knihovnická profese

OCLC v roce 2012: nový mezník v historii

Abstract: 

Some views and notices on the union catalogs, document delivery services and digital libraries are presented on the occation of Jay Jordan resignation as the president and CEO of Online Computer Library Center (OCLC). The past and future of the union catalog functions are discussed in view of recent development of DDS and big electronic repositories accessible on-line. Main statistical characteristics of the OCLC are presented.

K 30. červnu letošního roku ohlásil svůj odchod z čela největšího knihovnického servisního centra světa – OCLC (Online Computer Library Center) po čtrnácti úspěšných letech ve funkci prezidenta a současně výkonného ředitele Jay Jordan. Po zakladateli Fredericku G. Kilgourovi se stal nepochybně jednou z nejvýznamnějších osobností nejen amerického, ale současně i světového knihovnictví.

Vlasák, Rudolf. OCLC v roce 2012: nový mezník v historii . Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 8 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7603>. urn:nbn:cz:ik‐007603. ISSN 1212-5075.

Súvislosti profesijnej identity knihovníkov

English title: 
Context of librarians`professional identity
Abstract: 

The article describes topic of librarians professional identity. It introduces research results from dissertation with title „Librarians and libraries identity in the information and knowledge society“ (Ondriašová, 2011). Librarians’ life story is discussed within eleven categories. The article answers the questions when, how and why people decide to be librarians. Figure model visualizes four main circumstances in connection with the professional identity birth.

Charakteristika výskumu

Objektom skúmania profesijnej identity knihovníkov boli samotní knihovníci, ktorí spĺňali podmienku aktuálneho alebo nedávno ukončeného pracovného pôsobenia v knižnici. Predmetom skúmania bolo stotožnenie sa knihovníkov s vykonávanou profesiou a určenie miesta a času vzniku profesijnej identity. Téma je zasadená do prostredia slovenských knižníc v typologickom zastúpení vedecké (VD), akademické (AK), verejné (VE) a špeciálne (SP) knižnice. Rozprávanie o svojom profesijnom živote je často úzko spojené s „intímnymi“ osobnými a rodinnými udalosťami. Navodiť atmosféru dôvery pomáha aj výber vhodného a respondentom známeho miesta rozhovoru. Stretnutia s respondentmi sa uskutočnili v priestoroch katedry KIV (13 respondentov) alebo priamo v knižniciach, kde 4 respondentky pôsobia. Výskum sa realizoval v dvoch etapách v období od 15.2.2010 do 8.9.2010 a zapojilo sa 17 respondentov. Výskum využíva kvalitatívnu metódu - rozprávanie formou životného príbehu a tematickú analýzu. Výsledkom interpretácie životného príbehu je hromadný portrét knihovníkov pomocou vybraných kategórií a figurálny model znázorňujúci významné etapy profesijnej identity knihovníkov.

Ondriašová, Helena. Súvislosti profesijnej identity knihovníkov. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 1 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7314>. urn:nbn:cz:ik‐007314. ISSN 1212-5075.

Papilio bibliothecalis - první ročník "knihovnických motýlků"

Podnázev: 
Předání ocenění středočeského knihovníka/knihovnice na 1. ročníku Novoročního SKIPování
Abstract: 

The Papilio Bibliothecalis Award honors librarians from Central Bohemian Region for outstanding librarian achievement or continuous professional contribution. This award is given by SKIP, board of Central Bohemian Region. The 1st annual award ceremony called “Novoroční SKIPování“ took place at the National Library on February 16, 2011 and festively awarded were Mrs. Naděžda Štěrbová from Čelákovice and Mrs. Naděžda Čížková from Příbram.

„Myslím, že se většina z nás shodne na tom, že knihovnické povolání je emoční záležitost.“ Těmito slovy bylo zahájeno předávání Papilio bibliothecalis, ocenění pro středočeského knihovníka, středočeskou knihovnici za významný knihovnický počin nebo soustavnou přínosnou činnost v oboru. Ocenění bylo předáno ve středu 16. února 2011 na 1. ročníku Novoročního SKIPování (aneb Jak na nový rok, tak po celý rok – se SKIPem), které uspořádal středočeský region SKIP.

Schovánková, Lada. Papilio bibliothecalis - první ročník "knihovnických motýlků". Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6693>. urn:nbn:cz:ik‐006693. ISSN 1212-5075.

Proč je dobré studovati na knihovníka?

Před deseti lety jsem s patřičným titulem opustila Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a vrhla se do praxe. Za několik let jsem se vrátila zpět a pokusila se zúročit praktické zkušenosti v pokračujícím doktorandském studiu. A s odstupem časovým i odborným bych ráda napsala pár alespoň trochu objektivních řádek o tom, jak dnes hodnotím rozhodnutí, které jsem bez zkušeností udělala ve svých 18 letech. Rozhodnutí, které mě přivedlo na dráhu studia knihovnictví a informační vědy.

Parkosová, Denisa. Proč je dobré studovati na knihovníka?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5536>. urn:nbn:cz:ik‐005536. ISSN 1212-5075.

Budoucnost knihovnicko-informačního povolání není ohrožena!

English title: 
The future of library-information profession isn’t endangered!
Abstract: 

This short article brings the advisement about library-information profession in future. It’s illustrated by the real example of “professional handicap” of one family.

Možná jste se někdy zamýšleli nad tím, zda se nám podaří udržet knihy v papírové podobě a tím pádem i povolání knihovníka. Nemusíte mít obavy, další generace knihovníků roste!

Šrámková, Eva. Budoucnost knihovnicko-informačního povolání není ohrožena!. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 13 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4472>. urn:nbn:cz:ik‐004472. ISSN 1212-5075.

Knihovník na filmovém plátně

Pravidelní čtenáři Ikara jistě zaregistrovali v Silvestrovském čísle digitální montáž "Librarian: Quest for the Sleep" s obličeji části členů redakčního týmu. Vzhledem k četným dotazům na původní snímek se v následujícím příspěvku pokusím o osvětlení rámce filmu, který nyní "hýbe filmovým světem".

Štogr, Jakub. Knihovník na filmovém plátně. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1846>. urn:nbn:cz:ik‐001846. ISSN 1212-5075.

Postava knihovníka v beletrii II.

Kolega Ivo Brožek z Ústí nad Labem upozornil v dubnovém čísle Ikara v článku Tematický katalog jako zdroj informací o postavě knihovníka v beletrii na tematický katalog beletrie v Městské knihovně v Praze. Využil ho pro vypsání beletristických titulů, v nichž vystupuje knihovník nebo knihovnice, a doplnil je bibliografickými údaji z elektronického katalogu Národní knihovny ČR (bibliografie české knižní tvorby 20. století), převážně i s dobovými anotacemi.

Brožek, Aleš. Postava knihovníka v beletrii II.. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1742>. urn:nbn:cz:ik‐001742. ISSN 1212-5075.

Je nádherné být prostředníkem mezi lidmi a knihami

Obecní knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem získala při letošním udělování cen Knihovna roku 2003 hlavní cenu v kategorii základní knihovna, a to za výjimečný rozvoj knihovnictví v obci. Přinášíme vám rozhovor s knihovnicí oceněné knihovny Angelikou Čejkovou, která spolu se starostou obce Petrem Pávkem převzala cenu při slavnostním aktu v pražském Klementinu.

Představte nám, prosím, v několika větách vaši knihovnu. Jaké služby knihovna poskytuje?

Celbová, Iva; Čejková, Angelika. Je nádherné být prostředníkem mezi lidmi a knihami. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 11 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1497>. urn:nbn:cz:ik‐001497. ISSN 1212-5075.

Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II

V minulém čísle Ikara jsme vás informovali o připravovaných protestech odborů proti vládnímu návrhu reformy veřejných financí a důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací a zapojení Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK) do těchto aktivit. Protesty se chystají na září, kdy vládní návrh bude projednáván v parlamentu a poslanci zde mohou předkládat vlastní pozměňovací návrhy.

Celbová, Iva. Září bude pro odboráře horké aneb Protesty proti návrhu reformy veřejných financí, díl II. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1472>. urn:nbn:cz:ik‐001472. ISSN 1212-5075.

Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) v posledních týdnech podniká řadu akcí a jednání, kdy se snaží prosadit své připomínky k vládnímu návrhu reformy veřejných financí, potažmo k důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací. A to i přesto, že mezinárodní instituce i domácí ekonomové většinou považují navrženou reformu za málo razantní.

Celbová, Iva. Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 8 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1455>. urn:nbn:cz:ik‐001455. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah