Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Služeb REIS před referendem o vstupu ČR do EU nejčastěji využívali studenti a senioři

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Služeb REIS před referendem o vstupu ČR do EU nejčastěji využívali studenti a senioři

0 comments

V souvislosti s tzv. komunikační strategií ministerstva zahraničí přede referendem o vstupu ČR do Evropské unie se většině z nás asi vybaví billboardy a krátké televizní výpovědi více či méně známých lidí. Panuje všeobecná shoda o tom, že šlo spíše o reklamní kampaň, v rámci níž - jak se dá u reklam očekávat - byly prezentovány pozitivní stránky jejího předmětu, tedy členství v EU. Zájemci o odpovědi na obecné či naopak naprosto konkrétní otázky se museli spolehnout na jiné zdroje, které navzdory tvrzení z různých stran byly k dispozici. Mohli se např. obrátit na specializované instituce - regionální evropská informační střediska (REIS), kterých u nás působí v současnosti dvacet a jsou podporovány ministerstvem zahraničí finančně i materiálně (podrobněji jsme o jejich činnosti referovali v č. 4/2003). Do jaké míry lidé tuto možnost využili, jsme se snažili zjistit pomocí ankety, kterou jsme poslali do všech REIS a také do Informačního centra Evropské unie v Praze (ICEU), které bylo zřízeno Delegací Evropské komise v ČR.

Položili jsme tyto otázky, které se týkaly informačních služeb se zaměřením na období květen a červen 2003:

  1. Došlo v tomto období k nárůstu zájmu o služby vašeho REIS? Pokud ano, můžete to, percentuálně kvantifikovat ve srovnání s loňským květnem, příp. uvést počet dotazů denně/týdně?
  2. Jakým způsobem vás lidé obvykle kontaktují (stanovte pořadí: osobně, telefonicky, e-mailem, poštou či jinak)?
  3. Jaký typ informaci nejčastěji žádají?
  4. Jaká skupina občanů (profesní či věková) se na vás nejčastěji obracela?

Odpovědi jsme obdrželi od osmi REIS a ICEU.

ICEU (Zuzana Rudnik):
1. Zaznamenali jsme asi trojnásobný nárůst návštěvníků. Denně jsme dostali průměrně 110 dotazů (včetně požadavků na zaslání materiálů).
2. Osobně (např. při akcích pořádaných v ICEU), e-mailem, telefonicky, poštou.
3. Informace o legislativě a normách EU, změny, které členství v EU přinese v běžném životě (volný pohyb osob, služeb, kapitálu a zboží, hraniční kontroly, cla, daně) studentů, podnikatelům, důchodcům, rodinám, jednotlivým profesím (např. zemědělcům), finanční zdroje EU a jak o ně žádat, zvyšování cen, suverenita ČR po vstupu, Euro aj. (viz http://www.evropska-unie.cz/cz/faq/).
4. Studenti a senioři.


REIS v Brně (Alena Šabatová):
1. Návštěvnost REIS se celkově zvýšila, především v první polovině června (30 dotazů denně oproti osmi v předchozím roce), v květnu 2003 ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku k nárůstu nedošlo (přibližně 12 dotazů denně).
2. Osobně, telefonicky, e-mailem.
3. Převažovaly dotazy na organizaci referenda, možnosti hlasování, na ceny, platy, důchodové zabezpečení, daně pro podnikatele, pracovní uplatnení v zemích EU atd.
4. Spektrum je velice široké, nejčastěji však studenti a senioři.


REIS v Havlíčkově Brodě (Eva Beňáková):
1. K nárůstu nedošlo (dva až tři dotazy týdně).
2. Osobne, telefonicky, poštou, e-mailem.
3. Dotazy se týkaly především přístupové smlouvy, ekologie, sociální a zdravotní politiky.
4. Studenti, zaměstnanci (30 až 45 let) a senioři.


REIS v Kladně (Andrea Balínová):
1. Nárůst počtu dotazů se pohyboval od 50 do 70 procent.
2. telefonicky, osobně, e-mailem.
3. Dotazy se jevíce týkaly přístupové smlouvy, samotného referenda (možnost hlasovat mimo obvod svého bydliště), důchodové politiky.
4. Senioři.


REIS v Krnově (Minika Vyležíková):
1. Vzhledem k tomu, že bylo naše REIS otevřenmo 15. 5. 2002, nemůže být meziroční srovnání přesné. Nicméně je zřejmý o 50 až 60 procent vyšší zájem v jednotlivých měsích v roce 2003 než v roce 2002. Počet dotazů se pohyboval od 76 do 135 měsíčně. REIS vyvíjelo ale i další činnosti, při kterých byla oslovena široká skupina obyvatel (akce na náměstí, semináře, konference). Zde se počty lidí pohybovaly ve stovkách.
2. Osobně, telefonicky, e-mailem, poštou.
3. Šlo o informace o výhodách a nevýhodách vstupu ČR do EU, volný pohyb osob (práce v zemích EU), volný pohyb zboží, Schengenská dohoda, Euro, sociální dávky po vstupu do EU, referendum, možnosti grantů z EU atd.
4. Pořadí je těsné: studenti, senioři, občané v produktivním věku.


REIS v Litomyšli (Ondřej Vančák):
1. Ve srovnání s předchozími měsíci se počet dotazů zvýšil o polovinu (asi 100 týdně).
2. Osobně, e-mailem, telefonicky.
3. Referendum, sociálni politika, volný pohyb osob, zemědělství.
4. Studenti, lidé v produktivním věku.


REIS v Novém Jičíně (Hana Hromádková):
1. Loni jsme jsme zájem statisticky přesně nevyhodnocovali, a proto můžeme jen odhadnout letos asi až 20násobně vyšší zájem, navíc dotazy byly nesrovnatelně komplikovanější.
2. Osobně, telefonicky, e-mailem.
3. Obecné informace o členských státech, právu, volný pohyb osob a zboží, sociální a zaměstnanecká politika, referdu, výsledcích přístupových jednáních, daňová politika, granty, životní prostředí. Naopak poměrně malý zájem byl o přístupovou smlouvu (zřejmě proto, že byla publikována na webu) a Konvent.
4. Učitelé a studenti (dáno tím, že sídlíme v Domě školství), ale také OSVČ, ženy na mateřské dovolené, dělníci a nezaměstnaní.


REIS v Plzni (Jana Vaňková):
1. Zvýšený zájem jsme zaznamenali, ale percentuální srovnání nejsme schopni poskytnout.
2. Oosobně, telefonicky, e-mailem.
3. Informace o vývoji cen, důchodech a sociálním zabezpečení po vstupu do EU, volném pohybu osob a možnostech zaměstnání, praktické informace k referendu, obsah přístupové smlouvy.
4. Senioři a studenti.


REIS ve Zlíně (Radka Křivánková):
1. Počet dotazů (v jakékoli formě) nepřesahoval počet dotazů ve stejných měsících minulého roku. Výrazně se však zvýšily aktivity našeho REIS (besedy v klubech důchodců, besedy pro nezaměstnané, návštěvy restauračních zařízeních, účast na regionálních akcích - Jízda králů ve Vlčnově, Kroměřížský jarmark, Den Země ve Zlíně, Velikonoce na Valašsku v Rožnově pod Radhoštěm aj.). Celkem jsme mohli oslovit několik desítek tisíc lidí.
2. Telefonické dotazy jednoznačně převažují, osobní dotazy jsou méně časté, mnoho dotazů přichází od studentů e-mailem.
3. Obecné informace o EU - historie, instituce, fungování EU, členské státy; sociální problematika - nezaměstnanost, důchody; finance a ekonomika - statistické údaje; výhody a nevýhody vstupu ČR do EU; zemědělství.
4. Ne vždy se nám podaří zjistit, kdo se na nás s dotazem obrací (zejména u telefonických dotazů). Zaznamenáváme pouze zevrubné informace o tazatelích (student, podnikatel, zaměstnanec, nezaměstnaný, důchodce, v domácnosti). Studenti a zaměstnanci jednoznačně převažují. Studenti často svůj dotaz spojují se zadanou seminární prací. Ze zaměstnanců se na nás obracejí například učitelé žádající o materiály pro své vyučování o EU. Další skupinou, která nás oslovuje, jsou důchodci - často je zajímá důchodová politika, žádají nás také o informační materiály.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Služeb REIS před referendem o vstupu ČR do EU nejčastěji využívali studenti a senioři. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 7 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-11372. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11372

automaticky generované reklamy