budoucnost knihoven

Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze?

English title: 
Book loans - (almost) free or paid?
Abstract: 

An introduction to the theme "Financing of the Creation of Original Literary Work at the Nightfall of Paper Books". Author prefers the direct model of payment for various ways of use of literary work and names some pitfalls of the highly enforced indirect financing models.

Zkuste si představit, že se sněmovna usnese, senát jí to schválí, nebo je přehlasován, obdobně to dopadne s prezidentem, a stát zřídí státní půjčovny aut. Výrobcům aut na svém území nařídí odevzdávat do několika nejdůležitějších půjčoven od každého vyráběného modelu jeden "povinný výrobek" zdarma, ostatní potřebná auta nakoupí za peníze daňových poplatníků. Občané si pak auta v těchto půjčovnách budou moci půjčovat zdarma, platit budou jen symbolický registrační poplatek.

Pátek, Vít. Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze?. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6079>. urn:nbn:cz:ik‐006079. ISSN 1212-5075.

Hravé knihovny v informačním a ekonomicky efektivním věku

Podnázev: 
(a také o skluzavkách společnosti Google, kulturní paměti a transplantaci čipů)
English title: 
Playful Libraries in the Information, Economically Effective Age
English subtitle: 
(about Google slides, cultural memory and chip transplantation)
Abstract: 

The article deals with the changing role of libraries in the future. Their situation may appear precarious – while during the Communist rule politically forbidden books, detective stories or fairy-tales were stolen in the Czech National Library (to be read), after the year 1989, in the new economically effective age, the greatest damages were caused by professional thieves who stole rare books and prints in order to sell them. If libraries are to be successful in the future, they should collaborate with the websites like Wikipedia and be more interactive. After all, today, visitors of book fairs are able to print and bind a book, or visit a workshop on creative writing, so maybe in libraries of the future it will be possible for every reader to become a writer, too. As M. Kundera says, everybody will then be a writer and there will be no readers left (with the exception of librarians who would have to catalogue the books). The article also deals with libraries as community centers, e-books in libraries and with sci-fi visions of electronic chips in human brain and possible consequences this may have for libraries.

Poznámka redakce: Jedná se o text přednášky proslovené na Šrámkově Sobotce 2009. Úryvky z něj byly publikovány v Lidových novinách a v Literárních novinách.

Lukavec, Jan. Hravé knihovny v informačním a ekonomicky efektivním věku. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5740>. urn:nbn:cz:ik‐005740. ISSN 1212-5075.

Knihovny a Google Books

Známý projekt „Google Books“ zaměřený na digitalizaci a zpřístupnění papírových knih nedávno oznámil uvolnění funkčního rozhraní. Co to pro knihovny znamená? Mohou teď snadno s pomocí ISBN svému čtenáři nabídnout nejen informace o daném titulu na stránkách „Google Books“, ale také informaci, zda je k dispozici částečný nebo plný text.

Vojnar, Martin. Knihovny a Google Books. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4657>. urn:nbn:cz:ik‐004657. ISSN 1212-5075.

Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu

English title: 
The Universal Digital Library: Million Book Collection
Abstract: 

Purpose of this article is to introduce a project of Universal Digital Library. The project’s goal is to cover all the books of the world. The first practical output of the project is the Million Book Collection, a digital library accessible via web user interface.

O projektu

Již z názvu názvu – univerzální knihovna (Universal Digital Librarry, dále ULIB) – lze usuzovat na objemný projekt, který si neklade za cíl nic menšího než zdigitalizovat veškerá literární, umělecká a vědecká díla tak, aby byla přístupná všem bez rozdílu, kdykoliv a kdekoliv. Protože plán je to opravdu velkolepý, prvním dílčím cílem projektu bylo vytvořit tzv.

Vavříková, Lucie. Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4502>. urn:nbn:cz:ik‐004502. ISSN 1212-5075.

Budoucnost knihovnicko-informačního povolání není ohrožena!

English title: 
The future of library-information profession isn’t endangered!
Abstract: 

This short article brings the advisement about library-information profession in future. It’s illustrated by the real example of “professional handicap” of one family.

Možná jste se někdy zamýšleli nad tím, zda se nám podaří udržet knihy v papírové podobě a tím pádem i povolání knihovníka. Nemusíte mít obavy, další generace knihovníků roste!

Šrámková, Eva. Budoucnost knihovnicko-informačního povolání není ohrožena!. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 13 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4472>. urn:nbn:cz:ik‐004472. ISSN 1212-5075.

Informační věda v roce 2030 podle Davida Bawdena

28. 11. 2007 se v jinonických prostorách Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila přednáška prof. Davida Bawdena z katedry informační vědy na Fakultě informatiky Městské univerzity v Londýně (Department of Information Science, School of Informatics, City University London).

Skolková, Linda. Informační věda v roce 2030 podle Davida Bawdena. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4454>. urn:nbn:cz:ik‐004454. ISSN 1212-5075.

Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou

Pražská organizace SKIP pro velký zájem svých členů uspořádala dne 1. 11. 2007 přednášku ředitele Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáše Řeháka nazvanou Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou. Dr. Řehák tímto sloganem šokoval knihovnickou veřejnost již v roce 2006 na celostátní konferenci Knihovny současnosti (viz recenzi: Brožek, Aleš; Otrubová, Alena; Skolková, Linda; Ševčíková, Barbora. Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10.

Buřilová, Marcela. Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4447>. urn:nbn:cz:ik‐004447. ISSN 1212-5075.

Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách

English title: 
March is the Month of Internet for the tenth time – and in libraries for the eighth time
Abstract: 

A description of 10 years history of annual national campaign March – Month of Internet which claim is to encourage increased use of the Internet as a tool for education, business and entertainment among individuals, organizations and local governments in the Czech Republic. Activities of libraries in this project are stressed.

Březen – měsíc internetu se letos uskutečnil již podesáté a třebaže se ozývaly skeptické hlasy k jeho další budoucnosti, jubilejní ročník přinesl v mnohém ohledu překvapivě rekordní výsledky. Jak se na nich podílely knihovny, a vůbec – jaká byla role knihoven v celé historii tohoto projektu?

Winter, Jaroslav. Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4343>. urn:nbn:cz:ik‐004343. ISSN 1212-5075.

Vyhledávej, nebo se ztratíš, aneb jak důležité budou kvalifikované rešerše

English title: 
Search or you wil get lost or The importance of information retrieval performed by information professionals
Abstract: 

It is necessary now to predict the future of the academic and research libraries in the world of on-line accessible electronic journals and other publications especially in nonhuman and nonsocial sciences. The demand on sofisticated methods of information retrieval and analyses in technical, medical, and social sciences in the professional processed databases is expected to grow up. But the responsibility in this case should lay on the librarians, not on the users.

Podobně jako pro odborníky a zejména pro pracovníky ve vědě a výzkumu všech oborů platí anglické přísloví „publish or perish“ (publikuj, nebo zanikneš), stále více a naléhavěji se do úvah o budoucnosti knihovnictví jako profese ve světě digitalizace postupně všeho, čím knihovny plnily své budovy a sály, vkrádá otázka další existence těch, které právě podstatné části této uživatelské sféry slouží.

Vlasák, Rudolf. Vyhledávej, nebo se ztratíš, aneb jak důležité budou kvalifikované rešerše. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4335>. urn:nbn:cz:ik‐004335. ISSN 1212-5075.

Konference Kniha v 21. století

Ve dnech 7. až 8. února 2007 proběhl již 4. ročník konference Kniha v 21. století. Hlavním tématem konference byla klasická kniha a její postavení vedle jiných informačních zdrojů. Pořadatelem byl Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě a Regionální pobočka Svazu knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Konference proběhla v prostorách Slezské univerzity v Opavě a zúčastnilo se jí přibližně 100 účastníků.

Planková, Jindra. Konference Kniha v 21. století. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4002>. urn:nbn:cz:ik‐004002. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah