selekční jazyky

Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře

Obr.

Obr. 1: Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Kamrádková, Kateřina; Kožuchová, Kristýna; Mynarz, Jindřich. Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5591>. urn:nbn:cz:ik‐005591. ISSN 1212-5075.

Knihovník jako vládce dat?

Poznámka redakce: Text je rozšířenou verzí článku publikovaného v týdeníku A2 13. 8. 2008 (v 33. čísle týdeníku z roku 2008). Je publikován se svolením redakce uvedeného týdeníku.
Lukavec, Jan. Knihovník jako vládce dat?. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4968>. urn:nbn:cz:ik‐004968. ISSN 1212-5075.

Třídění Kongresové knihovny

English title: 
Library of Congress Classification
Abstract: 

Library of Congress Classification will be used as a shelving tool in the new building of National Technical Library. The main purpose of this article is to describe principles, structure and format of this classification system together with basic rules for assigning class numbers.

Redakční poznámka: Text je součástí autorčiny diplomové práce, která byla úspěšně obhájena na ÚISK FF UK v květnu 2007.

Bibliografický záznam původní práce:
MACHÁČKOVÁ, Tereza. Transformace knihovních fondů ČVUT : implementace Třídění Kongresové knihovny. [Transformation of CTU Libraries’ collection : Library of Congress Classification Implementation]. Praha, 2007. 92 s., 14 s. příl. + 1 CD-ROM. Diplomová práce.
Macháčková, Tereza. Třídění Kongresové knihovny. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4182>. urn:nbn:cz:ik‐004182. ISSN 1212-5075.

Nevyhnutelnost subjektivity při pořádání informací a znalostí

Redakční poznámka: Text je výtahem z autorčiny bakalářské práce, která byla úspěšně obhájena na ÚISK FF UK v září 2005.

Bibliografický záznam původní práce: HUDÁKOVÁ, Miriam. Nevyhnutelnost subjektivity při pořádání informací a znalostí [The inevictible subjectivity in knowledge organization]. Praha, 2005. 52 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Peter Pálka.
Hudáková, Miriam. Nevyhnutelnost subjektivity při pořádání informací a znalostí. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3204>. urn:nbn:cz:ik‐003204. ISSN 1212-5075.

Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR

Macháčková, Tereza. Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2097>. urn:nbn:cz:ik‐002097. ISSN 1212-5075.

Život a dílo S. R. Ranganathana

Poznámka redakce: Článek je posledním ze série tří textů, které se zabývají životem a dílem S. R. Ranganathana. Články jsou upravenou verzí bakalářské práce P. Škopíka, který ji dne 5.6.2002 obhájil na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. První článek vyšel v říjnovém čísle Ikara, druhý v listopadovém čísle.

ÚVOD

Škopík, Pavel. Život a dílo S. R. Ranganathana. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1819>. urn:nbn:cz:ik‐001819. ISSN 1212-5075.

Život a dílo S. R. Ranganathana

Poznámka redakce: Článek je druhý ze série tří textů, které se zabývají životem a dílem S. R. Ranganathana. Články jsou upravenou verzí bakalářské práce P. Škopíka, který ji dne 5.6.2002 obhájil na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. První text vyšel v minulém čísle Ikara, poslední, třetí část vyjde v následujícím, prosincovém čísle.

ÚVOD

Škopík, Pavel. Život a dílo S. R. Ranganathana. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1809>. urn:nbn:cz:ik‐001809. ISSN 1212-5075.

Poznámky k současnému stavu věcného zpracování v českých muzejních knihovnách

Pozn.: Text je upravenou verzí práce pro předmět Selekční jazyky, který proběhl v rámci výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v zimním semestru 2003/2004

Poděkování: Za poskytnutí cenných informací děkuji kolegyním z knihovny Uměleckoprůmyslového muzea PhDr. J. Okrouhlíkové a PhDr. K. Hartmanové.

Úvod

Habustová, Jana. Poznámky k současnému stavu věcného zpracování v českých muzejních knihovnách. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1722>. urn:nbn:cz:ik‐001722. ISSN 1212-5075.

Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web

Digitalizace a elektronizace jsou průvodními jevy vznikání společnosti třetí vlny, tzn. informační či znalostní společnosti. Jako takové jsou mnohem více než jen záležitostí technicko-technologickou, třebaže právě tímto reduktivním způsobem se na ně zhusta pohlíží. Je třeba si uvědomit, že jejich zakotvení je mnohem hlubší a že praktické naplňování postupně se vytvářejících standardů a praktické uskutečňování zdokonalujících se pracovních procesů je pouze jednou jejich stránkou, je podmínku sice nutnou, ale nepostačující.

Uhlíř, Zdeněk. Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1486>. urn:nbn:cz:ik‐001486. ISSN 1212-5075.

Polytematický strukturovaný heslář

Vznik Polytematického strukturovaného hesláře PSH byl iniciován především rychlým vývojem automatizovaných knihovnických systémů a jejich využíváním v českých knihovnách na počátku 90. let. Jedním ze záměrů tvůrců PSH bylo nahradit univerzální klasifikační systémy typu MDT podstatně otevřenějším a uživatelsky přívětivějším selekčním jazykem, blízkým přirozenému jazyku.
Smolka, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1030>. urn:nbn:cz:ik‐001030. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah