muzea

Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

Letošní jubilejní desátý ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se uskutečnil ve dnech 3. a 4. prosince jako každoročně v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci. Na jejím pořádání se tak jako v minulých letech podílely Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Vorlíčková, Blanka. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5922>. urn:nbn:cz:ik‐005922. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

Již 9. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 se uskutečnil ve dnech 3. a 4. prosince 2008, a to tradičně v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci. Na jejím pořádání se podílely Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Pavlásková, Eliška; Večeřová, Petra; Vorlíčková, Blanka. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5386>. urn:nbn:cz:ik‐005386. ISSN 1212-5075.

Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury

English title: 
Website of the Central Registry of Museum-type Collections
Abstract: 

CES is an information system accessible to the general public. The collections listed by the Registry are administered and managed in accordance with Act No. 122/2000 on the Protection of Museum-type Collections and on Amendment to Other Acts. The collections are being maintained, extended, administered and used in public interest. Those who take care of the collections are, or can be, paid for their work from public funds. The CES is a publicly accessible list of collections, which indicates how rich this part of the nation's movable cultural heritage is.

Webová prezentace Centrální evidence sbírek (CES), zřízené z působnosti zákona o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb., je stále se rozrůstajícím přehledem o kulturním bohatství a rozmanitosti především institucí muzejního typu, kde však začínají přibývat i sběratelské kolekce soukromého charakteru.

Janiš, Michal. Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5382>. urn:nbn:cz:ik‐005382. ISSN 1212-5075.

Sbírky online v novém webu Českého muzea výtvarných umění v Praze

English title: 
Online Collection at the new website of the Czech Museum of Fine Arts, Prague
Abstract: 

This project is the first electronic presentation enabling the museum to present its fine collection to the public. The Czech Museum of Fine Arts worked on this project in collaboration with companies AiP Beroun and Econnect. The Online Collection features images of selected works (paintings, sculptures, prints and drawings) combined with text information including basic biographical data about artists concerned. You’ll easily find your way around the Collection Online, which allows you to search individual artists, periods, styles and themes, and also provides an advanced search mode.

„Sbírky online v novém webu“ jsou ve skutečnosti dva samostatné projekty propojené technickým řešením a společným vizuálním stylem v jeden celek. V části webu projekt poskytuje rozsáhlou informaci o minulosti, přítomnosti a budoucnosti muzea. V části Sbírky online projekt alternativním způsobem prezentuje bohatství, kvalitu a krásu sbírkových fondů Českého muzea výtvarných umění v Praze (ČMVU).

Hladík, Martin; Mazačová, Vladimíra; Psohlavec, Tomáš. Sbírky online v novém webu Českého muzea výtvarných umění v Praze. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4272>. urn:nbn:cz:ik‐004272. ISSN 1212-5075.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006

Ve dnech 5. až 6. prosince 2006 proběhl již 7. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006. Pořadatelem byl Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR. Konference proběhla v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci a zúčastnilo se jí 304 účastníků, které přivítal Vít Richter a ředitelka Národního archivu Eva Drašarová.

7. ročník se nesl ve znamení myšlenek Jona Birgera Ostbyho (Director General, Norwegian Archive, Library and Museum Authority):

Večeřová, Petra. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3917>. urn:nbn:cz:ik‐003917. ISSN 1212-5075.

Seminář knihovníků muzeí a galerií v Brně 6.-8. září 2005

Již téměř tři desítky let se setkávají knihovníci muzeí a galerií, aby si vyměnili zkušenosti z nejrůznějších oblastí své odborné činnosti, informovali se o zajímavostech z pracovního (i soukromého) života a společně řešili různé pracovní problémy. Po Třebíči a Olomouci se také 29. ročník tohoto setkání uskutečnil na Moravě, a to v Technickém muzeu v Brně.

Hartmanová, Květa. Seminář knihovníků muzeí a galerií v Brně 6.-8. září 2005. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2022>. urn:nbn:cz:ik‐002022. ISSN 1212-5075.

Bezpečnost v muzeích, knihovnách a galeriích

Ve dnech 10.-11. listopadu 2004 se konalo 3. republikové kolokvium na téma Bezpečné muzeum. Zájem o chystanou akci byl velký, přihlásilo na dvě stovky zájemců. Kolokvia jsem se zúčastnila jako pořadatel spolu s dalšími jedenácti studenty z oboru muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně a Slezské univerzitě v Opavě.

Navštívila jsem několik přednášek z oblasti bezpečnosti, a to:

Kurtiová, Karin. Bezpečnost v muzeích, knihovnách a galeriích. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1856>. urn:nbn:cz:ik‐001856. ISSN 1212-5075.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004

Pátý ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, který byl tradičně věnován problematice spolupráce paměťových institucí a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví, proběhl ve dnech 1.–2. prosince 2004 v prostorách Státního ústředního archivu v Praze.

Kaňka, Jan. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1843>. urn:nbn:cz:ik‐001843. ISSN 1212-5075.

Culture 2000 dává šanci také knihovnám

Pošesté mohou české kulturní instituce žádat o dotaci ze zdrojů Evropské unie v rámci grantového programu Culture 2000, jehož obecným cílem je podpora vzájemného poznávání kultur evropských národů, tvůrčí činnosti a uplatnění informačních technologií v kultuře. Hlavními oblastmi, na které se Culture 2000 zaměřuje, jsou kulturní dědictví, výtvarné a scénické umění, překlady literárních děl a letos také - což je příležitost pro knihovny - četba. Na rozdíl od předchozích let není tentokrát určena žádná pritorita.

Vojtášek, Filip. Culture 2000 dává šanci také knihovnám. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1749>. urn:nbn:cz:ik‐001749. ISSN 1212-5075.

Poznámky k současnému stavu věcného zpracování v českých muzejních knihovnách

Pozn.: Text je upravenou verzí práce pro předmět Selekční jazyky, který proběhl v rámci výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v zimním semestru 2003/2004

Poděkování: Za poskytnutí cenných informací děkuji kolegyním z knihovny Uměleckoprůmyslového muzea PhDr. J. Okrouhlíkové a PhDr. K. Hartmanové.

Úvod

Habustová, Jana. Poznámky k současnému stavu věcného zpracování v českých muzejních knihovnách. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1722>. urn:nbn:cz:ik‐001722. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah