Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jenom Facebook nestačí

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Jenom Facebook nestačí

1 comments

Nikdo nechodí na semináře. Na Facebooku máte stovky „To se mi líbí“ u příspěvků, ale když dojde na lámání chleba, tak místnost ve vaší knihovně zeje prázdnotou. Je to chyba Facebooku? Myslíte si, že jste udělali maximum pro to, abyste oslovili, co nejvíce možných zájemců? A dá se s tím něco dělat? Na všechny tyto otázky jste mohli najít odpověď na semináři: Jenom Facebook nestačí. Jak to tedy všechno dopadlo?

Seminář se konal 8.4.2017 v Moravské zemské knihovně v Brně. Než mohl seminář začít, byla jasně patrná víceméně stoprocentní účast a bylo se tedy na co těšit. Rozhodně šlo ve vzduchu cítit očekávání a nedočkavost, ale také pohledy otevřených myslí, které čekaly na potřebné informace. Jakožto účastníky semináře nás nenechali dlouho čekat a odbitím deváté hodiny nám pracovnice knihovny představila lektorku Barboru Buchtovou, která nás provázela celým seminářem.

Po jejím vřelém úsměvu a přivítání měli samotní posluchači sdělit svá očekávání a témata, ve kterých by chtěli poradit. Většina osazenstva byla zastoupena pracovníky různých knihoven. „Chtěli bychom větší sledovanost na Facebookové stránce knihovny.“ Sdělila žena, jako odpověď na lektorčinu otázku, co jejich knihovnu trápí a co by se chtěli dozvědět. „My zase máme fanoušky na Facebooku, kteří dávají liky, ale pak na akce máme prázdno!“ Dodal muž. Všechny tyto problémy a očekávání vzala lektorka s pochopením a úsměvem, který byl jasnou známkou toho, že na všechny tyto otázky nám bude v následujících hodinách odpovězeno.

Vstup do počítačové učebny Úvodní diskuse
Vlevo: vstup do počítačové učebny; vpravo: úvodní diskuse

Po diskuzi se lektorka ujala slova a osvětlila nám body, které budou hlavní náplní tohoto semináře. Základem propagace je důležité určit obsah, který pak dovedeme do kýženého cíle. K této větě měli posluchači napsat své cíle na listy papírů, které byly před začátkem rozdány.

Cíle posluchačů byly rozdílné, což poskytovalo dobrou perspektivu celého problému, aby o nich mohli přemýšlet všichni účastníci. „Chtěli bychom na akcích alespoň 20 lidí,“ sdělila svůj požadavek žena a další posluchačka hned zareagovala: „Nám lidé sice na akce dojdou, ale povětšinou jsou to senioři, takže naše knihovní pobočka pak spíše vypadá jako pobočka pro seniory.“ Z pohledů ostatních posluchačů bylo vidět, že tento problém není ojedinělý. Na zodpovězení těchto cílů a napomáhání k jejich splnění bylo představeno druhé téma, tedy jaké komunikační kanály používat pro oslovení, co nejvíce možných lidí.

Hlavní bod, který lektorka v tomto tématu zdůraznila, byl, že abychom měli úspěšné komunikační kanály, tak je musíme kombinovat. Tedy nezprostředkovávat informace jen po jedné internetové službě, ale distribuovat různé příspěvky právě tak, aby to bylo co nejefektivnější. Ke slovu tedy přišly různé prostředky, díky kterým se dá propagovat knihovna. Jako první byl zmíněn web, který by neměl být přehlížen a měl by být vnímán jako produkt, ke kterému chceme přilákat, co nejvíce lidí. „Všechny knihovny mají web, je to tedy základ, kam dostat lidi v rámci marketingu.” zdůraznila lektorka semináře v úvodních slovech tématu web.

Jak však na weby poukázat? Bylo zmíněno pár možných cest, jak toho dosáhnout. Za zmínku určitě stojí oslovení samotných obcí, které mohou být skvělým prostředníkem pro knihovny a jejich služby. Web jde ruku v ruce s vyhledávači, proto nebylo překvapením, když se lektorka přesunula právě k nim. Jak tedy správně pochopit vyhledávače a upravit podle nich naše stránky, aby byly více vidět? Na tuto otázku odpověděli samotní posluchači, kteří správně určili, že hlavním pilířem jsou klíčová slova, která dokáží skutečné divy ve viditelnosti knihovních stránek a jejich vyhledávací úspěšnost ve vyhledávačích.

Zajímavějším bodem však byla diskuze, jak na tyto úspěšná klíčové slova dojít, lektorka přes vyhledávač ukázala příklady, jaké se zobrazí, pokud vepíšeme určité heslo a jak se od něj odvíjet, abychom dosáhli žádoucího efektu. Nad rámec této ukázky se ještě přednášející pozastavila u webové služby sklik.cz, kde posluchači mohli ocenit krátké zasvěcení do fungování této služby. Především ji můžeme využít, pokud chceme zjistit kolik prokliků má dané vyhledávací heslo, tím tedy zlepšit viditelnost našich stránek a nemuset tak hledat sami, jak tomu bylo v předešlém příkladu.

Pro lepší viditelnost knihovny lektorka uvedla nejdříve emaily a sociální média. Zde se posluchači mohli dozvědět přes jaké služby distribuovat emaily. První službu, kterou nám přednášející představila byla Mailchimp, která poskytuje perfektní možnosti, jak oslovit uživatele, jedinou nevýhodou byl omezený počet uživatelů, který jde tímto způsobem oslovit. Lektorka však nenechala věc uzavřenou a uvedla další službu, kde jsou negativa z předešlé eliminovány. Dozvěděli jsme se, že se jedná o službu ecomail.cz. Následovala krátká odmlka, kdy posluchači měli vyjmenovat sociální média, které sami poznají, a tak definovat součet, který se dá následně použít v propagaci. Padly názvy jako Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google+ a další. Důraz kladla přednášející i na samotný obsah, který na tato média vkládáme. „Obsah by měl být zábavný, ale vždy by měl směřovat k cílům.”

Na závěr tohoto tématu navázala lektorka klasickými médii, kde poukázala na jejich důležitost. Spolupráce s obcí totiž může být velmi silným tahounem pro úspěšné přilákání nových uživatelů knihoven. Nejsou to však jen obce, které bychom měli kontaktovat, vhodné je také udělat rešeršní šetření novinářů, abychom zjistili, kdo z nich je naladěn na stejnou vlnu a mohly by tak profitovat obě strany. Třešničkou na dortu při zakončování tohoto bloku bylo zmínění QR kódů, které ačkoliv už nejsou tak populární, tak stále mají základnu uživatelů. Sice se lektorka tomuto prostředníkovi pro šíření informací dlouho nevěnovala, avšak bylo to věcné a přínosné. „Přemýšlejte v jakých místech se vaše cílovka pohybuje.” Nezáleží tedy na tom, že uděláme QR kód a vypustíme ho, je nutné přemýšlet i nad jejich umístěním, kde by měl co nejvíce očí, které by ho mohli vidět.

Bylo vidět, že posluchači si průběh semináře užívají, a to ještě nepřišlo ke slovu téma, které mělo završovat celý kurz. Přednášející totiž na probíhající prezentaci zobrazila další snímek, kde bylo velkým černým písmem napsáno slovo Persona. Nenechala se dlouho přemlouvat a začala posluchačům vysvětlovat, co si pod tímto pojmem mají představit a jak jim toto slovo pomůže v další propagaci knihovny. Zprvu bylo nutné správně určit odlišnosti mezi tím, co je persona a co je cílová skupina. Pokud u cílové skupiny určujeme demografické údaje, tak u person se snažíme přímo specifikovat jednotlivce. Jeden takový příklad lektorka přímo uvedla. Máme studenta, který se jmenuje David, nemá moc věcí, co by mohl dělat ve volném čase a ve škole končí dřív. Proto tedy chodí do knihovny, kde si čte komiksy, avšak vedle sekce komiksů je sekce sci-fi a jednoho dne se rozhodl, že to zkusí, a tak začal číst tato díla. Specifikujeme tedy jeho životní styl a od toho pak navazujeme kontakt a nabízíme mu služby, které by ho mohly zajímat.

K závěru semináře se lektorka vrátila zpátky k tématu multiplikování, kde znovu zdůraznila jeho důležitost. Nejen tedy, že musíme správně vybrat, jaká informace půjde na určité médium, ale i rozpoznat jejich výhody a nevýhody. Výborným příkladem bylo rozlišení sociální sítě a emailu, kde přednášející vyzdvihla jisté výhody emailů, ale zároveň poukázala na možnosti sociálních sítí, které žádné jiné médium pro rozšíření informací uživatelům neposkytuje. „Propojovat všechno co se dá!” Zdůraznila lektorka s úsměvem. Z řad posluchačů pak vyvstala zajímavá poznámka, která se týkala informačních bannerů v knihovnách, kdy jsou na jednu stranu vhodné, avšak když je jich mnoho, tak spíše působí negativním dojmem pro samotného uživatele.

Téma multiplikace - proč a jak
Téma multiplikace: proč a jak?

Na závěr semináře pobídla lektorka posluchače k dotazům a nechala rozdat krátký dotazník spokojenosti s akci. Z odpovědí a dotazů bylo patrné, že seminář se skutečně vydařil a sama přednášející se nechala slyšet, že je ráda, že mohla takto objasnit problémy a doufá v lepší výsledky.

Sám bych tento seminář hodnotil velice pozitivně a čtyři hodiny utekly jako voda. Možná přeci jen příliš rychle a na některá témata nezbylo tolik času. Přednášející k tématu přistoupila velice zodpovědně a díky pozitivní náladě a atmosféře budu na tuto akci rád vzpomínat. Nejenže jsem si odnesl informace, které bych později ve svém zaměstnání mohl aplikovat, ale dozvěděl jsem se také něco o nynější situaci knihoven z hlediska předávání informací jejich uživatelům.

Hodnocení: 
Průměr: 3.6 (hlasů: 5)
KONEČNÝ, Lukáš. Jenom Facebook nestačí. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 4 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-18023. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18023

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Po pravdě řečeno - ten informační obsah nebyl moc velky. Ovšem textu bylo dost. A většinou dost zbytečného. Poznámky o úsměvech lektorky nasvědčovaly, že autor psal nějakou esej a ne seriozní zprávu o (tak krátkém) semináři. Doporučuji mu přečíst si, jak se dělají zprávy z opravdu odborných (vědeckých) konferencí. Nedozvíme se v nich tolik o přednášejících a jejich úsměvech, zato fakt je tam dost.

registration login password