Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Web Content Managers

Čas nutný k přečtení
16 minut
Již přečteno

Web Content Managers

0 comments

Existují lidé (a donedávna se mezi ně počítal i sám autor), kterým zcela postačuje ukládání oblíbených položek standardně podporované internetovým prohlížečem. Další skupinu tvoří puntičkáři, kteří potřebují detailní popis a kategorizaci svých odkazů, a tak sáhli po některém programu z kategorie "personal bookmark managers" (viz např. příslušná kategorie na http://www.download.com). A pak je tady poslední skupina nejnáročnějších a nejprogresivnějších uživatelů. Těm nepostačuje jen prosté ukládání odkazů, byť jsou detailně popsány a tříděny. Tito uživatelé chtějí mít přístup ke svým oblíbeným stránkám i v režimu off-line, plnotextově prohledávat jejich obsah a vytvářet různé typy analýz a zpráv. Tito uživatelé navíc pochopili, že díky neustálým změnám v kyberprostoru, "nezodpovědnosti" webmasterů či dokonce vlastním rostoucím (měnícím se) zkušenostem s prací v online prostředí je bláhové se domnívat, že nalezený informační poklad mohou v budoucnu znovu jednoduše objevit. Tito uživatelé chtějí "Web Content Managers".

Pokud ještě patříme ke druhé skupině uživatelů a chceme vybrat pro nás nejvhodnější a nejpřijatelnější bookmark manager, můžeme si zvolit z mnoha produktů poskytovaných zdarma (ve verzi freeware). I když je však nabídka v této oblasti poměrně pestrá, velice rychle zjistíme, že většina konkurujících si produktů (včetně těch placených) nabízí v podstatě stejné nebo alespoň podobné funkce. Mnohdy není ani důvod vyžadovat od takto jednostranně zaměřených a v podstatě velmi jednoduchých programů více. Pokud jsme však častými uživateli internetu, rádi v kyberprostoru objevujeme neustále něco nového či nás dokonce práce s informacemi (nejen v online podobě) živí, časem se nám nahromadí stovky a tisíce oblíbených odkazů, kterých bychom se jenom neradi zbavovali. Situace se však začne komplikovat - jenom těžko si již vzpomínáme, jaký skvost se na odkazované stránce vlastně nachází a proč si ji vlastně tak pečlivě střežíme. A pokud se po čase rozhodneme některý z těchto zlatých nugetů internetu opět využít a znovu získat cenné informace, můžeme být nemile překvapeni. Síť sítí měnící se každým dnem nám nedopřeje znovu nalézt požadované informace (a je jedno, zda jsme je měli uloženy v podobě odkazu nebo jsme spoléhali na naši schopnost je opět najít prostřednictvím některého vyhledávače) a obdaří nás pouze textem ve stylu "The file you requested was not found".

Takovýmto a jiným nedopatřením se právě snaží předcházet kategorie programů nejčastěji označovaná jako "Web Content Managers". Koncepce těchto produktů je velmi jednoduchá. Pokud vytváříme odkaz na oblíbenou webovou stránku (obsahující např. zajímavé údaje o konkurenci), je zřejmé, že s ní budeme chtít v budoucnu znovu pracovat a informace na ní se vyskytující opět využít. Tak proč nemít danou webovou stránku uloženou pro jistotu v její současné podobě (ať již na svém počítači či na vzdáleném serveru) a vyhnout se tak problémům souvisejících se změnami v kyberprostoru?

Podívejme se tedy na několik těchto "obsahových manažerů", které můžeme využít jak k ukládání a kategorizaci navštívených www stránek, tak i jako pomůcku k vyhledání a opětovnému nalezení potřebných informací. Situaci nám zjednodušuje i fakt, že produktů tohoto zaměření není v současné době ještě příliš a pro vážnou práci s ohledem na podporu a rozvoj těchto programů v budoucnu jich lze využít opravdu jen několik. Konkrétně nás bude zajímat těchto osm konkurentů (v abecedním pořadí) - Amplify, ContentSaver, Furl, NetSnippets, Onfolio, Seruku, Spurl a SurfSaver.

Než se ale pustíme do dalšího popisu výše zmíněných aplikací, je vhodné podotknout, že některé vyhledávače (mezi prvními např. Ask Jeeves se službou My Jeeves) již pochopily úlohu těchto web content managerů a zařazují služby "úschovny" jako další krok k personalizaci vlastních vyhledávacích nástrojů. Ve srovnání s námi představovanými produkty však zajišťují jenom nejzákladnější funkce a v současné době tak nemá cenu se jim podrobněji věnovat. Pokud ale tento slibný trend vydrží, vrátíme se k nim někdy v budoucnu.

Nyní již k popisu jednotlivých systémů.


Amplify

Minimální požadavky: Windows 98 nebo vyšší, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší, v brzké době se očekává podpora systémů Macintosh a Linux

Díky snaze několika nadšenců, kteří se rozhodli "amplifikovat" celý web, můžete nyní získat skvělý nástroj (v podstatě toolbar, který je však jen jednou - i když nejviditelnější - částí této aplikace) pro hledání, ukládání a sdílení obsahu webových stránek zcela zdarma. Vámi vybrané informace se ukládají v rámci dynamických personalizovaných stránek zvaných Amps, ke kterým můžete potom snadno přistupovat z jakéhokoliv počítače. "Ampy" mohou obsahovat nejen prostý text či grafiku z navštívených stránek, ale i uživatelem vytvořené poznámky, video, flashové animace apod. Díky této zajímavé koncepci, kdy jsou ukládaná data v rámci jednoho projektu soustředěna na personalizovanou webovou stránku (tu je možno přizpůsobovat nejen pomocí rámců), je pak výrazně zjednodušeno i sdílení informací - na základě jednoho odkazu můžeme celý projekt zpřístupnit našim kolegům a dalším uživatelům, aniž by museli disponovat nainstalovaným toolbarem Amplify (v podstatě ani nevadí, pokud tito uživatelé pracují na systémech Mac nebo Linux).

Amplify toolbar se neomezuje jenom na podporu ukládání webových stránek a jejich částí - jeho součástí je i sofistikované blokování pop-up oken, metavyhledávání či přístup ke katalogu komunity Amplify. Tato komunita je pak i místem, kde lze sdílet, vyhledávat a diskutovat o projektech, které zpracovali ostatní členové, a v případě potřeby není velkým problémem získat zde kvalifikovanou a rychlou pomoc při řešení rozličných problémů.

Pokud se letmo podíváme na příklady projektů a oblastí, ve kterých se možnosti Amplify skvěle uplatní, zaujme nás například e-shopping (srovnání cen a produktů na jedné stránce, bez ztráty těžce vyhledaného odkazu na zajímavou nabídku), klasické rešeršní služby (všechny objekty integrované do výsledné stránky "Ampu" obsahují odkaz na původní zdroj) či cestování (plán cesty se všemi časy odletů a dalšími podrobnostmi můžeme mít na jedné stránce, kterou sdílíme s dalšími účastníky naší dovolené). Stejně jako u konkurenčních (a většinou poměrně drahých) produktů je přidání vybrané informace do Ampu záležitostí jednoho kliknutí (lze samozřejmě vybírat z několika možných způsobů).


ContentSaver

Minimální požadavky: Windows 98 nebo vyšší, Internet Explorer 5.01 nebo vyšší

ContentSaver opět pracuje jako toolbar v Internet Exploreru, pomocí něhož ukládáme a popisujeme vybrané informace z webových stránek (tlačítko "file and save" umožňuje na rozdíl od volby "save" celý proces více kontrolovat), se kterými dále pracujeme ve vlastní aplikaci ContentSaver. Ta je v podstatě databází uložených "snippetů", které můžeme pomocí interního vyhledávače snadno prohledávat, třídit a dále klasifikovat (tvorba metadat a jejich kategorií je zcela přizpůsobitelná přání uživatele). Snippety mohou být uloženy ve formě celých webových stránek nebo jen jejich částí - obrázků, URL, textů apod. Samozřejmostí je export výsledných reportů do mnoha formátů, ať se již jedná o MS Word či "interní" prezentaci ContentSaveru.

ContentSaver je výjimečnou aplikací hlavně ze dvou důvodů. Prvním je rychlost a stabilita programu, která se projevuje jak při ukládání snippetů, tak i při dalším vyhledávání v uložených výsledcích. To je navíc druhým důvodem, proč tento software alespoň vyzkoušet - maximální volnost v definování metadat umožňuje uživateli vyhledávat dle mnoha specifických vlastností snippetů, což při velkém počtu uložených dat celou práci nesmírně usnadňuje. S výsledky můžeme také pracovat buď přímo ve speciálním panelu Internet Exploreru nebo v desktop aplikaci ContentSaver, která je uživatelsky mnohem přívětivější a v několika oknech umožňuje přehledně zobrazit celou stromovou strukturu uložených snippetů a zároveň jejich obsah i s anotací. Struktura této aplikace se výrazně podobá Outlooku, a tak není pro uživatele tohoto poštovního programu nijak obtížné se v jejím prostředí rychle zorientovat.

Nesmíme opomenout ani další zajímavou funkci, která se skrývá pod tlačítkem "save multiple pages". Tato volba zajišťuje uložení nejen právě zobrazované stránky, ale i všech dalších, na které daná stránka odkazuje. To vše můžete mít již za $39.90, popřípadě si program nejprve 30 dní bezplatně vyzkoušet. Pokud chcete získat nejen sofistikovaný bookmark manager, ale požadujete i další podporu při práci s informacemi v online podobě, bude ContentSaver určitě dobrou volbou.


Furl

Minimální požadavky: Windows 98 nebo vyšší, Internet Explorer 5.01 nebo vyšší

Furl, neboli "file URL", je zajímavá online služba, která se pokouší řešit problém "nefunkčních záložek" a mizejících informací tím, že ukládá kopie vybraných webových stránek na vlastní server. Jde v podstatě o vylepšenou verzi googlovských "cache pages" - služba je však poskytována s přidanou hodnotou v podobě možnosti prohledávat uložené stránky, což sice umožňuje většina web content managerů, nicméně v případě Furlu je možné pracovat s uloženým obsahem z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. I když to může v některých případech znamenat menší rychlost při práci s daty, nezávislost na konkrétním počítači (pevném disku) tento nepatrný zápor jistě vyváží. Online princip této služby také umožňuje sdílet anotované odkazy a webové stránky s kolegy a přáteli, což může celému týmu spolupracujícímu na různých projektech přinášet nezměrné výhody, a je v podstatě jedno, zda spolu účastníci projektu sdílejí jednu kancelář, či se nacházejí v různých koutech světa. Spolu s další službou umožňující komunikaci v reálném čase (např. Instant Messenger) se tak Furl stává neocenitelným pomocníkem při kooperaci jakkoliv početných pracovních skupin.

Jednoduchost a efektivita používání této aplikace již jen zdůrazňuje její výjimečnost. Po rychlé registraci (zadáváte pouze jméno, e-mail, uživatelské jméno a heslo) a instalaci add-onu Furl do internetového prohlížeče, můžete ihned začít s ukládáním oblíbených položek. Stisknutí tlačítka "Furl It" otevře pop-up okno, které vám dovolí zadat detailní popis ukládané stránky. Ten se skládá jak z prostého názvu a URL, tak i třeba z bodového ohodnocení, klíčových slov, různých komentářů či (zcela přizpůsobitelné) předmětové klasifikace stránky. K uloženým stránkám lze pak přistupovat stejně snadno - pokud jste přihlášeni, uvidíte po kliknutí na odkaz "view tab" seznam vlastních uložených stránek, které můžete třídit podle názvu, data uložení, předmětu, hodnocení nebo dalších kritérií. Vyhledávání v rámci uloženého obsahu lze pak také různě omezovat a zpřesňovat.

Při instalaci add-onu máte navíc možnost výběru ze dvou verzí - zjednodušené verze instalované do nabídky "Oblíbené" nebo plnohodnotného toolbaru, který navíc disponuje vyhledáváním v databázích Google a Amazon.

Často diskutovanou nevýhodou této služby je poměrně malá ochrana soukromí - ostatní uživatelé mohou využívat vámi uložené odkazy, pokud jste je ovšem přímo neoznačili jako osobní. Furl má dosud také problémy s některými pop-up filtry a je proto nezbytné omezit blokování pop-up oken při instalaci a každém ukládání stránek. Tyto a některé další nedostatky, na jejichž odstranění se však pracuje, jsou ale vyváženy faktem, že celá služba je poskytována zdarma a nabízí mnohé z toho, co placené produkty.


NetSnippets

Minimální požadavky: Windows 98 nebo vyšší (popřípadě Windows 95 s Active Desktop), Internet Explorer 5.0 nebo vyšší

Velmi příhodný název nese i další produkt, který se snaží uživateli ušetřit nepříjemné chvilky při hledání (většinou marném) informací, které kdysi a kdesi zahlédl na internetu a je přesvědčen, že "tady přece musí někde být" (a to raději ani nemluvíme o dynamicky generovaných webových stránkách). Tento explorerovský add-on - další verze je slibována i pro prohlížeč Netscape - stejně dobře podporuje i informační profesionály při sestavování rozličných analýz a organizování celého výzkumu, přičemž všechny původní zdroje použitých materiálů jsou snadno zpětně dohledatelné a identifikovatelné. K snadné identifikaci a popisu ukládaných informací slouží i volitelná metadata v podobě klíčových slov, komentářů a dalších volně definovatelných prvků.

Do projektu (pro jejich uspořádání je použita velmi efektivní stromová struktura, na kterou jsme zvyklí i z klasických bookmark managerů) je opět možno vkládat mnoho různých formátů - webové stránky (HTML), textové dokumenty (MS Office) či soubory PDF. V podstatě vše, co můžeme v prostředí windows nějakým způsobem kopírovat či označovat, může být do NetSnipppets uloženo. Lahůdkou je například práce se screenshoty.

Nesmírná výhoda spočívá i v systému ukládání "snippetů" i celých stránek a souborů. Ty jsou archivovány v původním formátu, a tak není problém přistupovat k nim samostatně například pomocí průzkumníka Windows. Tím se předchází i ztrátě dat při selhání jednoho souboru, do něhož konkurenční aplikace data většinou integrují. Autoři jsou také více než vstřícní k požadavkům uživatelů, technická podpora je na opravdu kvalitní úrovni a rostoucí počet uživatelů slibuje pokračující vývoj tohoto produktu.

Zastavme se ještě na chvíli u samotného ukládání snippetů. Ty můžeme, podobně jako u jiných produktů, ukládat mnoha různými způsoby (panel NetSnippets, nabídka po stisknutí pravého tlačítka myši, "přesunutí" URL do adresáře projektu apod.). Co však dělá NetSnippets jedinečným, je tzv. "Drop Spot", který se na přání uživatele nainstaluje do hlavního panelu Windows (standardně vedle panelu jazyků, lze ho však umístit téměř kamkoliv). Prostým výběrem a přetažením požadovaného snippetu do Drop Spotu lze do projektu přidat informace z jakékoliv aplikace Windows. Jako snippet můžeme do projektu přidat i okomentovaný obsah schránky Windows.

Další kapitolou, v případě NetSnippets velmi propracovanou, je pak sdílení projektů a vytváření zpráv, které mohou být generovány automaticky a zajistí tak integraci všech snippetů do jednoho dokumentu. Před jeho vygenerováním můžeme v projektu samozřejmě označit snippety a informace, které nechceme (nebo naopak chceme) do výsledné zprávy zahrnout. NetSnippets nám ulehčí práci i při sestavování seznamu použitých zdrojů (tvoří se automaticky) a zhyperlinkovaném obsahu projektu. Pokud je zpracovávaný projekt dílem kolektivu, není také nic jednoduššího, než odeslat například projektový podadresář všem zainteresovaným kolegům. A to vše pouhým kliknutím pravého tlačítka myši. Všechny funkce lze vyzkoušet díky 30denní trial verzi, popřípadě produkt zakoupit za $79.95 (verze Professional je k dostání za $129.95).


Onfolio

Minimální požadavky: Windows XP, 2000 nebo 2003, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší, Microsoft .NET Framework

Další program v kategorii "web managerů" je na tomto poli v podstatě nováčkem. Jelikož však slouží převážně informačním profesionálům a dalším jedincům, kteří často pracují s informačními zdroji v online podobě, koncentruje v sobě mnoho zajímavých a užitečných funkcí. Díky pečlivým vývojářům (není se co divit, vždyť Onfolio pochází ze stejné dílny jako např. špičkový HTML editor Homesite) je možné s informacemi, které najdete pomocí internetových vyhledávačů, velmi jednoduše pracovat, ať již jde o jejich ukládání, komentování či kategorizaci.

Onfolio umožňuje ukládat nejen celé webové stránky, ale i různé výřezy, obrázky, samostatné PDF dokumenty apod. Vybranou stránku nebo její prvek (snippet) pak uložíte stisknutím tlačítka na Onfolio Toolbaru nebo pomocí příkazové nabídky vyvolávané pravým tlačítkem myši. Současně se s vybranou stránkou ukládají i související informace - URL, klíčová slova, autor atd. Samozřejmostí je i možnost přidávat vlastní komentáře. Stromová struktura, do které se jednotlivé informace ukládají, také výrazně usnadňuje práci na jednotlivých projektech, které jsou tak uloženy v jednotlivých adresářích a členěny dle přání uživatele v dalších podadresářích. Příjemné uživatelské rozhraní zajišťuje snadné přenášení informací mezi projekty, přičemž díky precizně provedeným ikonám snadno rozeznáme, s jakým "typem" uložené informace právě pracujeme (odkaz, soubor, webová stránka). Samozřejmě je možné kromě webových stránek a jejich částí v rámci jednotlivých projektů ukládat snippety i z jiných aplikací, např. MS Office. Snazší orientaci v projektu, který se díky mnoha uloženým informačním fragmentům stává nepřehledným, usnadňuje i sofistikované vyhledávání a třídění výsledků dle relevance, data či typu informace.

Onfolio můžete po 30 dní používat zdarma a v případě, že se vám tento produkt zalíbí, můžete ho získat ve verzi Standard za $29.95 nebo ve verzi Professional za $79.95 (pozor, dle informací na webových stránkách výrobce se ceny v polovině října 2004 výrazně zvýší). Těchto 50 dolarů navíc se vám však vrátí především v podobě aplikace Onfolio Publisher, která je jednoduchým a přitom velmi kvalitním nástrojem pro tvorbu zpráv a výsledných analýz z uloženého obsahu. Oproti verzi Standard se dočkáme i příjemného bonusu v podobě dalších možností sdílení informací - ať již prostřednictvím výše zmíněných zpráv (ty jsou tvořeny jako MHT dokumenty) či kompletních webových stránek (včetně integrace RSS). Závěrem nezbývá než opětovně zdůraznit výjimečnost tohoto nástroje - pokud potřebujete kvalitní aplikaci pro organizaci a sdílení výsledků webových rešerší, jistě si Onfolio rychle zamilujete.


Seruku

Minimální požadavky: Windows XP, 2000 nebo 2003, Internet Explorer 5.0 nebo vyšší, Mozilla a kompatibilní - automatický test pro kontrolu počítače ke spuštění

Oblíbené webové stránky si můžete zachovat "na věčné časy" i s programem Seruku. Další aplikace založená na instalaci toolbaru do internetového prohlížeče nejen snadno vytváří váš soukromý webový archiv a uložením navštívené webové stránky na uživatelův pevný disk zamezuje ztrátě zajímavých a potřebných informací, ale umožňuje v tomto archivu i efektivně vyhledávat (s různými filtry). Navštívené stránky jsou v případě Seruka ukládány automaticky (což je v podstatě největší rozdíl oproti konkurenčním produktům), tuto funkci lze však jednoduše vypnout. Z rozhraní aplikace lze nejen vyhledávat v uložených stránkách, ale přímo pracovat můžete i s vyhledávacími centrálami Google, Yahoo apod. Pokud se o svá data navíc bojíte a nezálohujete pravidelně celý disk, můžete databázi Seruka zálohovat samostatně.

Díky vstřícnosti vývojářů a pochopení pro milovníky "alternativních" internetových prohlížečů je Seruku vyvíjen i pro prostředí prohlížeče Mozilla. Další verze by měly disponovat i možností přidat jakýkoliv internetový vyhledávač dle své libosti (a podporovat tak metavyhledávání, které známe např. z produktů firmy Copernic). Pracuje se na podpoře dalších formátů a typů souborů, prozatím je Seruku schopen ukládat pouze HTML stránky. Jelikož se vývoj předpokládá i v mnoha dalších směrech (např. rozšíření možností práce s uloženými daty), vypadá budoucnost pro Seruku vcelku příznivě. Pokud jste stejného názoru, můžete využít 45denní zkušební verzi, popřípadě koupit produkt za $24.95.


Spurl

Minimální požadavky: Windows 98 nebo vyšší (popřípadě Linux či MacOS), Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Netscape nebo Mozilla

Podobně jako Furl, snaží se i tato webová služba usnadnit uživatelům práci s oblíbenými odkazy a ukládá kopie stránek na vzdálený server, čímž umožňuje přístup ke "spurlovaným" stránkám v podstatě odkudkoliv. Plnotextové vyhledávání v uložených "spurlech" pak zajišťuje vysoký komfort při práci na rozličných projektech a dostatečně široká komunita uživatelů je i zárukou rychlé a efektivní podpory při vyhledávání. Stejně jako v případě Furlu, můžeme naše projekty ostatním uživatelům také zpřístupnit, či je s podporou Spurlu dále komentovat a rozvíjet ve svém blogu či na webové stránce.

Jelikož je tato služba poskytována zdarma (a v budoucnu by to tak mělo i zůstat - služba je financována z prodeje různých statistik ilustrující chování uživatelů), uživatel má k dispozici v podstatě neomezený prostor a jeho data jsou chráněna každodenním zálohováním, je pravděpodobné, že o této islandské společnosti a jejích produktech v budoucnu ještě uslyšíme. Závěrem neopomeneme zmínit ani jednu pikantnost, kterou Spurl na svých stránkách nabízí: pokud vás zajímá, kolik času jste již strávili prohlížením webových stránek, zkuste využít tento zajímavý kalkulátor.


SurfSaver

Minimální požadavky: Windows 95 nebo vyšší, Internet Explorer 4.x, Netscape 4.x a vyšší

Pokud již někdo pracuje se softwarem z dílny AskSam, bude pro něj SurfSaver logickým a jistě tím nejlepším krokem k většímu komfortu při práci s informacemi. To však neznamená, že by ostatní uživatelé neocenili a nevyužili rozsáhlé možnosti tohoto nástroje, který je možné po 30 dní používat zdarma (zakoupení tohoto produktu nás vyjde na $19.95, což je opět inzerováno jako zaváděcí cena, která se má příští rok výrazně zvýšit).

Stejně jako výše zmíněné aplikace, ukládá SurfSaver (prostřednictvím nainstalovaného add-onu) webové stránky do uživatelem vytvářených adresářů, ve kterých lze vyhledávat pomocí interního a personalizovaného vyhledávače. V něm budou znalci produktů AskSam jistě hledat nejsilnější stránku SurfSaveru. A opět nebudou zklamáni - plnotextové prohledávání uložených informací (nebo pouze metadat) je umocněno využíváním booleovské logiky (AND, OR, NOT) či zástupných symbolů (* nebo ?), které nahrazují hledaný termín nebo jeho část. Příjemným překvapením je pak možnost využít i proximitní operátory (NEAR) a vyhledat tak slova v textu sousedící.

Přidejme ještě možnost doplňovat ukládané stránky o vlastní komentáře, klíčová slova a další metadata, která charakterizují a klasifikují obsah ukládaných objektů, a získáme tak poměrně ucelený obrázek dalšího vynikajícího nástroje nejen pro informační specialisty.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠIMRAL, Břetislav. Web Content Managers. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 10 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11706. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11706

automaticky generované reklamy