terminologie

Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“

Článek doc. Vlasáka v zářijovém čísle elektronického časopisu Ikaros mne přiměl k zamyšlení nad termíny, o nichž píše, a vyprovokoval mne k reakci. Jde mi konkrétně o níže uvedenou pasáž, s níž nesouhlasím:

Burgetová, Jarmila. Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5720>. urn:nbn:cz:ik‐005720. ISSN 1212-5075.

Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009

English title: 
Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009
Abstract: 

Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009 is a database which includes and unifies multilingual terms from the Czech state administration.

Tento příspěvek stručně představuje Terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Podává o databázi základní informace a stručně popisuje možnosti vyhledávání.

Hanušová, Soňa. Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5311>. urn:nbn:cz:ik‐005311. ISSN 1212-5075.

Terminologické záležitosti Open Access

English title: 
A matter of terminology – the emergence of the OA phenomenon
Abstract: 

This article identifies some of the current challenges and activities in definiton of Open Access from the perspective of library and information science. It puts forward the view that it is high time the library and information world adopted a standard, defensible and integrated terminology. The author explores the role of methods, approaches and occasions for terminology integration in the area of Open Access. New ways to define the Open Access phenomenon in Czech library terminology are sought - the author attepmts to provoke debate about this topic.

Redakční poznámka: Následující text je třetím dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu. První díl byl publikován v zářijovém, druhý díl v říjnovém čísle časopisu Ikaros, další pokračování najdete v příštích číslech.

Uvedení do problematiky

Začátek 21. století je ve znamení obrovského rozvoje informačních a komunikačních technologií.

Planková, Jindra. Terminologické záležitosti Open Access. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4400>. urn:nbn:cz:ik‐004400. ISSN 1212-5075.

Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT

English title: 
English Computer Terminology: A Loud Cry for Uniformity
Abstract: 

In the article we present SPOT – a new on-line dictionary of computer terminology. SPOT’s web platform is adaptable to any language and/or field. We hope that SPOT will become an open platform for discussing controversial computer terms (and their translations into Czech) among professionals. The resulting on-line computer dictionary is freely available to the general public, university teachers, students, editors and professional translators. The dictionary includes some novel features, such as presenting translated terms used in several different contexts – a feature highly appreciated namely by users lacking technical knowledge for deciding which of the dictionary terms being offered should be used.

Znamená „reuse“ spíše „znovupoužití“, nebo „opakované použití“? Je „deployment“ totéž co „implementace“, nebo spíše „nasazení“? Máme preferovat ženskou „komponentu“, nebo raději mužský „komponent“? Proč je na první stránce „cache“ překládáno jako „rychlá vyrovnávací paměť“, ale na desáté již jako „paměť cache“? Proč Pepík překládá „plugin“ jako „modul plug-in“, ale Franta jako „zásuvný modul“?

Hynek, Jiří. Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4273>. urn:nbn:cz:ik‐004273. ISSN 1212-5075.

Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP

English title: 
Knowledge management and creation of knowledge system for occupational safety and health
Abstract: 

The project solved within a research design of Occupational Safety Research Institute called „Knowledge management - a condition of successful BOZP management“ is focused on information level rising. Within this project we develop so-called resource base BOZPsafe. Its aim is to integrate and connect various information sources into unified complex and to simplify the access of users to these sources. The resource base serves as a support for formation of the scale of information services and products - professional portals, education, and research.

Úvodem

Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP“, který je součástí Výzkumného záměru VÚBP a je zařazen v sekci Informace, vzdělávání.

Měchurová, Jiřina; Paukertová, Veronika; Švecová, Milada. Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4252>. urn:nbn:cz:ik‐004252. ISSN 1212-5075.

Terminologické otázky dodávání dokumentů

Podnázev: 
na cestě od MVS a DDS k EDD
English title: 
A matter of terminology – the emergence of ILL and DD to EDD
Abstract: 

This article identifies some of the current challenges and activities in definiton of document delivery services and electronic document delivery from the perspective of library and information science. It puts forward the view that it is high time the library and information world adopted a standard, defensible and integrated terminology. The author explores the role of interlibrary loans and other library services, on the occasion of terminology document delivery services. There are searching new choices for define of DDS, EDD, etc., and the author attempts to provoke debate about this topic.

Redakční poznámka: Následující text je třetím dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Terminologické otázky dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3683>. urn:nbn:cz:ik‐003683. ISSN 1212-5075.

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. Editor Miroslav Ressler. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Národní knihovna České republiky, 2006. 161 s. Obsahuje CD-ROM. ISBN 80-7080-599-4.

Skolková, Linda. Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3487>. urn:nbn:cz:ik‐003487. ISSN 1212-5075.

Lingvistický kurz pro terminologii

V sobotu 29. dubna 2006 se na Filozofické fakultě UK konal základní lingvistický kurz, který byl určen především zájemcům o terminologickou problematiku z řad autorů a lektorů České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) a zájemcům o knihovnickou terminologii. Jednodenní seminář byl věnován tématu "Slovní zásoba jako soubor podsystémů" s podnázvem "Lexikologie – lexikografie – terminografie".

Balíková, Marie. Lingvistický kurz pro terminologii. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3476>. urn:nbn:cz:ik‐003476. ISSN 1212-5075.

Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady?

Poznámka redakce: Tento text otevírá nový sloupek, který je věnován terminologii v oblasti knihovní a informační vědy. Ve sloupku budou publikovány kratší texty věnované konkrétním a aktuálním problémům oborové terminologie.
Schwarz, Josef. Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady?. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1874>. urn:nbn:cz:ik‐001874. ISSN 1212-5075.

TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie (Josef Schwarz)

Česká terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vznikla v letech 2001 až 2002 v rámci projektu Národní knihovny ČR (za podpory MK ČR). V době ukončení projektu obsahovala cca 2800 záznamů a 4200 termínů. Jedná se o výkladoou databázi s anglickými ekvivalenty, tj. lze ji požít i jako db překladovou.

Ikaros, redakce. TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie (Josef Schwarz). Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1679>. urn:nbn:cz:ik‐001679. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah