lingvistika

Slovníková část Internetové jazykové příručky

English title: 
The Dictionary Part of Internet Language Guide
Abstract: 

The article briefly describes the dictionary part of Czech Internet Language Guide.

Od letošního ledna je Internetová jazyková příručka, kterou vytváří Jazyková poradna Ústavu jazyka českého Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, obohacena o část slovníkovou. Ta doplňuje již dříve spuštěnou část výkladovou (viz článek Internetová jazyková příručka). Prohledávat lze přes 60 tisíc hesel, u nichž jsou „především údaje, na něž se tazatelé v jazykové poradně opakovaně ptají“ [Ústav, 2008].

Opálková, Markéta. Slovníková část Internetové jazykové příručky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5306>. urn:nbn:cz:ik‐005306. ISSN 1212-5075.

Internetová jazyková příručka

English title: 
Internet Language Guide
Abstract: 

The article briefly introduces the Czech Internet Language Guide.

Pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR v letošním roce spustili ve zkušebním provozu výkladovou část Internetové jazykové příručky, kterou vytvářejí od roku 2004 společně s pracovníky Fakulty informatiky MU. Slovníková část by měla být zveřejněna do konce letošního roku.

Opálková, Markéta. Internetová jazyková příručka. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5052>. urn:nbn:cz:ik‐005052. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko

English title: 
Language Corpora: Spain, Russia, Slovakia
Abstract: 

This article presents Corpus del Español, Russian National Corpus and Slovak National Corpus.

Úvod

Snad každý stát se snaží vytvořit vlastní jazykový korpus založený na nejrůznějších textech. Náš seriál se je pokusil přiblížit. Věnovali jsme se nejen zdařilým projektům. Dnešní díl, který je zároveň dílem závěrečným, stručně představí španělský, ruský a slovenský korpus.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4928>. urn:nbn:cz:ik‐004928. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Skandinávské jazykové korpusy, část II – Norsko, Švédsko, Finsko

English title: 
Language Corpora: Scandinavian Languages Corpora, part II – Norway, Sweden, Finland
Abstract: 

Today's part of the language corpora series returns back into Scandinavia – more specifically to Norway, Sweden and Finland.

Úvod

V dnešním pokračování série článků o jazykových korpusech zavítáme opět do Skandinávie -konkrétně do Norska, Švédska a Finska. Představíme si jejich korpusové projekty, zhodnotíme jejich webové prezentace a možnosti vyhledávání v korpusech.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Skandinávské jazykové korpusy, část II – Norsko, Švédsko, Finsko. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4892>. urn:nbn:cz:ik‐004892. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Skandinávské korpusové projekty

Podnázev: 
Část I. – Dánsko
English title: 
Language Corpora: Scandinavian Corpora Projects
English subtitle: 
Part I - Denmark
Abstract: 

This article presents two Danish corpora: Korpus 2000 and KorpusDK.

Úvod

V dnešním části seriálu o jazykových korpusech zamíříme do Skandinávie – konkrétně do Dánska – a představíme dánský korpusový projekt KorpusDK, jenž navazuje na předchozí projekty Korpus 90 a Korpus 2000 (s tímto korpusem se také blíže seznámíme). V Korpusu 90 a v Korpusu 2000 lze také vyhledávat z Danish Corpus Page.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Skandinávské korpusové projekty. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4830>. urn:nbn:cz:ik‐004830. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: WordNet, Penn Treebank Project, UCREL

English title: 
Language Corpora: WordNet, Penn Treebank Project, UCREL
Abstract: 

In this part of our laguage corpuses series we will introduce several projects, which are sometimes not corpuses in the true sense: WordNet is a large lexical database of English; Penn Treebank Project is an annotated corpus; UCREL (University Centre for Computer Corpus Research on Language) is a department at Lancaster University, which works on several different corpus projects.

Úvod

V dnešním části seriálu o jazykových korpusech si představíme projekty, z nichž ne všechny jsou korpusy v pravém slova smyslu: WordNet je rozsáhlá lexikální databáze angličtiny; Penn Treebank Project je anotovaný korpus; UCREL (University Centre for Computer Corpus Research on Language) je katedra Lancasterské univerzity, na jejíž půdě se pracuje na několika různých (nejen) korpusových projektech.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: WordNet, Penn Treebank Project, UCREL. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4723>. urn:nbn:cz:ik‐004723. ISSN 1212-5075.

Aktualizace českého překladu MeSH

English title: 
The updating of the Czech Translation of MeSH
Abstract: 

The Medical Subject Headings (MeSH) is a controlled vocabulary thesaurus produced by the National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA. MeSH is used for cataloging and searching biomedical and health-related information and documents for the MEDLINE®/PubMED® database and several other databases. The MeSH vocabulary is continually revised and updated. It is used by many national medical information centers all over the world. NLM has developed and implemented a concept centered vocabulary maintenance system for MeSH (MTMS) to help translators manage their work. The new structure support the implementation of MeSH in the UMLS Metathesaurus®, the multilingual database of controlled vocabularies and classifications.
The National Medical Library (NML), Prague, Czech Republic, has used MeSH since 1977. The Czech translation of MeSH is used by librarians at Czech medical center’s libraries. NML appreciated the possibility of using MTMS to mantain the Czech translation.
This database allows continual updating and managing the Czech translation in an easier manner. The process of translation means creation Czech terms as additional synonyms in a selected concept and dedicating one of these terms as the Czech preferred term.

Tezaurus Medical Subject Headings ( MeSH) je řízený slovník termínů z biomedicíny, vydávaný od r.1960 americkou Národní lékařskou knihovnou (U.S. National Library of Medicine, Bethesda - NLM).

MeSH je každý rok revidován a aktualizován a slouží pro zpracování a vyhledávání publikací a informací z oblasti lékařství a zdravotnictví. Je využíván v řadě lékařských center po celém světě a je překládán do mnoha jiných jazyků.

Maixnerová, Lenka; Šímová, Alena. Aktualizace českého překladu MeSH. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4714>. urn:nbn:cz:ik‐004714. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Americký národní korpus

English title: 
Language Corpora: American National Corpus
Abstract: 

The article introduces the American National Corpus. It describes goals of its authors, its scope and versions published so far. It also deals with its website and contains a summary of the covered facts.

Představení ANC

Americký národní korpus (American National Corpus, ANC) je elektronická sbírka psaných a mluvených textů americké angličtiny [1]. Cílem projektu je poskytnout co nejkomplexnější obraz americké angličtiny, který by měl sloužit nejen pro lingvistiku, lexikografii, vývoj strojového porozumění jazyku (např. jazykový překlad a rešeršní software), kompilaci slovníků a tezaurů, ale také pro vzdělávání na všech úrovních.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Americký národní korpus. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4669>. urn:nbn:cz:ik‐004669. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Korpusy polského jazyka

English title: 
Language Corpora: Corpora of Polish Language
Abstract: 

This article from the laguage corpora series introduces three corpora of the Polish language: The IPI PAN Corpus, PWN Corpus of Polish and PELCRA Project.

Úvod

Na poli polské korpusové lingvistiky není situace až tak jednoznačná, neboť v Polsku vzniká hned několik korpusů nezávisle na sobě (více viz ŠULC, 2002). My se zaměříme na tři poměrně velké a zajímavé polské korpusy.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Korpusy polského jazyka. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4605>. urn:nbn:cz:ik‐004605. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Britský národní korpus

English title: 
Language Corpora: British National Corpus
Abstract: 

The article covers the British National Corpus. It presents history of its creation and introduces various versions of the corpus. Afterwards, it briefly describes its website, access options and searching.

Redakční poznámka: Úvod k této sérii článků byl publikován v lednovém čísle Ikara.

V dnešním článku, který je prvním ze série článků o jazykových korpusech, si představíme Britský národní korpus (British National Corpus, BNC). V příštím díle se podíváme na některý z korpusů slovanských.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Britský národní korpus. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4547>. urn:nbn:cz:ik‐004547. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah