digitální knihovny

Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR

English title: 
The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic
Abstract: 

The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic is a project introduced by the National Library of the Czech Republic that aims to design and test the infrastructure for gathering and archiving of electronic documents and publications. It analyses the current situation and suggests changes to the legislation. The project is now open for voluntary participations by publishing institutions.

Charakteristika projektu

V rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) předložila Národní knihovna ČR projekt nazvaný Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ve veřejné soutěži se v hodnocení Ministerstva kultury umístil na 6. místě z celkem přihlášených 123 projektů, přičemž v hodnocení získal 196 bodů z 200 možných. Dle hodnotící zprávy je projekt promyšlený a stanovuje si reálně splnitelné cíle. Oceněna byla též jeho originalita, neboť předmět výzkumu nebyl v České republice zatím komplexně řešen v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů. Kromě konkrétního využití výsledků se jedná také o ochranu kulturního dědictví v moderní – nelistinné podobě pro budoucnost. Proto bylo ministerstvem uznáno 100 % požadovaných nákladů a doporučeno projekt přijmout.

Hlavním řešitelem projektu je RNDr. Tomáš Svoboda, náměstek sekce Digitalizace a technologie NK ČR. Hlavním cílem projektu je navrhnout a otestovat infrastrukturu, která umožní výběr elektronických publikací od vydavatelů a nakladatelů, zpracování těchto publikací, jejich sdílení a zpřístupnění v knihovní síti ČR. Dalším velmi důležitým úkolem (a zároveň cílem) je dlouhodobá archivace a ochrana elektronických dokumentů. Významnou součástí projektu bude též analýza a návrh legislativy v oblasti elektronického povinného výtisku. Zároveň se také připraví návrhy smluv mezi knihovnami, případně dalšími kulturními subjekty a institucemi. Jedním z hlavních úkolů Národní knihovny je zachovat národní kulturní dědictví v celé jeho šíři a podobách. K tomu slouží zákonná povinnost odevzdávat do NK ČR povinný výtisk monografických publikací dle zákona o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. a periodik dle tiskového zákona č. 46/2000 Sb. Uvedené zákony ovšem nepočítaly s dynamickým vývojem digitálního publikování a s nástupem stále populárnějších elektronických publikací. V řadě evropských zemí (Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Nizozemí či Dánsko) se odevzdávání dokumentů v elektronické podobě stává běžnou praxí, v České republice tomu tak prozatím není.

Žížala, Martin. Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7404>. urn:nbn:cz:ik‐007404. ISSN 1212-5075.

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří

English title: 
Digital University repository at the Charles University in Prague – today, yesterday and the day after tomorrow
Abstract: 

The article discusses the context, functionality and technical solutions of the Digital university repository at the Charles University in Prague.

Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) začala budovat vlastní Digitální repozitář v roce 2006, a to v rámci Transformačních a rozvojových projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem bylo zlepšení dostupnosti digitálních dokumentů (jako jsou např. závěrečné práce, studijní materiály, periodika, vědecké články a příspěvky do sborníků, digitalizované historické dokumenty apod.) vytvořených na UK v souladu s požadavky na jejich dlouhodobou ochranu a archivaci.

Baranayová, Irena; Fojtů, Andrea; Pavlásková, Eliška. Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7337>. urn:nbn:cz:ik‐007337. ISSN 1212-5075.

Kvalitní studie k problémům dlouhodobé archivace digitálních dokumentů

English title: 
First-rate study to issues of digital documents long-term preservation
Abstract: 

The review evaluates the structure, content and formal qualities of the new book titled „Long-term preservation of digital documents“ (published in Czech by the National Library of the Czech Republic, 2010, ISBN 978-80-7050-588-5). The book is based on the text of author’s master thesis. The reviewed work aims at the conceptualisation of digital preservation in memory institutions. Its author presents new discipline known as digital preservation. The book focuses on an analysis of all major risks associated with long-term digital heritage preservation. The book also contains an overview of the basic assumptions and objectives of digital preservation. The largest section of the book is devoted to practical outcomes of digital preservation, i.e. preservation actions to ensure digital heritage sustainability. In conclusion the reviewed book presents an analysis of digital preservation development as well as perspectives for the future of digital heritage sustainability.

CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80- 7050-588-5 (brož.).

Bratková, Eva. Kvalitní studie k problémům dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6754>. urn:nbn:cz:ik‐006754. ISSN 1212-5075.

Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!

Česká strana informačních pirátů na začátku prosince na svých webových stránkách oznámila, že od 1. ledna 2011 spustí nový kontroverzní projekt BibliLeaks, který vychází ze známého neméně kontroverzního portálu WikiLeaks. Server BibliLeaks.cz podle slov svých zástupců chystá v průběhu několika dnů zveřejnit veškerou e-mailovou komunikaci mezi knihovnami, a to včetně e-mailů a dokumentů posílaných mimo klasickou a poměrně otevřenou konferenci Knihovna.

Rylich, Jan; Štogr, Jakub. Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6560>. urn:nbn:cz:ik‐006560. ISSN 1212-5075.

viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku

English title: 
viXra.org : an alternative archive of e-prints in Science and Mathematics
Abstract: 

The article provides information about viXra.org – a new alternative archive of e-prints in Science and Mathematics aimed at serving the whole scientific community.

Úvodem

Komunikace informací je důležitým předpokladem pokroku v oblasti vědy, techniky a výzkumu. Aktuálním trendem v informační společnosti je, že se komunikace přesouvá do virtuálního prostředí, které umožňuje prostřednictvím nových komunikačních a webovských technologií rychlou výměnu informací za relativně nízkou cenu, bez časového nebo územního omezení. Právě finanční dostupnost nových vědeckých poznatků hraje důležitou roli.

Planková, Jindra. viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6436>. urn:nbn:cz:ik‐006436. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009

Dne 22. října 2009 se konal v aule Centra VUT v Brně již 2. ročník Semináře ke zpřístupnění šedé literatury, pořádaný Národní technickou knihovnou (NTK), Vysokou školou ekonomickou (VŠE), Ústřední knihovnou Vysokého učení technického v Brně a Českou informační společností, o. s.

Fürstová, Iveta. Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5926>. urn:nbn:cz:ik‐005926. ISSN 1212-5075.

Karel Čapek v síti

Podnázev: 
Městská knihovna v Praze nabízí dílo Karla Čapka ke stažení

Když nemám co dělat, pracuji

Jeden ze známých výroků velikána české literatury Karla Čapka se stal mottem snažení Městské knihovny v Praze (MKP), které směřovalo k elektronickému publikování jeho díla. Nelze z toho samozřejmě vyvozovat, že by naše knihovna neměla co na práci, není tomu tak ani v oblasti digitalizace knižního fondu. Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze se rok a půl věnuje skenování a následnému zpracování tzv. pragensií a v poslední době teatrálií v rámci projektu HISPRA, který je dotovaný tzv.

Měřínská, Eva. Karel Čapek v síti. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5583>. urn:nbn:cz:ik‐005583. ISSN 1212-5075.

Digitálna knižnica 2009 : stratégie, technológie, znalosti

Třetí ročník konference Digitálna knižnica (15.-17. 3. 2009), který se konal již tradičně v horském středisku Jasná pod Chopkom, se postupem doby stal tradičním místem mezinárodního setkávání odborníků zabývajících se digitalizací pro knihovny a v knihovnách. I když počtem účastníků nepatří konference mezi ty největší (letos přijelo cca 70 zájemců ze Slovenska, Česka i dalších zemí EU a USA), má mezi knihovnickými akcemi své unikátní postavení.

Římanová, Radka. Digitálna knižnica 2009 : stratégie, technológie, znalosti. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5436>. urn:nbn:cz:ik‐005436. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008

Na seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 druhý den volně navázal Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008, pořádaný Státní technickou knihovnou (STK) a Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE). Sborník ze semináře je společně s výsledky evaluace zpřístupněn na webovém sídle Národního úložiště šedé literatury.

Novák, Petr. Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5077>. urn:nbn:cz:ik‐005077. ISSN 1212-5075.

2. ročník konference Digitálna knižnica

Druhý ročník konference Digitálna knižnica se uskutečnil ve dnech 27. – 29. dubna 2008 v Hotelu Družba v Jasné v Demänovské dolině na Slovensku.

Římanová, Radka. 2. ročník konference Digitálna knižnica. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4821>. urn:nbn:cz:ik‐004821. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah