modely financování

Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze?

English title: 
Book loans - (almost) free or paid?
Abstract: 

An introduction to the theme "Financing of the Creation of Original Literary Work at the Nightfall of Paper Books". Author prefers the direct model of payment for various ways of use of literary work and names some pitfalls of the highly enforced indirect financing models.

Zkuste si představit, že se sněmovna usnese, senát jí to schválí, nebo je přehlasován, obdobně to dopadne s prezidentem, a stát zřídí státní půjčovny aut. Výrobcům aut na svém území nařídí odevzdávat do několika nejdůležitějších půjčoven od každého vyráběného modelu jeden "povinný výrobek" zdarma, ostatní potřebná auta nakoupí za peníze daňových poplatníků. Občané si pak auta v těchto půjčovnách budou moci půjčovat zdarma, platit budou jen symbolický registrační poplatek.

Pátek, Vít. Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze?. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6079>. urn:nbn:cz:ik‐006079. ISSN 1212-5075.

Významný mezník v oblasti Open Access

English title: 
Significant milestone for Open Access
Abstract: 

The article informs about the new Compact for Open-Access Publishing Equity.

Úvodní zamyšlení

Současný svět nás stále víc a více přesvědčuje o tom, že nic se neděje izolovaně od celku. Většina událostí a jevů v soudobé společnosti má svůj původ v nezměrném množství rozmanitých skutečností, které spolu souvisejí, navzájem se ovlivňují a společně vytvářejí komplexní obraz lidského světa. Díky dané skutečnosti dospějeme k faktu, že žijeme v malém světě, kde je vše spojeno se vším ostatním.

Planková, Jindra. Významný mezník v oblasti Open Access. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5795>. urn:nbn:cz:ik‐005795. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah