DDS

Elektronické dodávání dokumentů v oblasti zemědělství a potravinářství

English title: 
Electronic document delivery services in the agricultural and food sector
Abstract: 

The article focuses on electronic document delivery services in the Czech Republic, especially in the agricultural and food sector. Recent history and development of these services is mentioned briefly, attention is focused particularly on current issues in the context of the contract between National Library of the Czech Republic and the theatrical, literary and audiovisual agency DILIA.

Úvod

Knihovny se tradičně snaží co nejefektivněji vycházet vstříc informačním požadavkům svých uživatelů. Jsou to právě moderní informační technologie, které zvyšují efektivitu poskytování a komfort využívání jejich služeb. Jednou ze slibně se rozvíjejících služeb založených na nových technologiích byla v ČR do začátku roku 2009 služba elektronického dodávání dokumentů (EDD). Tato služba získala mnoho stoupenců zejména z řad pracovníků výzkumu, kde významně urychluje vědeckou komunikaci.

Smetanová, Dana; Šlechta, Patrik. Elektronické dodávání dokumentů v oblasti zemědělství a potravinářství. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6132>. urn:nbn:cz:ik‐006132. ISSN 1212-5075.

Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru

10. ročník konference o mezinárodních meziknihovních službách a dodávání dokumentů (10th Interlending and Document Supply International Conference - ILDS) se konal ve dnech 29. 10. - 31. 10. 2007 v Singapuru. Jedná se o specializovanou konferenci, která se koná jednou za dva roky.

Konference se již konala na řadě míst světa, jak názorně dokládá tento stručný přehled konání předchozích ročníků:

Haningerová, Jiřina. Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4441>. urn:nbn:cz:ik‐004441. ISSN 1212-5075.

Informační služby s přidanou hodnotou

English title: 
Value-added information services
Abstract: 

The master thesis is devoted to various types of information services and an aspect of “added value” within these services. The author maps added value in information services and tries to find a basis for achieving added value in both commercial and public sphere and in context of information systems. Based on a research carried out by the author, current situation in the Czech Republic is described. Furthermore, the thesis describes some particular examples of value-added information services and their practical use, characterizes information processing software tools and outlines trends in value added information services area. (The abstract refers to the original master thesis text.)

Poznámka redakce:
Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2007. Z rozsáhlé diplomové práce vybrala autorka praktickou část týkající se průzkumu situace v informačních službách s přidanou hodnotou v České republice.

Bibliografický záznam původní práce:
POJEROVÁ, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. [Value-added information services]. Praha, 2007. 94 s., 42 s. příl. Diplomová práce.
Pojerová, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4298>. urn:nbn:cz:ik‐004298. ISSN 1212-5075.

Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami

English title: 
A matter of future document delivery and interlibrary loan
Abstract: 

This article is the author’s reflection on the future of document delivery. Her thoughts regarding the future of document delivery, library loan and interlibrary loan are briefly mentioned.

Redakční poznámka: Následující text je devátým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4178>. urn:nbn:cz:ik‐004178. ISSN 1212-5075.

Nabídka systémů a služeb dodávání dokumentů v České republice

English title: 
Czech document delivery services and their description
Abstract: 

This article introduces representative czech document delivery services and systems. There are lot sof possibilities in this subject area and for the following reason the article describes selected czech document delivery services and systems. There are mentioned important systems and services, which markedly figure in a home information market.

Redakční poznámka: Následující text je devátým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Nabídka systémů a služeb dodávání dokumentů v České republice. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4072>. urn:nbn:cz:ik‐004072. ISSN 1212-5075.

Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů

English title: 
International document delivery services and their description
Abstract: 

This article introduces representative international document delivery services and systems. There are huge competition in this subject area and for the following reason the article describes selected international document delivery services and systems. There are mentioned important systems and services, which markedly figure in a world information market.

Redakční poznámka: Následující text je osmým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4045>. urn:nbn:cz:ik‐004045. ISSN 1212-5075.

Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů

English title: 
Basic benchmarks of selection and evaluation of document delivery suppliers and services
Abstract: 

Document delivery suppliers are broad in range and can be grouped into similar types of services. What are the options if the chosen product or document suppliers turns out to be nightmare insted of a dream? What does one do to monitor, evaluate, or tweak a system or supplier after it is in use? This article describes further information about basic benchmarks of selection and evaluation of document delivery suppliers and services.

Redakční poznámka: Následující text je sedmým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4004>. urn:nbn:cz:ik‐004004. ISSN 1212-5075.

Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?)

Digitální éra přinesla do sféry vědecké a pedagogické komunikace tolik kvalitativně převratných momentů, že se to nutně odrazilo na jistém narušení tradičně dobrých partnerských vztahů německých knihovníků a nakladatelů, především ve sporu o elektronické dodávání dokumentů a elektronické zpřístupňování vydaných děl ve vysokoškolských knihovnách.

Matušík, Zdeněk. Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3954>. urn:nbn:cz:ik‐003954. ISSN 1212-5075.

Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů

English title: 
Typology of document delivery providers and systems of document delivery services
Abstract: 

The article puts typology of document delivery providers on the table. There are present basic assort viewpoints of document delivery providers and document delivery service systems. Detailed information about particular providers and systems has been collated and presented in united form.

Redakční poznámka: Následující text je šestým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3915>. urn:nbn:cz:ik‐003915. ISSN 1212-5075.

Tradiční metody užití knihovních materiálů

Podnázev: 
Souvislosti, charakteristiky a postavení služeb MVS, MMVS
English title: 
Library collection and traditional methods of its use – LL and ILL
Abstract: 

The article deals with basic library information services and their possibilities in research libraries. Different terminology views to approaches in fundamental library information services are specified. Terms interlibrary loan, library loan and international interlibrary loan as a traditional methods for using library collection are further analyzed. Terms ILL and LL are described in their historical context with a special regard to the Czech environment.

Redakční poznámka: Následující text je pátým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Tradiční metody užití knihovních materiálů. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3801>. urn:nbn:cz:ik‐003801. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah