metadata

Vybrané aplikace metadatového formátu EAD

English title: 
Selected applications of metadata format EAD
Abstract: 

This article presents selected applications of descriptive metadata format EAD – web service Archives Hub and project Janus.

Poznámka redakce: Článek je tvořen vybranými a upravenými kapitolami z rigorózní práce autorky, která byla obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v listopadu 2007.

Bibliografický záznam původní práce:
SYNKOVÁ, Veronika. Aktuální problémy identifikace a popisu webovských informačních zdrojů [Actual problems of identification and description of web information resources]. Praha, 2007. vi, 161 s., 26 s. příloh. Rigorózní práce.
Synková, Veronika. Vybrané aplikace metadatového formátu EAD. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4896>. urn:nbn:cz:ik‐004896. ISSN 1212-5075.

Vybrané aplikace metadatového formátu TEI

English title: 
Selected applications of metadata format TEI
Abstract: 

This article presents selected applications of descriptive metadata format TEI - Oxford Text Archive (OTA) and Corpus Encoding Standard (CES).

Poznámka redakce: Článek je tvořen vybranými a upravenými kapitolami z rigorózní práce autorky, která byla obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v listopadu 2007.

Bibliografický záznam původní práce:

SYNKOVÁ, Veronika. Aktuální problémy identifikace a popisu webovských informačních zdrojů [Actual problems of identification and description of web information resources]. Praha, 2007. vi, 161 s., 26 s. příloh. Rigorózní práce.
Synková, Veronika. Vybrané aplikace metadatového formátu TEI. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4826>. urn:nbn:cz:ik‐004826. ISSN 1212-5075.

Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core

English title: 
Selected applications of metadata format Dublin Core
Abstract: 

This article presents selected applications of descriptive metadata format Dublin Core – format AGLS and network EdNA.

Poznámka redakce: Článek je tvořen vybranými a upravenými kapitolami z rigorózní práce autorky, která byla obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v listopadu 2007.

Bibliografický záznam původní práce:

SYNKOVÁ, Veronika. Aktuální problémy identifikace a popisu webovských informačních zdrojů [Actual problems of identification and description of web information resources]. Praha, 2007. vi, 161 s., 26 s. příloh. Rigorózní práce.
Synková, Veronika. Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4715>. urn:nbn:cz:ik‐004715. ISSN 1212-5075.

Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE)

English title: 
New online access to the SIGLE database (Project OpenSIGLE)
Abstract: 

The article summarizes information concerning new project in the grey literature domain called „OpenSIGLE (database)“. The project is lead by the French Institute for Scientific and Technical Information experts in cooperation with other experts from former EAGLE member institutions. Both information, from published materials and online and free accessible database OpenSIGLE (still prototype but soon real full database version) are used in this article. Individual parts are devoted to reasons of former SIGLE system and the EAGLE association liquidation, to former MetaGrey Europe project, and mainly to OpenSIGLE database (software selection, metadata conversion and searching capabilities). Evaluative notes to current version of database prototype are added too.

1. Úvod

Na jaře 2005 jsme s politováním přijali zprávu o uzavření Systému informací o šedé literatuře v Evropě SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe) a jeho stejnojmenné databáze a o zahájení likvidace Evropské asociace pro využívání šedé literatury EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation), která databázi spravovala.

Bratková, Eva. Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4346>. urn:nbn:cz:ik‐004346. ISSN 1212-5075.

Creation of driven marketing: a vision paper (Joost Kircz)

V elektronickém světě je (resp. vše může zůstat) přístupné. Autor, vydavatel a knihovna - hlavní subjekty v elektronickém publikování, všichni se mění (nebo jsou nuceni se změnit) pod vlivem technologií, které se v elektronickém publikování používají. Změna se týká i marketingu - nemůže se zaměřovat jen na uvedení produktu na trh nebo jeho prodej (distribuci), ale musí fungovat po celou dobu jeho "životnosti" na síti. Vydavatel "vytváří" z díla produkt (edituje, pořádá, distribuuje, propaguje apod.).
Ikaros, redakce. Creation of driven marketing: a vision paper (Joost Kircz). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1/2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3895>. urn:nbn:cz:ik‐003895. ISSN 1212-5075.

Soubor doporučení AKVŠ pro zpřístupňování vysokoškolských prací

Podnázev: 
aktuální výsledky činnosti Odborné komise pro eVŠKP
English title: 
Guidelines for accessibity of theses and dissertations
English subtitle: 
current activity of the Electronic Theses and Dissertations Working Group
Abstract: 

This article presents information about Electronic Theses and Disserations Work Group, which is solving the current situation and method of problems related accessing and procedures of ETD (electronic bachelor, diploma, doctoral, theses and dissertation). There is no access at the national level in the Czech Republic. In 2003 an inciative arose from the university librarians which grew into the founding of an special ETD Work Group in the framework of the Association of Libraries of Czech Universities. The ETD Work Group had set up a sequence of goals, many of them which are being met (see also www.evskp.cz). In accordance with the amendment to University Law which manages, as well, issues regarding publication of finalized compositions, the ETD Work Group has prepared guidelines and tools which will serve as a procedural starting point and assistance for all universities. It comprises working out a national standard for ETD description and templates of related regulations within a university that specify organizational, administrative and other steps of the ETD life cycle from submission to publication. ETD Work Group aspires to standardize the workflow and creation of a unified environment enabling the establishment of a national ETD registry, including availability of ETD in full text, and collaboration with similar projects in other countries.

Krátce z historie

O složité dostupnosti diplomových, dizertačních a dalších typů vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR se zde není třeba široce rozepisovat. Situace byla velmi komplikovaná mj. také díky platné legislativě, a to zejména prohlášením těchto prací za autorská díla novelou autorského zákona [1] v roce 2000. Pracovníci vysokoškolských knihoven pociťovali jako velký problém nemožnost tyto práce zpřístupňovat, nespokojení uživatelé protestovali.

Horová, Iva. Soubor doporučení AKVŠ pro zpřístupňování vysokoškolských prací. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3590>. urn:nbn:cz:ik‐003590. ISSN 1212-5075.

Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web

Digitalizace a elektronizace jsou průvodními jevy vznikání společnosti třetí vlny, tzn. informační či znalostní společnosti. Jako takové jsou mnohem více než jen záležitostí technicko-technologickou, třebaže právě tímto reduktivním způsobem se na ně zhusta pohlíží. Je třeba si uvědomit, že jejich zakotvení je mnohem hlubší a že praktické naplňování postupně se vytvářejících standardů a praktické uskutečňování zdokonalujících se pracovních procesů je pouze jednou jejich stránkou, je podmínku sice nutnou, ale nepostačující.

Uhlíř, Zdeněk. Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1486>. urn:nbn:cz:ik‐001486. ISSN 1212-5075.

Interaktivní pomůcka pro lepší orientaci v metadatech

Orientovat se v rostoucím množství metadatových a datových formátů (často známých pouze pod zkratkou), projektů a institucí, které se zabývají využitím metadat, začíná být nadliský úkol. J. Turner a V. Moal z École de bibliothéconomie et dec sceinces l'information z Université de Montréal se proto rozhodli, že zájemcům o tuto problematiku podají pomocnou ruku. Výsledkem jejich snahy je originální informační systém MetaMap.

Vojtášek, Filip. Interaktivní pomůcka pro lepší orientaci v metadatech. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1330>. urn:nbn:cz:ik‐001330. ISSN 1212-5075.

Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak?

Nanejvýš aktuálním problémem se pro naše knihovny zpřístupňující elektronické zdroje publikované v síti Internet stává otázka katalogizace těchto zdrojů. K této problematice byl publikován v časopise Cataloging & Classification Quarterly č. 3/2000 článek Cataloging Internet Resources: Why, What, How (Vinh-The Lam), který sloužil jako základ pro následující příspěvek. Zmíněný článek se zabývá desetiletým úsilím knihovníků v USA o vytvoření účinného způsobu katalogizace internetových zdrojů.

Celbová, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/700>. urn:nbn:cz:ik‐000700. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah