Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Milionářem se stává... – jak dopadla silvestrovská minisoutěž naruby

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Milionářem se stává... – jak dopadla silvestrovská minisoutěž naruby

2 comments
Autoři: 
Rubrika: 

V tradičně rozverném silvestrovském čísle časopisu Ikaros jsme vyhlásili soutěž, která vás přiměla pátrat nikoliv po správném řešení, ale po vhodné a v ideálním případě co nejvtipnější otázce na předem danou odpověď, která zněla: 1 000 000 (tedy jeden milion).

Odpovědi došly celkem od sedmi soutěžících a v interním hlasování redakce přesvědčivě zvítězila otázka Ivo Brožka:


Jaký je výsledek níže uvedené rovnice?


x = {[(a - b) : √c - d + e - (f * g) - h] * PK} * i


[hvězdička znamená matematický symbol "krát"]


 • a je rok vzniku Svazu knihovníků a informačních pracovníků
 • b je počet nositelů Ceny Z. V. Tobolky
 • c je počet ředitelů, kteří se vystřídali za 60 let (1945-2005) v dnešní Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
 • d je počet členů Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • e je ciferný součet ISSN nejoblíbenějšího českého knihovnického elektronického periodika
 • f je nejčastější platová třída ve veřejných knihovnách ČR v r. 2004
 • g je počet krajských knihoven v ČR (§ 3 odst. 1 písm. b) knihovního zákona)
 • h je poplatek za balné u mikrofilmu v Národní knihovně v Praze
 • i je kauce, kterou skládají externí pedagogové při registraci v knihovně Divadelní fakulty Akademi múzických umění
 • PK je Pišvejcova konstanta 1,287001287001 (součin zaokrouhlete na 2 desetinná místa)
 • [x je samozřejmě 1 000 000 - pozn. redakce]

Abychom vás nepřipravili o možnost trochu si prodloužit svátky i dětství a trochu si pohrát, autorské řešení, které nám I. Brožek rovněž dodal, zveřejňujeme až na konci tohoto článku, a to tajným písmem.;-)

Ivo Brožek získává cenu, kterou jsme v zadání soutěže jen naznačili a kterou si ovšem velmi znale předpověděl: jde o Milión Marca Pola v českém vydání z roku 1989 s ilustracemi Adolfa Borna.


Druhá slíbená cena, určená tentokrát losem (konkrétně náhodným generátorem číslic), také nebyla v zadání soutěže specifikována přesně. Nyní však už můžeme odhalit, že se jedná o dvě publikace Rudolfa Vlasáka, Vánoce sedmé roty a Základy projektování informačních systémů. Samozřejmě, že první z nich napsal "telegrafní zřízenec, legionářský spisovatel [a] prozaik" žijící v letech 1888-1938, kdežto druhou známý "doc[ent] (1992) knihovnictví a informační vědy" (zdroj: databáze národních autorit NK ČR). Obě tyto vzácné publikace získává Marie Čadková za svůj návrh otázky:


Kolik otázek musí být položeno k nalezení odpovědí, ze kterých se dozvíme vše, co máme vědět o zvycích a poměrech ve východních krajích???


Odpověď optimisty: jen 1 000 000


Odpověď pesimisty: zkusme 1 000 000


Samozřejmě vás nechceme připravit ani o další otázky, které jsme na zadanou soutěžní odpověď obdrželi, proto je uvádíme níže v podstatě v náhodném pořadí (v závorce je uveden autor):


Beletristické zpracování tragické události z října 1928, kdy se v Praze Na poříčí zřítil rozestavěný dům a pohřbil v troskách řadu lidí, je obžalobou bezohledného kapitalistického podnikání i zkorumpovanosti úřadů v předmnichovské republice. Prostřednictvím příběhu a jeho hrdinů ukazuje autor život tehdejší společnosti, která nechává skutečné viníky katastrofy uniknout bez trestu. (Ivo Brožek)


Kolik korun připadne každému z pěti politiků, budou-li se dělit rovným dílem a na stole bude pět v českých? (Karel Veselý)


Kůň, manžel, manželství, nápad, prázdniny, rande, soutěž, svědek. (Ivo Brožek)


V kterém díle se vyskytují tyto země: Zoranska, Porska, Balastie, Tešimur? (Jitka Venclaková)


Kolik (přibližně) svazků nyní spravuje třetí nejstarší česká vědecká knihovna? (Ivo Brožek)


Pro jakou částku zoufalé knihovnice dělají zoufalé věci? (Anna Nouzáková)


O záležitostech Tatarů a Východních Indií s popisem života a zvyků oněch krajů i mnoha jiných znamenitých a podivuhodných věcí popsaných ve třech knihách a neuveřejněných dosud v míře takto úplné a rozsáhlé. (Ivo Brožek)


Jaké knihy je autorem Marco Polo ? (Jana Formanová)


Kolik svazků bylo v roce 1966 zatopeno v Národní knihovně ve Florencii? (Ivo Brožek)


Která česká jednička má kolem sebe šest nul? (Hana Mikulíková)


Počet záznamů v databázi Nuclear Science Abstracts (Ivo Brožek)


O čem knihovnice sní? (Anna Nouzáková)


V roce 1928 byly v Československu vydány dvě hry stejného názvu, který je tvořen číslovkou - jedna je hra o třech dějstvích s předehrou a dohrou, druhá je veselohra o třech jednáních. (Ivo Brožek)


Výhercům blahopřejeme a se všemi se těšíme na shledanou při některé z dalších soutěží časopisu Ikaros.Autorské řešení otázky Ivo Brožka (uvedeno bílým písmem, prázdný prostor níže označte myší).


x = {[(1968 - 66) : √4 - 23 + 23 - (8 * 13) - 70] * 1, 287001287001} * 1000 = 1000000


[hvězdička znamená matematický symbol "krát"]


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Milionářem se stává... – jak dopadla silvestrovská minisoutěž naruby. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 1 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-12012. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12012

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Zdá se, že p. Ivo Brožek nejen že vyhrál Milionáře, ale současně také odpověděl na anketní otázku ze Silvestrovského čísla - jak budete trávit Silvestra? Nejsem si ale jistá, zda se při své silvestrovské oslavě trochu nepřepsal v Pišvejcově konstantě.

Pišvejcova konstanta je správně, ověřili jsme ji náročným výpočtem na nejmodernějších strojích a zároveň dotazem v knihovně Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ;-)

registration login password