Evropská unie

Slovenští knihovníci dobývají vesmír

Centrum vědecko-technických informací SR (CVTI SR) pod dojmem nejnovějších poznatků vědy a techniky a především na základě úspěchů při dobývání kosmu začíná v předstihu pracovat na implementaci zcela nové služby, pracovně nazvané Interplanetary Book Service(IBS), neboli Meziplanetární knihovní služba.

Cvik, Oleg. Slovenští knihovníci dobývají vesmír. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6555>. urn:nbn:cz:ik‐006555. ISSN 1212-5075.

Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte

English title: 
Implementation of the European project of academic library and its support of research activities at a faculty
Abstract: 

This article introduces the project implementation of the Centre of knowledge organization of intellectual property rights, the initial situation for support of Eurofonds, and the phases of database and archive security at the faculty.

Cieľom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi v členských krajinách Európskej únie. Táto politika je založená na finančnej solidarite a vyznačuje sa poskytovaním finančnej pomoci do regiónov, ktoré nedosahujú primeranú úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja. Pomoc sa realizuje pomocou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky. Jedným z fondov, ktorým je realizovaná regionálna politika pre obdobie rokov 2007-2013, je Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR/ERDF), ktorý sa zameriava hlavne na podporu trvalo udržateľného integrovaného regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti, zlepšenie konkurencieschopnosti a územnej spolupráce. Priority financovania zahŕňajú výskum a inovácie, ochranu životného prostredia a prevenciu rizík (Asfeu, 2010).

Rešetová, Kvetoslava. Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6354>. urn:nbn:cz:ik‐006354. ISSN 1212-5075.

Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině

V současné době je pro konkurenceschopnost drobných podnikatelů a malých firem na globálním trhu nesmírně důležitá dostatečná digitální gramotnost ve vztahu k jejich podnikatelské činnosti. Mnozí podnikatelé si to již uvědomují, ale často nevědí kde a jakým způsobem získat požadované informace o zapojení moderních ICT prostředků do své podnikatelské činnosti za účelem jejího rozvoje. Z tohoto důvodu vznikl projekt MAFIDIS+ (Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině), který je pokračováním předchozího projektu MAFIDIS.

Pekárek, Aleš. Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6314>. urn:nbn:cz:ik‐006314. ISSN 1212-5075.

IDN aneb mezinárodní doménová jména

Mezinárodní doménová jména (IDN) se v posledních letech stávají poměrně zajímavým trendem. Jedná se o určité „rozšíření“ klasických internetových adres, které už nemusí tvořit pouze znaky anglické abecedy a číslice, ale mohou obsahovat téměř jakékoliv znaky a symboly.

S IDN doménami se budeme v nejbližší době setkávat ještě častěji než dříve - organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) totiž na konci minulého roku schválila jednak možnost registrace nových národních domén nejvyšší úrovně, jednak zavedení IDN v rámci evropské domény .eu.

Rylich, Jan. IDN aneb mezinárodní doménová jména. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5935>. urn:nbn:cz:ik‐005935. ISSN 1212-5075.

Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví

English title: 
Europeana: online access to European cultural and historical heritage
Abstract: 

Europeana portal has been rereleased in early January 2009. It means a large achievement of European Commision and its efforts to give an access to the European cultural heritage online. The article describes backround of the Europeana project and features of the newly realesed portal.

První zmínky o portálu Europeana jako o konkrétním vyústění evropských snah (konkrétně snah Evropské komise) vytvořit evropskou digitální knihovnu se objevily v zahraničním i v českém prostředí již v únoru 2008, kdy se chystaný evropský portál evropského kulturního dědictví teprve nesměle představoval.

Vorlíčková, Blanka. Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5313>. urn:nbn:cz:ik‐005313. ISSN 1212-5075.

Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009

English title: 
Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009
Abstract: 

Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009 is a database which includes and unifies multilingual terms from the Czech state administration.

Tento příspěvek stručně představuje Terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Podává o databázi základní informace a stručně popisuje možnosti vyhledávání.

Hanušová, Soňa. Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5311>. urn:nbn:cz:ik‐005311. ISSN 1212-5075.

Safer Internet Day a konference Evropské komise

V úterý 10. února 2009 se jako obvykle konal mezinárodní Den bezpečnějšího Internetu neboli tzv. Safer Internet Day (SID). SID probíhá již šestým rokem a stejně jako v předchozích letech do akce zapojilo mnoho zemí celého světa se svými přednáškami, soutěžemi a dalšími zábavnými i vzdělávacími akcemi.

Rylich, Jan. Safer Internet Day a konference Evropské komise. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5302>. urn:nbn:cz:ik‐005302. ISSN 1212-5075.

Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje

Loga vztahující se k projektu

V období od května 2006 do dubna 2008 byl Krajskou knihovnou Karlovy Vary realizován projekt Vzdělávání knihovníku Karlovarského kraje. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Jeho rozpočet činil cca 1 612 500 Kč. Partnery projektu se staly Úřad práce Karlovy Vary, Národní knihovna ČR, Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna Sokolov.

Němcová, Michaela. Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4836>. urn:nbn:cz:ik‐004836. ISSN 1212-5075.

Ochrana osobních údajů v Evropské unii

Podnázev: 
28. leden – Evropský den ochrany osobních údajů
English title: 
Personal data protection in the European Union
English subtitle: 
European Data Protection Day on 28 January
Abstract: 

Protecting people’s data from misuse is the aim of several EU legislative acts adopted since 1995 up to now. Appointment of European Data Protection Supervisor and an initiative of European Data Protection Day on 28 January can contribute to the positive development in this respect.There is a need to balance access to personal data for the purpose of protecting security of EU citizens and fighting crime with protecting people’s privacy rights.

Úvod

Registrace čtenářů v knihovnách, rezervace letenek, lékařské ošetření, zřízení bankovního účtu, používání kreditních karet, surfování po internetu – to všechno jsou činnosti, při kterých lidé poskytují – často bezděčně – své osobní údaje.

Hradilová, Jitka. Ochrana osobních údajů v Evropské unii. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4552>. urn:nbn:cz:ik‐004552. ISSN 1212-5075.

Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační politiky Evropské unie

English title: 
The role and function of the Central Library of the European Commission in the European Union information policy
Abstract: 

The thesis is concerned with the Central Library of the European Commission, its services, activities and other functions. The paper is focused on activity of the Central Library of the European Commission from more views – the first can be its position in institutional structure of the European Commission and the other is its role in informational and communications policy of the European Union.
The Central Library also functions as a coordinator of another two european information networks - RéseauBib (network of European Commission libraries) and EUROLIB (grouping of European institutional libraries).
The important part of library services must be an electronical catalogue. The Central Library uses, manages and develops catalogue, called ECLAS. It’s the European Commission union catalogue referencing holdings of the network of libraries, RéseauBib. The last part of the work is devoted to the Historical Archives of the European Commission and the European Union.
(The abstract refers to the original text.).

Poznámka redakce: Následující text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví v lednu 2007.

Bibliografický záznam původní práce: HANUŠOVÁ, Soňa. Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační politiky Evropské unie [The role and function of the Central Library of European Commission in the European Union information policy]. Praha, 2006. 108 s. Diplomová práce.
Hanušová, Soňa. Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační politiky Evropské unie. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4408>. urn:nbn:cz:ik‐004408. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah