cestovní zprávy

Knihovny v Londýně-Ealingu

Článek byl zpracován na základě zkušeností z několikatýdenního studijního pobytu v Londýně–Ealingu. Ve všech sedmi pobočkách knihoven, které autorka navštívila, nevystupovala v roli odborné návštěvy, nýbrž v roli běžného uživatele – cizince, který potřebuje využít služeb knihovny.

Cerniňáková, Eva. Knihovny v Londýně-Ealingu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3813>. urn:nbn:cz:ik‐003813. ISSN 1212-5075.

Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči

S city povznesenými nastoupíte pouť do krajin, o kterých již starý Humbold pravil: "V celém světě neviděl jsem něco velkolepějšího nad tu blbou Halič." [1]
(jednoroční dobrovolník Marek, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)

Schwarz, Josef. Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3604>. urn:nbn:cz:ik‐003604. ISSN 1212-5075.

Putování za knihovnickými krásami jižních Čech

Konec dubna sice ve středoevropských podmínkách nepředstavuje vrchol turistické sezóny, taková maličkost však pedagogy ani studenty ÚISK rozhodně neodradila od uskutečnění několikadenní cesty za poznáním jihočeského knihovnictví.

Skupinu studentů převážně druhého ročníku (se dvěma výjimkami z ročníku prvního) vedli PhDr. Milena Černá, PhDr. Anna Stöcklová, PhDr. Lidmila Vášová a PhDr. Richard Papík, PhD.

Skolková, Linda. Putování za knihovnickými krásami jižních Čech. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1470>. urn:nbn:cz:ik‐001470. ISSN 1212-5075.

Internetové kavárny v Řecku

Letos, tedy v květnu 2002, jsem byla na dovolené v Řecku. Protože internetovou poštu používám takřka denně, vyzkoušela jsem, jak funguje toto spojení s domovem. Mám tak možnost srovnání ze tří naprosto odlišných míst.

Škrabalová, Drahomíra. Internetové kavárny v Řecku. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/989>. urn:nbn:cz:ik‐000989. ISSN 1212-5075.

Vzducholodí? Do Polska?

Nápad jeti do Polska se zrodil v úterý, a ve čtvrtek jsme již bez jakéholiv přípravy seděli ve vlaku do Varšavy (vzducholodě tam již moc nelétají). Nebyl to vůbec špatný nápad, myslím, že Polsko je turisticky neprávem opomíjeno.
Jonáková, Karolina. Vzducholodí? Do Polska?. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/992>. urn:nbn:cz:ik‐000992. ISSN 1212-5075.

Prší a bloudíme v mlze aneb Návštěva petrohradské Ermitáže

Myšlenka na výlet do Petrohradu vznikla někdy v březnu. Dlouho se nic nedělo, ale nakonec jsme se v počtu sedmi osob setkali na informativní schůzce začátkem května. Termín byl naplánován na období od 26. června do 6. července. Schopnější jedinci zajistili ubytování i vlakové jízdenky a díky tomu jsme v určený termín přes Polsko a Pobaltí vyrazili.

Den první

Po desáté hodině večerní jsme se sešli na pražském Hlavním nádraží a po zajištění čtiva na cestu a jiných formalit jsme se jali hledat vlak.
Příbramská, Ivana. Prší a bloudíme v mlze aneb Návštěva petrohradské Ermitáže. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/993>. urn:nbn:cz:ik‐000993. ISSN 1212-5075.

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou.
Vojtášek, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/994>. urn:nbn:cz:ik‐000994. ISSN 1212-5075.

Malá letní vzpomínka, začínající a končící o Vánocích...

Ten, který nosí vánoční dárky k nám domů, se v loňském roce rozhodl, že se během letošní dovolené podíváme opět ke Středozemnímu moři, ale tentokrát z druhé strany, z afrického břehu. Do září letošního roku jsem tedy měla dostatek času, abych si o Tunisku a jeho zajímavostech, památkách, lidech i jejich víře přečetla dostatek knih, průvodců i článků. Na cestu jsme se vydávali plni očekávání, zvědavosti, představ o uvědomělém lenošení i plánovaném výletě do opravdové pouště.

Čadková, Marie. Malá letní vzpomínka, začínající a končící o Vánocích.... Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/855>. urn:nbn:cz:ik‐000855. ISSN 1212-5075.

Zahraniční cesta do Helsinki School of Economics and Business Administration

V říjnu loňského roku jsme na necelý týden navštívily knihovnu Helsinki School of Economics and Business Administration (HSEBA), zvanou Helecon Information Center, která je finským národním centrem pro ekonomiku a obchod. Do Finska jsme se vypravily se dvěma základními cíly, které nás zajímaly: 1) konsorcium a nákup knihovního systému a 2) integrace zdrojů nabízených knihovnou. Zde je několik postřehů z této návštěvy.

Psotová, Jitka. Zahraniční cesta do Helsinki School of Economics and Business Administration. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/915>. urn:nbn:cz:ik‐000915. ISSN 1212-5075.

Cestovní zpráva z exkurze katedry PVH po Tyrolsku, Korutanech a severní Itálii

Na exkurzi s katedrou pomocných věd historických jsem jela po loňské výborné zkušenosti ze Saska a Lužice. Letošní exkurze byla stejně výborně připravená a zorganizovaná a výběr navštívených lokalit byl mistrovský, za což patří dík všem, kdo se na její přípravě podíleli.

Neděle 21.

Jonáková, Karolina. Cestovní zpráva z exkurze katedry PVH po Tyrolsku, Korutanech a severní Itálii. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/612>. urn:nbn:cz:ik‐000612. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah