Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak účelně zautomatizovat velkou podnikovou knihovnu? Pořídit si KIS

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Jak účelně zautomatizovat velkou podnikovou knihovnu? Pořídit si KIS

0 comments
Autoři: 
Na veletrhu Svět knihy ´98 byly v pravém křídle Průmyslového paláce umístěny mimo jiné také stánky všech známých firem, které distribuují automatizované knihovnické systémy. Vedle systému TINLIB, Aleph, Rapid Library, LANius, KP-SYS či BIBIS byl na samostatném stánku firmy SEFIRA, spol. s r. o. představen systém KIS (Knihovní informační systém).

Činnost firmy SEFIRA je zaměřena obecně na problematiku vývoje podnikových informačních systémů. Společnost úzce spolupracuje (mimo jiné) s firmou Oracle Czech (zavádění technologie Oracle, vývojové nástroje Oracle, produkty Oracle).

Mezi informační systémy firmy SEFIRA se nyní tedy zařadil také automatizovaný knihovnický systém KIS. Systém je (jak vyplývá ze zaměření firmy) určen především podnikovým knihovnám, a to spíše knihovnám větším. Při vývoji systému firma spolupracovala s odborníky z Národní knihovny ČR. Systém respektuje normu ISBD a podporuje formát UNIMARC (je třeba připomenout, že tyto skutečnosti nejsou vlastní všem knihovnickým systémům, které jsou na našem trhu k dispozici). Systém KIS v současnosti obsahuje následující moduly:

  • modul Knihovník (katalogizace - zatím pouze pro monografie a periodika, vyhledávání, správa čtenářů, správa výpůjček, správa rezervací; připravuje se akvizice; grafické rozhraní ve Windows)
  • modul Čtenář (OPAC; realizován v prostředí WWW)
  • modul Server (správa systému)

Systém KIS vyžaduje technologii Oracle. Je proto vhodný jen pro ty instituce, které využívají tuto technologii pro více aplikací [kterým se vyplatí pořízení velkého serveru a technologie Oracle]. Společnost SEFIRA nabízí (jak již bylo řečeno) řadu aplikací pro intranet, resp. extranet) s využitím technologie Oracle (jedná se zejména o komplexní systém OBELISK). Systém KIS lze tedy účinně propojit s dalšími podnikovými informačními systémy firmy SEFIRA.
Systém KIS je v současnosti instalován v podnicích Kaučuk, a. s., Chemopetrol, a. s. a Biocel, a. s. Z tohoto výčtu je patrné, že o systém je zájem skutečně především ze strany velkých podniků. Vždyť pořizovací cena KIS je poměrně vysoká - za současnou verzi KIS 3.0 zákazník zaplatí cenu kolem 80 000 Kč. Připočteme-li k tomu cenu serveru a technologie Oracle, dojdeme k závěru, že produkty firmy SEFIRA jsou skutečně výhodné pouze pro velké podniky.

Nabídka automatizovaných knihovnických systémů v České republice se tedy rozšířila o další systém. Je třeba říci, že jde o systém velmi kvalitní, který splňuje potřebná "knihovnická" kritéria, a který doplňuje komplexní nabídku aplikací pro podnikové informační systémy firmy SEFIRA.

Poznámka: informace byly čerpány z informačních materiálů firmy SEFIRA, spol. s r. o.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Jak účelně zautomatizovat velkou podnikovou knihovnu? Pořídit si KIS. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 6 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-10224. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10224

automaticky generované reklamy
registration login password