elektronická komunikace

SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu

"Wikipedie byla na 24 hodin odpojená", "protesty proti dohodě ACTA se stupňují", "skupina hackerů opět zaútočila na webové stránky vlády", "americká FBI odpojila server Megaupload"... V posledních týdnech se i klasická média začala věnovat poměrně závažným změnám a událostem, které na Internetu v poslední době probíhají. Neobvyklé množství diskusí a protestů způsobily především legislativní návrhy, které jsou oficiálně zaměřené proti pirátům a padělatelům, ale ve skutečnosti umožňují rozsáhlé zásahy do struktury Internetu i práv a svobod všech občanů.

Pojďme se tedy na události několika posledních týdnů podívat podrobněji.

Rylich, Jan. SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7345>. urn:nbn:cz:ik‐007345. ISSN 1212-5075.

Když se řekne YouTube...

English title: 
When you say YouTube,...
Abstract: 

This article describes basic characteristics of YouTube portal, explains its importance and provided services. The first part of this article is applied to basic characteristics of YouTube portal, the second part deals with processes related to videos on YouTube. YouTube users, YouTube partners and projects are mainspring of the third part of this article. Special subchapter outlines possibilites of YouTube in relation to information studies and librarianship. At the end of the fourth chapter user offences are mentioned. The last part of this article is short summary including challenges, which will YouTube probably have to face.

1. Základní charakteristiky portálu YouTube

Co do počtu videí a počtu denních shlédnutí je YouTube bezesporu jedničkou na světě. Každý den je na portálu YouTube přehráno přes dvě miliardy videí, celkový počet videí se pohybuje v době publikování tohoto článku okolo 150 milionů. Ale co to vlastně je portál YouTube? Přestože se tato otázka může zdát naprosto zbytečná, je třeba ji položit a odpovědět na ni v několika rozdílných rovinách. YouTube je mimo jiné solidní příklad webového sídla, které naplňuje myšlenky webu 2.0. YouTube lze rovněž definovat jako portál pro sdílení videa a z hlediska technologie přenosu videí jej lze zařadit mezi stránky používající poupravené progresivní stahování. Z hlediska výstavby stránek se portál YouTube sestává hlavně z AJAXu., Pythonu a vestavěného přehrávače Flash Player od firmy Adobe. Rovněž stručný pohled do historie YouTube, popis základních dokumentů a doplňkového informačního aparátu pomáhají objasnit otázku, co je YouTube.

Voců, Ondřej. Když se řekne YouTube.... Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6758>. urn:nbn:cz:ik‐006758. ISSN 1212-5075.

IDN aneb mezinárodní doménová jména

Mezinárodní doménová jména (IDN) se v posledních letech stávají poměrně zajímavým trendem. Jedná se o určité „rozšíření“ klasických internetových adres, které už nemusí tvořit pouze znaky anglické abecedy a číslice, ale mohou obsahovat téměř jakékoliv znaky a symboly.

S IDN doménami se budeme v nejbližší době setkávat ještě častěji než dříve - organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) totiž na konci minulého roku schválila jednak možnost registrace nových národních domén nejvyšší úrovně, jednak zavedení IDN v rámci evropské domény .eu.

Rylich, Jan. IDN aneb mezinárodní doménová jména. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5935>. urn:nbn:cz:ik‐005935. ISSN 1212-5075.

Informační politika Clintonovy éry v USA

English title: 
Information policy during Clinton era in the USA
Abstract: 

The purpose of the master’s thesis is to characterise historical aspects of the US information policy and its specific features. Furthermore, I focus on the outline of the biographical data of Bill Clinton and Albert Gore. The aim of this thesis is to present a detailed description and definition of the US information policy during the Clinton – Gore presidency, a detailed summary and description of particular initiatives. Subsequently, the thesis provides an outline of US information policy during the George W. Bush presidency. (The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v lednu 2009.

Bibliografický záznam původní práce: POLJAKOVÁ, Anežka. Informační politika Clintonovy éry v USA [Information policy during Clinton era in the USA]. Praha, 2008. 107 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr.
Poljaková, Anežka. Informační politika Clintonovy éry v USA. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5367>. urn:nbn:cz:ik‐005367. ISSN 1212-5075.

O knize Úvod do eGovernmentu

English title: 
On the book "Introduction to eGovernment"
Abstract: 

In July 2007 a publication Introduction to eGovernment was published by Government of the Czech Republic. This article summarize the content of the book; it covers development of eGovernment in Czech Republic, communication security of the system, examples of electronic applications are noticed. The book goes into general rules and information ot the document management system, a broad issue of the open formats and Open Source is mentioned, the end of book is dedicated to commercial applications used in the Czech Republic.


Štědroň, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.

Vavříková, Lucie. O knize Úvod do eGovernmentu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4403>. urn:nbn:cz:ik‐004403. ISSN 1212-5075.

Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách

English title: 
March is the Month of Internet for the tenth time – and in libraries for the eighth time
Abstract: 

A description of 10 years history of annual national campaign March – Month of Internet which claim is to encourage increased use of the Internet as a tool for education, business and entertainment among individuals, organizations and local governments in the Czech Republic. Activities of libraries in this project are stressed.

Březen – měsíc internetu se letos uskutečnil již podesáté a třebaže se ozývaly skeptické hlasy k jeho další budoucnosti, jubilejní ročník přinesl v mnohém ohledu překvapivě rekordní výsledky. Jak se na nich podílely knihovny, a vůbec – jaká byla role knihoven v celé historii tohoto projektu?

Winter, Jaroslav. Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4343>. urn:nbn:cz:ik‐004343. ISSN 1212-5075.

Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk

English title: 
Public Library in Kromeriz is a region member of European net named Eurodesk

V průběhu ledna a února letošního roku se Knihovna Kroměřížska-příspěvková organizace stala součástí neustále se rozšiřující sítě Eurodesk, s působností ve většině států Evropské unie. Tato komunikační a informační síť, založená ve Velké Británii v devadesátých letech dvacátého století, je zaměřena na pomoc mládeži a studentům středních a vysokých škol.

Mahel, Richard. Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4031>. urn:nbn:cz:ik‐004031. ISSN 1212-5075.

Blogy a blogování v praxi informačního profesionála

Adriana Cronin LukasováWorkshop vedený Adrianou Cronin Lukasovou z Big Blog Company si kladl za cíl seznámit účastníky s možnostmi, které nabízejí blogy a jim podobná dynamická rozhraní, a se základními principy jejich fungování.

Ikaros, redakce. Blogy a blogování v praxi informačního profesionála. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3394>. urn:nbn:cz:ik‐003394. ISSN 1212-5075.

Vybrané aspekty hodnotenia výsledkov elektronického testovania vedomostí pri štúdiu informatiky

Tento článek je k dispozici ve formátu PDF (528 kB).

Horovčák, Pavel; Stehlíková, Beáta. Vybrané aspekty hodnotenia výsledkov elektronického testovania vedomostí pri štúdiu informatiky. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2088>. urn:nbn:cz:ik‐002088. ISSN 1212-5075.

Nové oborové kolaborativní projekty ve znamení wiki

Před časem jsme v rámci série článků o elektronických zdrojích psali o projektu Wikipedie - online encyklopedie vznikající spontánně, díky komunitě dobrovolných přispěvatelů-editorů. V následujícím článku se dotkneme hned dvou projektů, které jsou Wikipedii velice podobné, jsou velice mladé a navíc se oba pohybují v našem oboru. Jde o:

Štogr, Jakub. Nové oborové kolaborativní projekty ve znamení wiki. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2023>. urn:nbn:cz:ik‐002023. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah