informační střediska

Knihovny a „I“ - seminář o problematice informačních center v knihovnách

Ve středu 15. října 2008 proběhl v Městské knihovně Lipník nad Bečvou odborný seminář pro knihovníky, zaměstnance informačních center, představitele obcí a další informační instituce. Seminář se uskutečnil za podpory SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje a finanční podpory Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století.

Střelcová, Miroslava. Knihovny a „I“ - seminář o problematice informačních center v knihovnách. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5081>. urn:nbn:cz:ik‐005081. ISSN 1212-5075.

Informační centrum Památník Čestná vzpomínka

English title: 
Information Centre The Honourable Remembrance Memorial
Abstract: 

The contents of this article about the Honourable Remembrance Memorial is approximation to people, it is intent on history czechoslovak legions 1914-1920. Plan of this centre appears from today’s trends to hold historical and cultural heritage. It depands on digitizing and diclosure of information through internet to public. (The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v září 2007.

Bibliografický záznam původní práce: KUTHAN, Pavel. Návrh a realizace informačního centra Památník Čestná vzpomínka [Concept and realization of information centre The Honourable Remembrance Memorial]. Praha, 2007. 77 s., 10 s. příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2007. Vedoucí diplomové práce PhDr.
Kuthan, Pavel J.. Informační centrum Památník Čestná vzpomínka. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4553>. urn:nbn:cz:ik‐004553. ISSN 1212-5075.

Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR

English title: 
Analysis of state of information services for iron and steel industry in Czech Republic
Abstract: 

Article is a digest of the most important parts of the thesis with the same title that was successfully defended at the Institute of Information Studies & Librarianship of the Faculty of Philosophy & Arts at the Charles University in Prague. It analyses current state of information services for iron and steel industry in Czech Republic. It also gives a short overview of historical development of these services during the past twenty years with special attention given to changes after 1989. The article particularly describes the activities of the Steel Federation, Inc. and interest association Informetal, including description of metallurgical bibliographic database METAL, as well as activities of technical library of the steelworks Třinecké železárny, a.s, and information centre of the company ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Uvedení do problematiky

Hutnický průmysl patří v České republice k nezanedbatelným článkům národního hospodářství s dlouholetou tradicí. V současnosti v České republice hrají roli tři klíčové hutní podniky, a to Třinecké železárny, a.s., ArcelorMittal Ostrava, a.s. a Evraz Vítkovice Steel, a.s. Třinecké železárny, a.s., jsou privatizovány od roku 1996 a vlastněny tuzemskou skupinou Moravia Steel.

Kocurová, Jana. Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4449>. urn:nbn:cz:ik‐004449. ISSN 1212-5075.

Informační služby s přidanou hodnotou

English title: 
Value-added information services
Abstract: 

The master thesis is devoted to various types of information services and an aspect of “added value” within these services. The author maps added value in information services and tries to find a basis for achieving added value in both commercial and public sphere and in context of information systems. Based on a research carried out by the author, current situation in the Czech Republic is described. Furthermore, the thesis describes some particular examples of value-added information services and their practical use, characterizes information processing software tools and outlines trends in value added information services area. (The abstract refers to the original master thesis text.)

Poznámka redakce:
Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2007. Z rozsáhlé diplomové práce vybrala autorka praktickou část týkající se průzkumu situace v informačních službách s přidanou hodnotou v České republice.

Bibliografický záznam původní práce:
POJEROVÁ, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. [Value-added information services]. Praha, 2007. 94 s., 42 s. příl. Diplomová práce.
Pojerová, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4298>. urn:nbn:cz:ik‐004298. ISSN 1212-5075.

Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem (Margot Gerharter)

Margot Gerharter Margot Gerharter nejdříve představila farmaceutickou firmu Novartis, která vyvinula nový portál pro zpřístupňování znalostí. Mluvčí uváděla 50 tis. potencionálních uživatelů, kterým znalostní středisko (42 lidí) má poskytovat služby i skrze Novartis knowledge portal. Uživatelé, přistupující k portálu, jsou identifikování přes IP adresu. Mají k dispozici tři sekce: e-obsah, knihovnu, odkazy. Margot G.

Ikaros, redakce. Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem (Margot Gerharter). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4141>. urn:nbn:cz:ik‐004141. ISSN 1212-5075.

Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

English title: 
Environmental Education in the Moravian-Silesian Research Library in Ostrava
Abstract: 

The Moravian-Silesian Research Library in Ostrava, contributory organisation takes part in the project called „Development of Environmental Consultancy and Information Centers Network in the Moravian-Silesian Region”, which was designed to form the regional system of environmental education and edification. The Environmental Consultancy and Information Center was established in the library. It offers consultation and information services and organizes lectures and discussions dealing with the environment and sustainable development – they are designed for both the general public (children, students, pensioners, etc.) and librarians of the Moravian-Silesian Region.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace se v loňském roce zapojila v roli partnera do projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem. Vedle knihovny je do projektu zapojeno dalších 11 partnerů – institucí a organizací různého typu, které si společně daly za cíl vytvoření krajského systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Oravová, Monika; Prchalová, Lea. Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4067>. urn:nbn:cz:ik‐004067. ISSN 1212-5075.

Tradiční metody užití knihovních materiálů

Podnázev: 
Souvislosti, charakteristiky a postavení služeb MVS, MMVS
English title: 
Library collection and traditional methods of its use – LL and ILL
Abstract: 

The article deals with basic library information services and their possibilities in research libraries. Different terminology views to approaches in fundamental library information services are specified. Terms interlibrary loan, library loan and international interlibrary loan as a traditional methods for using library collection are further analyzed. Terms ILL and LL are described in their historical context with a special regard to the Czech environment.

Redakční poznámka: Následující text je pátým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Tradiční metody užití knihovních materiálů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3801>. urn:nbn:cz:ik‐003801. ISSN 1212-5075.

Američané bombardovali Škodovku kvůli Medonosově informačnímu středisku!

Od mezinárodní konference "Effectiveness of the Allied Bombing Offensive Against German Armament Industry in World War II" (Účinnost spojeneckého bombardování německého zbrojního průmyslu za 2. světové války), kterou uspořádalo Smithsonian National Air and Space Museum loni v říjnu, se žádné převratné sdělení příliš neočekávalo. O to větší šok způsobil do té doby neznámý výzkumný pracovník James H. Bailey z federální Air Force Historical Research Agency, která sídlí ve státě Alabama. Není divu.
Ikaros, redakce. Američané bombardovali Škodovku kvůli Medonosově informačnímu středisku!. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 13 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3755>. urn:nbn:cz:ik‐003755. ISSN 1212-5075.

Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku


English version


Pozn. redakce: článek byl původně zveřejněn v ročence Yearbook of Polish European Studies, 2003, roč. 7. Některé údaje uvedené v článku už tedy nemusí odpovídat současnému stavu.


Grabowska, Marta. Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3493>. urn:nbn:cz:ik‐003493. ISSN 1212-5075.

Na návštěvě ve slovenské Skalici

Znáte to sami velmi dobře: pokud je člověk "zažraný" do svého oboru a věnuje se mu nejen ve svém pracovním, ale i volném čase, pak profesionální deformace prostupuje téměř všemi oblastmi jeho života. K těm pozitivním důsledkům tohoto nepochybně degenerativního procesu zcela jistě patří schopnost provést důkladnou informační přípravu před každým výletem či významnější cestou po Česku či zahraničí.

Schwarz, Josef. Na návštěvě ve slovenské Skalici. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2009>. urn:nbn:cz:ik‐002009. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah