filozofie vědy

Slovník ORBIS a sémantické třídy

English title: 
ORBIS dictionary and semantic classes
Abstract: 

The article is focused on a particular dictionary called ORBIS (non-alphabetical dictionary of the semantic classes) and on related semantic classes. It shows that the distribution of words in semantic classes is uniform, and even fullfills Zipf law (Mandelbrot law). Furthermore, it shows that the semantic classes are stable according a certain numerical criterion. It also shows that subdictionary of scientific terms in the scientific text fullfills the Mandelbrot law. Correspondence of the semantic classes with the fields of sciences and a comparison with the classification of sciences is also a part of the article.

Úvod

Ve své disertaci [FRIŠ, 2006] jsem se zabýval sémantickými třídami, platností Mandelbrotova a Zipfova zákona pro tyto třídy a v souvislosti s tím též částí slovní zásoby českého jazyka. Následující text představuje základní myšlenky obsažené v disertaci a její téma dále rozvíjí.

Friš, Martin. Slovník ORBIS a sémantické třídy. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4301>. urn:nbn:cz:ik‐004301. ISSN 1212-5075.

Foucaultovské kolokvium

Ve čtvrtek 29. června 2006 proběhlo v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha pásmo přednášek s názvem Foucaultovské kolokvium. Akce se konala při příležitosti 80. výročí narození francouzského filozofa Michela Foucaulta a pořádal ji Ústav politologie FF UK.

Rylich, Jan. Foucaultovské kolokvium. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3555>. urn:nbn:cz:ik‐003555. ISSN 1212-5075.

Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny paradigmatu vědy

Článek se zabývá v informační vědě zatím nedostatečně akceptovaným posunem, k němuž došlo v tomto století vlivem změny paradigmatu celé vědy. Vlivem proměny pravidel a metod přístupů ke skutečnosti se do jisté míry proměnilo i pojetí a hodnocení některých pojmů, které patří do sféry informační vědy. Současně se změnou úhlu pohledu na skutečnost došlo i ke změnám v koincidenci, průniku předmětu této vědy s ostatními vědami, z nichž informační věda čerpá své poznatky.
Jonák, Zdeněk. Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny paradigmatu vědy. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/295>. urn:nbn:cz:ik‐000295. ISSN 1212-5075.

Sisyfovské úsilí?

V nakladatelství Academia vyšla nedávno (1998) pozoruhodná knížka s názvem "Věda kontra iracionalita". Vede čtenáře ke skeptickému postoji k rozmanitým pseudovědám, které jsou běžně propagovány sdělovacími prostředky a jako věrohodné si je osvojuje široká veřejnost. Nezřídka se k nim hlásí významné osobnosti a ojediněle se dokonce stává, že pseudověda proniká do samotné vědy.

Publikace s takovým námětem je vzácností.

Zlatník, Čeněk. Sisyfovské úsilí?. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/307>. urn:nbn:cz:ik‐000307. ISSN 1212-5075.

"Computing in Humanities"

Computing in Humanities, resp. Humanities Computing se postupně - konečně - stává specifickým tématem. Např. na universitě v Bergenu působí Working Group on Formal Methods in the Humanities, podílející se na přípravě European Handbook on Studies in Humanities Computing. Nemělo by asi valného smyslu pokoušet se pro naše poměry reprodukovat toto počínání, jistě však nebude bez významu, když se budeme snažit hledat v něm inspiraci.
Uhlíř, Zdeněk. "Computing in Humanities". Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/448>. urn:nbn:cz:ik‐000448. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah