Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spolupráce veřejných knihoven v Euroregia Egrensis

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Spolupráce veřejných knihoven v Euroregia Egrensis

0 comments

Ve dnech 12.-14. listopadu se v Krajské knihovně v Karlových Varech konal česko-německý seminář s názvem "Knihovny bez hranic", který byl součástí širšího projektu, jehož cílem je navázání a rozvoj spolupráce mezi veřejnými knihovnami v české i německé části Euroregia Egrensis.

Setkání mělo dvě části. V první - přednáškové - vystoupili kromě českých a německých zástupců knihoven dané oblasti také Christian Leutemann, odborník v oblasti spolupráce veřejných knihoven v Euroregionu Odra-Nisa z Drážďan, Jana Michková, projektová manažerka Regionální rozvojové agentury Egrensis, Olga Zámostná, asistentka jednatele Regionálního sdružení obcí a měst Euroregia Egrensis, a Eva Vondálová zastupující Goethe-Institut Praha.

Příspěvky českých i německých knihovníků byly zaměřeny na přehled služeb jednotlivých knihoven, včetně místních specifik a zajímavostí. Cílem bylo poznat metodiku práce, která se na obou stranách hranice liší, předat si v této oblasti zkušenosti a nechat se inspirovat k vylepšení služeb a vzájemné spolupráci.

Celý seminář zasvěceně moderovala Věra Vohlídalová, která má se spoluprací s německou stranou bohaté zkušenosti. Program a příspěvky, které řečníci dali k dispozici, bude možné získat na adrese www.knihovna.kvary.cz.

Druhou částí setkání byla exkurze po knihovnách Karlovarského kraje. Účastníci navštívili knihovnu v Lokti a shlédli expozici umělecké knižní vazby známých manželů Sobotových. Nazepomenutým zážitkem pro účastníky bylo zastavení v klášteře Teplá s jeho vzácnou knihovnou. Exkurze byla uzavřena návštěvou knihovny v Mariánských Lázních.

Kromě tohoto česko-německého setkání jsou součástí projektu další činnosti - vydání informativní dvojjazyčné brožury o knihovnách Euroregia Egrensis, překlad webových stránek a dalších informačních materiálů do němčiny a angličtiny, rozšíření fondu německé literatury, včetně předplatného periodik. Na jaro 2003 je plánována exkurze českých knihovníků po německých knihovnách v dané oblasti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BANZETOVÁ, Jitka. Spolupráce veřejných knihoven v Euroregia Egrensis. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-11157. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11157

automaticky generované reklamy