městské knihovny

Knihovny se stěhují za svými čtenáři

V době moderních technologií už nemusí kniha za svým čtenářem urazit tak dlouho cestu jako kdysi. Knihovníci běžně nabízejí elektronické rezervace a meziknihovní výpůjční služby, v obřích knihovnách knihy doputují z regálu či ze skladu přímo za zákazníkem k pultu a ke čtenářům, kteří nemají svoji knihovnu na dosah, dojíždějí bibliobusy. Fantazie knihovníků a knihovnic tím ale ani zdaleka nekončí.

Oujezdská, Blanka. Knihovny se stěhují za svými čtenáři. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6564>. urn:nbn:cz:ik‐006564. ISSN 1212-5075.

Bibliobus Městské knihovny v Praze opět na veletrhu Svět knihy


Městská knihovna v Praze (MKP) přijíždí na holešovické výstaviště opět se svou pojízdnou knihovnou. Najdete ji na prostranství před Průmyslovým palácem ve dnech 3. 5. (13–18 hod.) a 4. a 5. 5. (10–18 hod.). Tentokrát MKP připravila vlastní jídelní lístek a denní menu se speciálními a cílenými ochutnávkami. Současně pokračuje ve svém připojení k propagační kampani na podporu čtení knih "Rosteme s knihou i v MKP". Tak nezapomeňte, přijďte se přeměřit a noví zájemci změřit. Získáte osobité potvrzení o dosažené výšce a společně tak můžete sledovat, jak rostete s knihou.

V lidické knihovně

V prosinci 2002 jsem poprvé zavítal na stránky veřejné knihovny v Lidicích. První, co mne tehdy zaujalo, byl přívlastek „veřejná“ v označení této kulturní instituce. Ačkoliv dříve byl běžný, v současné době se v naší republice objevuje v názvu snad jen u vsetínské knihovny, kam se navíc připojuje jméno našeho prvního prezidenta.

Brožek, Aleš. V lidické knihovně. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3527>. urn:nbn:cz:ik‐003527. ISSN 1212-5075.

Knihomolické čtení

Je pravda a holá skutečnost, že zájem dětí o knihy a čtení jako takové za poslední léta klesá. Nechci zde statisticky vypočítávat a předkládat čísla, chci se za oddělení pro děti a mládež v Karviné-Novém Městě podělit s nápadem. Vznikl před třemi roky a myslím si, že jím přibližujeme knihy, autory a čtení jako takové našim malým čtenářům formou týdenních akcí, které jsme nazvaly „Knihomolické čtení“.

Kozubková, Yvona. Knihomolické čtení. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2003>. urn:nbn:cz:ik‐002003. ISSN 1212-5075.

Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus

31. srpna 2004 byl na Karlínském náměstí č. 10 v blízkosti kostela sv. Cyrila a Metoděje slavnostně zahájen provoz již třetího bibliobusu Městské knihovny v Praze (MKP). Slouží jako náhrada pobočky MKP v Šaldově ulici v Karlíně, která byla před dvěma lety zničena povodněmi.

Skolková, Linda. Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1772>. urn:nbn:cz:ik‐001772. ISSN 1212-5075.

Prázdniny v knihovně – knihovna dětem

Letní aktivita v knihovnách v době prázdnin je na mnoha místech různá. Tam, kde mají zájem o své čtenáře a návštěvníky, vytvářejí program, zejména pro děti, které z různých důvodů zůstávají doma. Tím knihovny vlastně bourají mýtus "okurkové sezóny". Tak to chápeme i my v Regionální knihovně Karviná. Pod názvem Pojďte zahnat nudu byl vypracován program celoprázdninové nabídky pětidenních cyklů s různým programem.

Kozubková, Yvona. Prázdniny v knihovně – knihovna dětem. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1758>. urn:nbn:cz:ik‐001758. ISSN 1212-5075.

V teplické knihovně

V soutěži o nejlepší webové stránky knihovny v kategorii měst nad 20 tisíc obyvatel se letos umístila na pěkném třetím místě teplická knihovna. Zajímalo mne, zda neusnula na vavřínech a zda stránky po osmi měsících od skončení soutěže dále vylepšila.

Brožek, Aleš. V teplické knihovně. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1536>. urn:nbn:cz:ik‐001536. ISSN 1212-5075.

Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům

Městská knihovna v Praze (MKP) připravila v roce 2002 ke svému 111. výročí založení (1.7.1891) rozsáhlou informační a propagační kampaň, doprovázenou ústředním heslem "již 111 let Vám nabízíme informační a kulturní bohatství světa". V rámci kampaně byla realizována řada akcí, mj.

Schwarz, Josef. Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1469>. urn:nbn:cz:ik‐001469. ISSN 1212-5075.

Cyklisticko-internetové putování po historickém Slezsku

Slezsko coby region s bohatou historií i zajímavou přírodou (viz např. stručný historický přehled, encyklopedické heslo nebo připravovaná publikace R.

Schwarz, Josef. Cyklisticko-internetové putování po historickém Slezsku. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1468>. urn:nbn:cz:ik‐001468. ISSN 1212-5075.

Povodně a Městská knihovna Kralupy nad Vltavou

Po srpnových povodních v roce 2002 se v Kralupech nad Vltavou nehovoří o stoleté vodě (jako v roce 1890, kdy se hladina Vltavy v Kralupech zvedla o 6 metrů), ale o vodě pětisetleté až tisícileté.

Pánková, Šárka. Povodně a Městská knihovna Kralupy nad Vltavou. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1290>. urn:nbn:cz:ik‐001290. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah