audiovizuální dokumenty

YouTube, aneb tajemství videa a zvuku

English title: 
YouTube, the secret of video and audio
Abstract: 

First part of this article describes basics of video and audio on PC. Multimedia containers, video codecs and audio formats are mentioned. In the second part, YouTube as a portal is analysed. The second part also consist of particular analysis of the five most important sites of YouTube – main page, video playback page, user channel page, account settings page and TestTube. At the end of second part of this article, three main ways of downloading video from YouTube are introduced. Third and last part is dedicated to user review and experiences with YouTube.

1. Zvuk a video – hlavní náplň YouTube

V předešlém článku, nazvaném „Když se řekne YouTube“, jsme se seznámili se základními charakteristikami portálu YouTube, zmapovali procesy související s videem včetně jeho kategorizace a vyhledávání a přiblížili jsme si uživatele portálu YouTube. Stále jsou tu ale dvě oblasti, které zasluhují zmapování, a to obecná rovina videa a zvuku na PC a pohled na YouTube jako na portál, sestávající z mnoha rozličných, a přesto v určitých ohledech obdobných WWW stránek. Konec článku je věnován hodnocení portálu YouTube z širšího pohledu.

Voců, Ondřej. YouTube, aneb tajemství videa a zvuku. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6803>. urn:nbn:cz:ik‐006803. ISSN 1212-5075.

Když se řekne YouTube...

English title: 
When you say YouTube,...
Abstract: 

This article describes basic characteristics of YouTube portal, explains its importance and provided services. The first part of this article is applied to basic characteristics of YouTube portal, the second part deals with processes related to videos on YouTube. YouTube users, YouTube partners and projects are mainspring of the third part of this article. Special subchapter outlines possibilites of YouTube in relation to information studies and librarianship. At the end of the fourth chapter user offences are mentioned. The last part of this article is short summary including challenges, which will YouTube probably have to face.

1. Základní charakteristiky portálu YouTube

Co do počtu videí a počtu denních shlédnutí je YouTube bezesporu jedničkou na světě. Každý den je na portálu YouTube přehráno přes dvě miliardy videí, celkový počet videí se pohybuje v době publikování tohoto článku okolo 150 milionů. Ale co to vlastně je portál YouTube? Přestože se tato otázka může zdát naprosto zbytečná, je třeba ji položit a odpovědět na ni v několika rozdílných rovinách. YouTube je mimo jiné solidní příklad webového sídla, které naplňuje myšlenky webu 2.0. YouTube lze rovněž definovat jako portál pro sdílení videa a z hlediska technologie přenosu videí jej lze zařadit mezi stránky používající poupravené progresivní stahování. Z hlediska výstavby stránek se portál YouTube sestává hlavně z AJAXu., Pythonu a vestavěného přehrávače Flash Player od firmy Adobe. Rovněž stručný pohled do historie YouTube, popis základních dokumentů a doplňkového informačního aparátu pomáhají objasnit otázku, co je YouTube.

Voců, Ondřej. Když se řekne YouTube.... Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6758>. urn:nbn:cz:ik‐006758. ISSN 1212-5075.

Elektronické informační zdroje současného umění

English title: 
Electronic information resources of Czech contemporary art
Abstract: 

The article presents the database projects of Czech archives of contemporary art as the relevant electronic resources of Czech contemporary art.

S internetovými databázemi zprostředkovávajícími informace o výtvarném umění se již před lety doslova roztrhl pytel. Jejich formální podoba a obsahový charakter se od počátku pohyboval v širokém rozpětí, od dnes nejpočetněji zastoupených portálů založených na komerční bázi po online galerijní a muzejní průvodce a databáze sbírek, jimiž kamenné instituce doplňují svůj chvályhodný úkol uchovávat světové kulturní dědictví ještě o jinou formu.

Krátká, Eva. Elektronické informační zdroje současného umění. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5173>. urn:nbn:cz:ik‐005173. ISSN 1212-5075.

Česká televize digitalizuje archiv

English title: 
Digitization of the Archives of Czech Television

Poté, co byla v září 2007 schválena novela několika mediálních zákonů, která byla potřeba zejména kvůli přechodu na digitální vysílání, začala se jasněji rýsovat možnost digitalizace Archivu České televize. Do novely se totiž podařilo zapracovat využití části příjmů z reklamy (jejich využití je pevně dáno zákonem) právě pro tvorbu a správu tohoto archivu. Dne 16. 1.

Vavříková, Lucie. Česká televize digitalizuje archiv. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4541>. urn:nbn:cz:ik‐004541. ISSN 1212-5075.

Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací

English title: 
The CASPAR Approach to Digital Preservation
Abstract: 

A description of some of the fundamental concepts in CASPAR as well as the metrics by which CASPAR believes that it, and other projects which claim to aid the practice of digital preservation, should be judged. It shows how CAPSAR attempts to follow the OAIS Reference Model and to employ concept of virtualization. CASPAR preservation infrastructure and some of its components are described in more detail including Registry/Repository and Knowledge Manager.

Redakční poznámky:

Na realizaci projektu CASPAR se podílejí a na přípravě tohoto textu spolupracovali také Luigi Fusco (ESA/ESRIN), Seamus Ross, (HATII, University of Glasgow), Mariella Guercio (University of Urbino), Mario Hernandez (UNESCO), Ugo Di Giammatteo (ACS), Zavisa Bjelogrlic (ASemantics), Dalit Naor (IBM/Haifa), Carlo Meghini (CNR), Silvia Boi (MetaWare), Daniel Terrgui (INA), Kia Ng (University of Leeds), Luigi Briguglio (Engineering), Vassilis Christophides (FORTH), Bruno Bachimont (CNRS/UTC), Hugues Vinet (IRCAM) a Pavel Sedlák
Giaretta, David. Projekt CASPAR a uchovávání digitálních informací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4300>. urn:nbn:cz:ik‐004300. ISSN 1212-5075.

Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií

English title: 
Modern ways of publishing lectures and presentation on the Web using rich media
Abstract: 

The conference "New publication methods of presentations and lectures on the web with the support of rich media" was organized by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports and the Technical University Ostrava and the aim was to introduce the rich media content management system Mediasite, a product of Sonic Foundry, Inc. The content was mostly concerned on this system, its possibilities, characteristics, advantages and actual applications in the Czech Republic. Few speakers were considering the question of the need of live communication in the academic sphere and more the threads of launching this type of service for students. Last but not least the topic of copyright was also touched.

Jednodenní konference s názvem "Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií" konference se konala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ji uspořádalo společně s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – TU v Ostravě (dále jen VŠB).

Vavříková, Lucie. Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4271>. urn:nbn:cz:ik‐004271. ISSN 1212-5075.

Seminář Audiovizuální díla (DVD) v knihovnách – možnosti a perspektiva

V Národní knihovně ČR se dne 19. března 2007 konal seminář „Audiovizuální díla (DVD) v knihovnách – možnosti a perspektiva“. Přednášeli pan Aleš Danielis – ředitel filmové distribuce Bontonfilm, a.s., odborný asistent na katedře produkce FAMU, člen představenstva České filmové komory (CKF) a člen Rady Unie filmových distributorů (UVD) a pan Ondřej Materna, prodejní manažer z firmy Bontonfilm.

Hoch, Ivo. Seminář Audiovizuální díla (DVD) v knihovnách – možnosti a perspektiva. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4065>. urn:nbn:cz:ik‐004065. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah