vyhledávání informací

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2012

English title: 
What is Behind the Search aka Searching Session NTK 2012
Abstract: 

The seminar on Internet Search at the National Technical Library proven his popularity among public on October the 2nd, 2012. Various participants discussed the techniques and principals of data gathering, mining, sorting, storing, personalizing and using for many different purposes.

Již třetí ročník úspěšného semináře Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK zavedl 2. října 2012 knihovníky a informační specialisty do počítačové učebny Národní technické knihovny, která tak doslova "praskala ve švech". Semináře jsou realizovány v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví" s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků".

Hronová, Kateřina. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2012. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7734>. urn:nbn:cz:ik‐007734. ISSN 1212-5075.

Tvorba kriteriálneho mixu pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

English title: 
Construction of the optimal criteria for benchmarking in the area of search engine optimization (SEO)
Abstract: 

With benchmarking, the optimal combination of criteria has to be established to calculate results that will be objective and usable. Different criteria have different importance and this needs to be reflected in the final benchmark score. In this article, we proposed the proper selection of evaluation criteria for benchmarking the SEO performance of selected web sites and determined their importance (weight) for the final score.

Úvod

Vhodne skombinovať dostupné kritériá, ktorými možno hodnotiť webové stránky v rámci benchmarkingu, nie je jednoduchá úloha. Ak chceme výsledky čo najviac objektivizovať, musíme urobiť vhodný výber a v rámci neho zvoliť čo najlepšiu dôležitosť pre každé kritérium. V predchádzajúcich príspevkoch (1 a 2) sme sa venovali kategorizácii kritérií pre benchmarking v oblasti SEO a detailnejšej charakteristike vybranej skupiny tzv. sekundárnych dôsledkových kritérií. Cieľom tohto príspevku je pripraviť vhodný kriteriálny mix, ktorý bude priamo použiteľný pre realizáciu benchmarkingu webových stránok vo vybranom segmente v prostredí slovenského internetu. Nebudeme sa už venovať detailnejšej charakteristike spôsobu fungovania vybraných ukazovateľov, ktorý bol už spracovaný v predchádzajúcom článku.

Miklošík, Andrej. Tvorba kriteriálneho mixu pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7605>. urn:nbn:cz:ik‐007605. ISSN 1212-5075.

Sekundárne dôsledkové kritériá pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

Úvod

Benchmarkingu, jeho významu a najmä návrhu typológie kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti SEO sme sa venovali v článku v predchádzajúcom čísle. Cieľom tohto príspevku je zmapovať kritériá, ktoré patria do kategórie sekundárne dôsledkové kritériá, vysvetliť ich obsah a zároveň zhodnotiť ich význam pre benchmarking v oblasti SEO. Jedná sa teda o kritériá, ktoré vypovedajú nepriamo o tom, akú výkonnosť má hodnotená webová stránka v oblasti SEO. Označenie dôsledkové kritériá hovorí o skutočnosti, že tieto kritériá neovplyvňujeme priamo, ale prostredníctvom iných (príčinných) faktorov, ktoré následne môžu zapríčiniť aj zmenu sekundárnych dôsledkových faktorov.

Miklošík, Andrej. Sekundárne dôsledkové kritériá pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7557>. urn:nbn:cz:ik‐007557. ISSN 1212-5075.

Kategorizácia kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

English title: 
Analysis of criteria for benchmarking of web site in the area of search engine optimization (SEO)
Abstract: 

Selecting the appropriate evaluation criteria is crucial for the success of benchmarking. It directly affects the usability and applicability of its results. Realizing benchmarking in the area of SEO requires the knowledge of the different criteria impact and taxonomy. In this article we aimed at introducing the typology of appropriate criteria to distinguish their relevance and usage in SEO activities.

Úvod

Využitie benchmarkingu má svoje opodstatnenie aj v prostredí e-biznisu. Prevádzkovatelia webových stránok prostredníctvom neho môžu zistiť, ako sú ich riešenia konkurencieschopné a akú výkonnosť realizujú v sledovanej oblasti v porovnaní s konkurenciou. Moore tiež upozorňuje na potrebu aplikácií výsledkov benchmarkingu v podobe ich premietnutia do modifikácie marketingovej (Moore, 2008).  Pri realizácii benchmarkingu je mimoriadne dôležité vhodne zvoliť reprezentatívnu vzorku konkurenčných riešení a kritériá benchmarku. Práve voľbe ich vhodnej kombinácii sa budeme venovať v tomto príspevku. Jeho cieľom je prostredníctvom kritickej analýzy významu a obsahu možných evaluačných kritérií dospieť k návrhu optimálnej kombinácie kritérií a ich váhy na celkovom hodnotení. Konkrétne sa zameriame na výkonnosť riešenia v oblasti optimalizácie webovej stránky pre vyhľadávače. Kritériá, ktoré budeme hodnotiť, teda nejakým spôsobom musia byť schopné vyhodnotiť výkonnosť riešenia (webovej stránky) v tejto oblasti z určitého pohľadu.

Miklošík, Andrej. Kategorizácia kritérií pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7530>. urn:nbn:cz:ik‐007530. ISSN 1212-5075.

Zpráva z mezinárodního semináře Classification & Ontology: Formal approaches and access to knowledge

Podnázev: 
Staré víno knihovnických klasifikací v nových lahvích sémantického webu?

Ve dnech 19. – 20. září 2011 se konal v prostorách Královské knihovny – Nizozemské národní knihovny v Haagu již třetí seminář, který pořádá v dvouletých intervalech Konsorcium pro mezinárodní desetinné třídění (MDT) s cílem podpořit výzkum a komunikaci v oblasti bibliografických klasifikačních systémů. Tentokrát se ho kromě tvůrců a uživatelů klasifikací z prostředí knihoven v reprezentativním zastoupení zúčastnili i představitelé iniciativy sémantického webu a otevřených propojených dat (linked open data).

Kučerová, Helena. Zpráva z mezinárodního semináře Classification & Ontology: Formal approaches and access to knowledge. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7228>. urn:nbn:cz:ik‐007228. ISSN 1212-5075.

WORKSHOP B: Jak spravovat elektronické informační zdroje a výrazně zvýšit jejich využití (Helle Lauridsen)

Workshop (resp. přednášku) Helle Lauridsenové ze společnosti Serials Solutions zahájil Vladimír Karen, výkonný ředitel společnosti Albertina icome Praha s.r.o. Uvedl, že H. Lauridsenová působila nejprve v akademické sféře, proto je dobře obeznámena s prostředím akademických knihoven. Ani v České republice není poprvé, konference INFORUM se účastnila již dříve a její vystoupení účastníci konference hodnotili velmi pozitivně.

Jansová, Linda. WORKSHOP B: Jak spravovat elektronické informační zdroje a výrazně zvýšit jejich využití (Helle Lauridsen). Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6851>. urn:nbn:cz:ik‐006851. ISSN 1212-5075.

Profesní a osobní život Rogera Summita

English title: 
The Professional and Personal Life of Roger Summit
Abstract: 

Roger Summit was one of the founders of the world information industry. He was born in Detroit, Michigan on 14th October 1930. He studied psychology at Stanford University in California. During his M.B.A. studies at Business Faculty in Stanford he started to be interested in computers. In 1960, he started to work for Lockheed & Missiles Space Company in Sunnyvale, California, and after that he established Information Systems Research Laboratory within which Dialog Information Retrieval System was developed. He continued to work on his Ph.D title at Business Faculty in Stanford under the leading of Dr. Dan Teichroew, who influenced him very much, and finished his studies in 1965. In 1972, Dialog was established as a commercial information retrieval service and Summit was its president until 1991. Then, he retired but still continued to help and support Dialog business. Nowadays, he devotes his life to yachting, playing the trombone and sometimes playing tennis. With his wife Ginger, he has got two children – Jennifer and Scott.

Roger Kent Summit byl bezpochyby jedním z hlavních zakladatelů světového informačního průmyslu v 60. letech minulého století. Po více než tři desetiletí dokázal udržovat a hlavně ovlivňovat povědomí o tomto nově vznikajícím oboru. Je zakladatelem databázového centra Dialog. V říjnu minulého roku oslavil své životní jubileum. V tomto článku bych se rád zabýval jeho osobním i profesním životem. Díky úzké spolupráci s Rogerem na své rigorózní práci jsem měl tu možnost s ním komunikovat a získat přesnější informace, které o jeho životě nebyly dosud publikovány.

Horváth, David. Profesní a osobní život Rogera Summita. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6692>. urn:nbn:cz:ik‐006692. ISSN 1212-5075.

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010

5. října 2010 proběhl v Národní technické knihovně (NTK) seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010", který byl realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2010 s podporou programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Kožuchová, Kristýna. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6489>. urn:nbn:cz:ik‐006489. ISSN 1212-5075.

Chcete mít spokojené uživatele?

Abstract: 

The article describes state-of-the-art first class solution to discovery and delivery systems: Primo and Primo Central from Ex Libris. It fully integrates patron activities, library collections, electronic content and recommendation services like bX or BibTip. It has rich open interfaces that are described at EL Commons. If you are interested in further reading, go to Primo blog, a new blogging initiative by Multidata. If you are interested in further listening, enjoy the first Czech Primo webinar. We will share a recording with you if you send us an email.

Úvod

Kdo by nechtěl. Aby ale byli vaši uživatelé spokojení, nestačí pouze zajistit kvalitní obsah knihovních sbírek a usměvavou obsluhu. Stejně příjemné a efektivní prostředí je také třeba nabídnout na internetu, přes který s vámi drtivá většina uživatelů komunikuje a pracuje. A s ohledem na aspekty internetové komunikace musí být toto prostředí dokonce ještě lepší, protože tu nemáte příležitost k nápravě nedostatků. Všechno musí klapnout hned napoprvé.

Vojnar, Martin. Chcete mít spokojené uživatele?. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6430>. urn:nbn:cz:ik‐006430. ISSN 1212-5075.

OPACy nové generace IV – Scriblio a SOPAC

English title: 
Next generation OPACs IV - Scriblio and SOPAC
Abstract: 

The article introduces two next generation open source OPACs based on a content management system – Scriblio and SOPAC – and summarizes the results of the analysis.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009.
Opálková, Markéta. OPACy nové generace IV – Scriblio a SOPAC. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5932>. urn:nbn:cz:ik‐005932. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah