;
  • o dalších akcích svazu bude jednat jeho výkonný výbor dne 9. září 2003;
  • předpokládá se účast členů OSPK na demonstraci připravované ČMKOS a ASO dne 13. září 2003.

Podle sdělení A. Machové (místopředsedkyně OSPK) budou bližší informace o zapojení knihoven (počet a typ knihoven, doporučení/pokyny pro stávkující knihovny, oficiální prohlášení apod.) k dispozici po 9. září, kdy se uskuteční jednání výkonného výboru OSPK. Již předtím, 1. září, se však k protestům připojí některé knihovny "individuálně" - jako například Národní knihovna ČR.

Pokud vás vývoj situace kolem stávky zajímá, sledujte Ikara - aktuální informace průběžně v krátkých zprávách, v říjnovém čísle pak ohlédnutí za zářijovými protestními akcemi.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 9 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-11402. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11402

automaticky generované reklamy