Celbová, Iva

Přání k Ikarovým narozeninám

Sobota 14. dubna 2007 byla pro Ikaros významným dnem – Ikaros měl 10. narozeniny. O tom, jak Ikaros své narozeniny oslavil v pátek třináctého, se můžete dočíst na jiném místě v tomto čísle. Mnoho gratulací přišlo do redakce pochopitelně také e-mailem a právě z těchto dopisů zde vybíráme.

Celbová, Iva. Přání k Ikarovým narozeninám. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4087>. urn:nbn:cz:ik‐004087. ISSN 1212-5075.

Ikaros oslavil 10. narozeniny dortem, filmem i tombolou

Pátek třináctého (dubna) byl pro Ikaros velmi šťastný – oslavil své 10. narozeniny, v kruhu těch nejbližších a nejvěrnějších. Výběr místa konání oslavy nebyl zcela náhodný: restaurace MAT na Karlově náměstí v Praze byla v minulosti svědkem nejedné redakční rady Ikara.

Program oslavy byl vskutku nabitý:

Celbová, Iva. Ikaros oslavil 10. narozeniny dortem, filmem i tombolou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4086>. urn:nbn:cz:ik‐004086. ISSN 1212-5075.

Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?

Aktuálním velmi diskutovaným tématem mezi domácími knihovnami, alespoň soudě podle množství příspěvků v elektronické konferenci Knihovna od začátku roku, je nový tištěný časopis s názvem Grand Biblio. Nápad na vydávání tohoto časopisu vznikl ve vydavatelství Grand Princ, největším vydavatelství bezplatných inzertních časopisů v ČR. Ředitel vydavatelství nabídl spolupráci řediteli Národní knihovny V.

Celbová, Iva. Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4032>. urn:nbn:cz:ik‐004032. ISSN 1212-5075.

Bude nový autorský zákon upřednostňovat právo autora na ochranu díla před právem občana na informaci?

Autor a čtenář. Dva zdánlivě protikladné subjekty, které však nemohou existovat jeden bez druhého. Jejich základní potřeby a práva jsou odlišná – autor vyžaduje ochranu svých práv na dílo, čtenář vyhledává co nejjednodušší a nejrychlejší způsob získání co největšího počtu relevantních informací. Avšak zkloubit tyto dva požadavky dohromady je úkol značně obtížný. V České republice se o to v současnosti snaží (snažilo a ještě bude snažit) řada osob při přípravě nového autorského zákona.

Celbová, Iva. Bude nový autorský zákon upřednostňovat právo autora na ochranu díla před právem občana na informaci?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3973>. urn:nbn:cz:ik‐003973. ISSN 1212-5075.

Vysoušení zaplavených dokumentů MK v Praze dokončeno

Po povodních v roce 2002, které ničivě zasáhly také fondy řady knihoven, se ukázalo, že v České republice neexistuje zařízení, ve kterém by bylo možné sušit větší množství historicky či umělecky cenných knih a dalších dokumentů. Každý materiál totiž vyžaduje specifické podmínky, jež zaručí během procesu vysoušení jeho minimální poškození.

Celbová, Iva. Vysoušení zaplavených dokumentů MK v Praze dokončeno. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3953>. urn:nbn:cz:ik‐003953. ISSN 1212-5075.

Vyhlášení architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR

Národní knihovna ČR vyhlásila dne 16. 5. 2006 na tiskové konferenci mezinárodní projektovou architektonickou soutěž na návrh nové budovy NK ČR. Nová budova NK ČR má stát na území Prahy 7, na adrese třída Milady Horákové, Praha 7 - Letná (západní okraj letenské pláně).

Celbová, Iva. Vyhlášení architektonické soutěže na novou budovu Národní knihovny ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3477>. urn:nbn:cz:ik‐003477. ISSN 1212-5075.

Galerie Klementinum zahajuje výstavou Jezuité a Klementinum

Na seznam pražských galerií přibyla nová Galerie Klementinum, která byla otevřena v historických prostorách Národní knihovny ČR. Galerie je umístěna v tzv. křížovnických chodbách v přízemí a prvním patře Klementina a celková rozloha výstavní plochy je 727 m².

Celbová, Iva. Galerie Klementinum zahajuje výstavou Jezuité a Klementinum. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3330>. urn:nbn:cz:ik‐003330. ISSN 1212-5075.

Domácí elektronické online zdroje zpřístupněny díky projektu WebArchiv

U příležitosti zpřístupnění části digitálního archivu WebArchiv uspořádalo oddělení elektronických online zdrojů Národní knihovny ČR v úterý 6. prosince 2005 informační setkání, na kterém vystoupili pracovníci tohoto oddělení a na které byli pozváni zástupci knihoven, vydavatelů a sdělovacích prostředků.

Celbová, Iva. Domácí elektronické online zdroje zpřístupněny díky projektu WebArchiv. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2100>. urn:nbn:cz:ik‐002100. ISSN 1212-5075.

Téma sdílené katalogizace na semináři Automatizace knihoven

Letošní 15. pracovní seminář Automatizace knihoven, pořádaný Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a Svazem knihovníků a informačních pracovníků (s podporou grantu MK ČR), se konal 30. září 2004 v aule Univerzity Karlovy v Praze 5-Jinonicích. Ústředním tématem letošního semináře se stala sdílená katalogizace, především měly být představeny možnosti stahování záznamů v jednotlivých knihovních systémech, dostupných na domácím trhu.

Celbová, Iva. Téma sdílené katalogizace na semináři Automatizace knihoven. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1792>. urn:nbn:cz:ik‐001792. ISSN 1212-5075.

Na Vysočině se čte každý den

V rámci celostátní soutěže Moje kniha probíhá velká soutěž ve čtení a poznávání knih v kraji Vysočina, která dostala název Čtení na každý den. Soutěž pořádají organizátoři 14. Podzimního knižního trhu, Krajská knihovna Vysočiny a další knihovny regionu Vysočina, Český rozhlas Region, Deník Vysočiny a Knižní novinky.

Celbová, Iva. Na Vysočině se čte každý den. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1723>. urn:nbn:cz:ik‐001723. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah