Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sisyfovské úsilí?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Sisyfovské úsilí?

0 comments
Rubrika: 
V nakladatelství Academia vyšla nedávno (1998) pozoruhodná knížka s názvem "Věda kontra iracionalita". Vede čtenáře ke skeptickému postoji k rozmanitým pseudovědám, které jsou běžně propagovány sdělovacími prostředky a jako věrohodné si je osvojuje široká veřejnost. Nezřídka se k nim hlásí významné osobnosti a ojediněle se dokonce stává, že pseudověda proniká do samotné vědy.

Publikace s takovým námětem je vzácností. Poskytuje orientaci zejména těm, kteří jsou ochotni domýšlet důsledky přehlížení či odmítání kritického myšlení "postmoderní" společností. Může povzbudit ty, kteří cítí potřebu tomuto tlaku čelit - třeba jen ve vlastní mysli, což není tak málo.

Knížka je sborníkem třinácti vybraných přednášek z medicíny, fyziky a astronomie pořádaných společností Sisyfos - Český klub skeptiků a Akademií věd ČR v létech 1995-96. Veřejně je proslovili prof. Jiří Heřt, zesnulý prof. Vladimír Vanýsek, doc. Luděk Pekárek, RNDr. Jiří Grygar a další naši uznávaní odborníci. (Před vydáním bylo leccos upraveno, aktualizováno.)

Sborník je rozdělen na dvě části. První část se zabývá kritikami astrologie, mýtů o škodlivosti elektromagnetizmu a kritikou ufologie či spíše ufománie. Druhá, obsažnější část, je věnována skeptickému pohledu na alternativní medicínu - akupunkturu, homeopatii, clusterovou medicínu a na přístupy spojené s parapsychologií (resp. psychotronikou). Závěrečné stati jsou o sugesci a placebu v medicíně.

Některé pseudovědecké praktiky mohou působit dojmem naivní neškodnosti - vždyť "pouze" degradují lidský rozum. A co je vlastně "skeptikům" do toho zda se svobodný občan řídí rozumem či citem? Lze namítnout: je neinformovaný či spíše desinformovaný občan svobodný?

Jindy je škodlivost pseudovědy evidentní. Z přednášky doc. Luďka Pekárka se dozvídáme o panice vyvolané svého času v USA sdělovacími prostředky na podnět neodpovědných epidemiologů. V široké veřejnosti byl vyvolán strach z údajně škodlivého pobytu v blízkosti elektrického vedení. Opatření proti neexistujícímu nebezpečí si tehdy vyžádala okolo 23 miliard dolarů.

Hazardem se zdravím či dokonce životem může být nekritická důvěra lidí v alternativní medicínu. Rovněž zde přijde pseudověda na pěkné peníze. MUDr. Jan Hnízdil kupř. uvádí ve své stati částku přes 6 tisíc Kč jako poplatek pacientky za jeden měsíc léčby roztroušené sklereózy clusterovou medicínou. Objektivně zřejmě neúčinná, iracionální "léčba" tu měla trvat celý rok - tj. alespoň polovinu doby, po kterou se choroba vyvíjela.

Zajímavý je případ homeopatie. Akceptují ji tisíce lékařů i pacientů, vyučuje se na některých fakultách, homeopatické léky se běžně prodávají v lékárnách. Přesto má předseda Sisyfa prof. Heřt (a není sám) vážné důvody k jejímu odmítnutí. Ve své přednášce dokládá, že homeopatie vychází z iracionálních předpokladů, její principy jsou zcela chybné, je zcela neúčinná a pro netypický filozofický přístup nepřijatelná pro vědeckou medicínu. Dost pochybuji o tom, zda je tato jednoznačná a fundovaná kritika homeopatie všeobecně známa. (Zájemcům o podrobnosti lze doporučit knihu J. Heřta a kol.: "Homeopatie", nakl. Lidové noviny, 1997).

Vydání sborníku "Věda kontra iracionalita" chápu jako nepřímou odpověď šiřitelům zkreslených informací o společnosti Sisyfos - ať jde o "poškozené" šarlatány nebo postmoderní filosofy, podle nichž je věda pouhým mýtem se stejným nárokem - nenárokem na pravdu jako jiné mýty.

Společnost Sisyfos - Český klub skeptiků je nepočetné občanské sdružení (dnes má asi 300 členů - vědců, lékařů, publicistů, učitelů ...) ustavené v roce 1995. Sisyfové si dali za úkol šířit nezkreslené informace o stavu vědy a společnosti a pomáhat chránit spotřebitele před podvodnou nabídkou služeb, prostředků nebo přístrojů údajně fungujících na neprokázaných principech. (Stranou zájmu společnosti se ponechávají otázky náboženské nebo politické.)

Veřejnost má nyní možnost posoudit jak sisyfové daný úkol plní. Obsah sborníku ukazuje, že neberou vědu dogmaticky, že uznávají její vývoj a dovedou ji i kritizovat - vytýkají kupř. vědecké medicíně, že nedostatečně využívá účinků sugesce. Seznamují veřejnost především s vědeckou metodou poznávání. V ní totiž spočívá dostatečně ostré rozhraní mezi vědou a pseudovědami. Čtenář pochopí, proč kriticky založení vědci nemohou brát vážně jasnovidectví nebo mystické akauzální souvislosti. Dosud totiž nebyly k vysvětlování přírody nebo člověka nutné. Jejich realita nebyla prokázána přes více než stoletou úpornou snahu romantických příznivců.

Vydaným sborníkem není daná tématika vyčerpána, spíše je jenom poodhalena. Cyklus veřejných přednášek "Věda kontra iracionalita" (započatý z iniciativy předsedy Akademie věd prof. Rudolfa Zahradníka v roce 1995) probíhá kontinuálně dosud - zpravidla každý třetí čtvrtek v měsící od 17. hodin v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě. Lze jedině doporučit tištěné vydávání dalších přednášek Sisyfa. Jsem přesvědčen, že práce s tím spojená by nebyla zcela sisyfovská.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ZLATNÍK, Čeněk. Sisyfovské úsilí?. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10294. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10294

automaticky generované reklamy