Finsko

Interview s ředitelkou Městské knihovny v Helsinkách

Při přípravě své diplomové práce Městské knihovny ve Finsku, která byla obhájena v září roku 2009, jsem oslovil Maiju Berndtsonovou, ředitelku Městské knihovny v Helsinkách, zda by byla ochotná zodpovědět na dotazy týkající situace knihovny v minulém roce a letos včetně jejího názoru na finanční krizi a budoucnost centrální knihovny.

Berndtson, Maija; Černý, Jan. Interview s ředitelkou Městské knihovny v Helsinkách. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5721>. urn:nbn:cz:ik‐005721. ISSN 1212-5075.

Information services marketing case: small and medium ICT-enterprises in south-west Finland (Eeva Liisa Eskola)

Dvouletý projekt (2006-2007) financovaný finským ministerstvem školství, který je zaměřen na využití ICT v informačních službách nabízených v regionálním informačním středisku menším firmám, které si nemohou dovolit takové služby provozovat ve vlastní režii. Projekt realizují čtyři univerzity. Je plánován přístup k internetu nebo pomocí mobilních telefonů. Cílem je také podpořit spolupráci soukromého sektoru a vysokých škol. Podle průzkumu je největší zájem o statistické, právní, patentové a obchodní informace.
Ikaros, redakce. Information services marketing case: small and medium ICT-enterprises in south-west Finland (Eeva Liisa Eskola). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3896>. urn:nbn:cz:ik‐003896. ISSN 1212-5075.

Knižní veletrh v Helsinkách

Knižní veletrh (kirjamessut) v Helsinkách se konal ve dnech 26.-29. 10. 2006. Probíhal ve veletržním areálu v hale č. 6. Celý areál je situován severně od centra, asi 20 min. pěšky od Olympijského stadionu. Téměř až k veletrhu jezdí několik tramvají a autobusů, cca 5 min. pěšky je vlakové nádraží, takže dostupnost je opravdu dobrá.

Burešová, Irena. Knižní veletrh v Helsinkách. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3718>. urn:nbn:cz:ik‐003718. ISSN 1212-5075.

Zahraniční cesta do Helsinki School of Economics and Business Administration

V říjnu loňského roku jsme na necelý týden navštívily knihovnu Helsinki School of Economics and Business Administration (HSEBA), zvanou Helecon Information Center, která je finským národním centrem pro ekonomiku a obchod. Do Finska jsme se vypravily se dvěma základními cíly, které nás zajímaly: 1) konsorcium a nákup knihovního systému a 2) integrace zdrojů nabízených knihovnou. Zde je několik postřehů z této návštěvy.

Psotová, Jitka. Zahraniční cesta do Helsinki School of Economics and Business Administration. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/915>. urn:nbn:cz:ik‐000915. ISSN 1212-5075.

V neobvyklé pobočce helsinské knihovny

Asi se i vám to už někdy přihodilo. Jdete po ulici a náhle pocítíte nutkavou potřebu poslat elektronickou poštu. Mně se to stalo onehdy během služební cesty do Prahy. Stál jsem na Národní třídě a přemýšlel, kam honem zaběhnout. Hnát se do Národní knihovny se mi nechtělo. Přeci jen to není nejblíž. Knihovna Akademie věd byla ještě v rekonstrukci, a tak jsem rychlým krokem vyrazil do knihovny Britské rady.
Brožek, Aleš. V neobvyklé pobočce helsinské knihovny. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/526>. urn:nbn:cz:ik‐000526. ISSN 1212-5075.

Helsinská univerzitní knihovna přívětivá vůči každému

Člověk přijíždějící do Finska (přesně do jeho hlavního města Helsinek) z jiných částí Evropy než Skandinávie, člověk "rozmazlený" okázalostí či rozmanitostí staveb Paříže, Prahy, Benátek a dalších měst, který se aspoň letmo neseznámil s historií této severské země, by mohl být poměrně novými a často velmi netypickými stavbami (jako např.
Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Helsinská univerzitní knihovna přívětivá vůči každému. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/657>. urn:nbn:cz:ik‐000657. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah