šedá literatura

Zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

English title: 
Report from the 5th Seminar on Providing Access to Grey Literature
Abstract: 

Scientific research was the main topic of the 5th annual seminar on grey literature, which took place on October 23rd 2012 at the National Technical library in Prague. This year, 136 participants attended and the on-line stream was provided.

Národní technická knihovna uspořádala 23. října 2012 pátý ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury, podporuje odbornou diskusi o šedé literatuře a přináší aktuality z této oblasti v národním i světovém kontextu. Seminář se konal stejně jako v minulém roce v Ballingově sále v NTK.

Vyčítalová, Hana. Zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7728>. urn:nbn:cz:ik‐007728. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009

Dne 22. října 2009 se konal v aule Centra VUT v Brně již 2. ročník Semináře ke zpřístupnění šedé literatury, pořádaný Národní technickou knihovnou (NTK), Vysokou školou ekonomickou (VŠE), Ústřední knihovnou Vysokého učení technického v Brně a Českou informační společností, o. s.

Fürstová, Iveta. Zpráva ze semináře ke zpřístupnění šedé literatury 2009. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5926>. urn:nbn:cz:ik‐005926. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008

Již potřetí se v tradičním říjnovém termínu v budově rektorátu Vysokého učení technického v Brně (VUT) konal seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP (7. října 2008). Letošní novinkou bylo tematické propojení se Seminářem ke zpřístupňování šedé literatury navazujícím na seminář následující den, této akci je věnována samostatná zpráva.

Novák, Petr. Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5087>. urn:nbn:cz:ik‐005087. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008

Na seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008 druhý den volně navázal Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008, pořádaný Státní technickou knihovnou (STK) a Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE). Sborník ze semináře je společně s výsledky evaluace zpřístupněn na webovém sídle Národního úložiště šedé literatury.

Novák, Petr. Zpráva ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5077>. urn:nbn:cz:ik‐005077. ISSN 1212-5075.

Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

English title: 
Selected results of an updated survey of ETDs accessibility in the Czech Republic
Abstract: 

The ETD Working Group (within the framework of The Association of Libraries of Czech Universities) has finished an annual analysis of how ETDs are made available at Czech Universities (ETDs = electronic bachelor and diploma theses and dissertations). This analysis focused on the availability of ETDs in full text (and also ETDs not based on textual information) via university intranet and via the Internet ; it also focused on the use of software etc. Selected conclusions from December 2007 are included. Many Czech universities have prepared correlated internal rules of procedure. Libraries of Czech universities play an important role in these processes. More than 60 % of them uses proposed national metadata standard EVSKP-MS in local databases which was prepared by ETD Working Group. The licence agreements will be contracted in 2008 by more schools than last year. The submission of e-texts is usually mandatory, especially in cases of bachelor and diploma works. In about 50 % of Czech universities make ETDs available on the intranet. It seems that open source software DSpace is the most perspective ETD software in the Czech Republic.

Příspěvek shrnuje některé výsledky [1] průzkumu, který koncem roku 2007 provedla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Jednalo se již o druhé kolo tohoto průzkumu. Dotazník z r. 2006 byl však rozšířen na základě připomínek z předchozího roku, zkušeností s vyhodnocováním a vzhledem k potřebě získat v některých ohledech více informací.

Horová, Iva. Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4608>. urn:nbn:cz:ik‐004608. ISSN 1212-5075.

O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007

Abstract: 

Druhý ročník semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007, který uspořádala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, se konal se pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR dne 16. 10. 2007. Organizace se ujala Ústřední knihovna VUT. Program semináře byl rozdělen do čtyř bloků: projekty, zkušenosti provozovatelů systémů, technologie a řešení dílčích technických úkolů. Nejprve byly představeny dva velké projekty: společný projekt sedmnácti vysokých škol „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů́“ a projekt Státní technické knihovny „Národní úložiště šedé literatury“. Dále prezentovaly krátké vstupy o konkrétních zkušenostech zástupci Univerzity v Pardubicích, Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění v Praze. Odpoledne byly představeny produkty na odhalování plagiátů firmy SEFIRA s.r.o a Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně. Poté zazněly referáty a diskuze na téma převody dat do formátu PDF, technická metadata a identifikátory. Prezentace jsou vystavené na adrese http://www.evskp.cz/ v rubrice Dokumenty / Prezentace.

Seminář „Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007“ se konal 15. 10. 2007 již jako druhý ročník. Jeho organizační zabezpečení na sebe opět vzala Ústřední knihovna VUT v Brně, finančně jej podpořila Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále AKVŠ), o program se postarala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise).

Horová, Iva. O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4435>. urn:nbn:cz:ik‐004435. ISSN 1212-5075.

Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE)

English title: 
New online access to the SIGLE database (Project OpenSIGLE)
Abstract: 

The article summarizes information concerning new project in the grey literature domain called „OpenSIGLE (database)“. The project is lead by the French Institute for Scientific and Technical Information experts in cooperation with other experts from former EAGLE member institutions. Both information, from published materials and online and free accessible database OpenSIGLE (still prototype but soon real full database version) are used in this article. Individual parts are devoted to reasons of former SIGLE system and the EAGLE association liquidation, to former MetaGrey Europe project, and mainly to OpenSIGLE database (software selection, metadata conversion and searching capabilities). Evaluative notes to current version of database prototype are added too.

1. Úvod

Na jaře 2005 jsme s politováním přijali zprávu o uzavření Systému informací o šedé literatuře v Evropě SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe) a jeho stejnojmenné databáze a o zahájení likvidace Evropské asociace pro využívání šedé literatury EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation), která databázi spravovala.

Bratková, Eva. Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4346>. urn:nbn:cz:ik‐004346. ISSN 1212-5075.

Elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy zpřístupňované na českých webových serverech

English title: 
Electronic research and technical reports accessible on Czech websites
Abstract: 

The article sumarizes the results of the exploration on the Czech internet. During this exploration there were found Czech websites, which provide access to electronic technical and research reports. The author tried to find out the amount of these websites, the form of the electronic reports and the way of the access to these reports. The introduction contains basic information about technical and research reports, their form and the way of their registration. There is also described the method of the exploration on the internet, creation bibliography of Czech websites and the method of analysis of the report collections. The main part of the article presents the results of analysis of report collections on these choice websites: website of CESNET - Czech Education and Scientific NETwork, website of Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography (VUGTK), website of Faculty of Informatics, Masaryk University, and website of Radioctive Waste Repository Authority (SURAO). The special part of the article pays attention to the report collection of research in librarianship.
(The abstract refers to the original text.)

Redakční poznámka: Text je výtahem z bakalářské práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v červnu 2007.
Bibliografický záznam původní bakalářské práce:
VYČÍTALOVÁ, Hana. Elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy zpřístupňované na českých webových serverech [Electronic research and technical reports accessible on Czech websites]. Praha, 2007-05-15. 67 s., V s. přílohy. Bakalářská práce.
Vyčítalová, Hana. Elektronické vědeckovýzkumné a technické zprávy zpřístupňované na českých webových serverech. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4341>. urn:nbn:cz:ik‐004341. ISSN 1212-5075.

Zpráva z mezinárodního semináře CASLIN 2004

Již jedenáctý ročník mezinárodního semináře CASLIN se uskutečnil ve dnech 5.-9. září 2004 v krásném prostředí Slovenského ráje, konkrétně v hotelu Čingov u Spišské Nové Vsi. Tematicky byl zaměřen na šedou literaturu a na spolupráci paměťových institucí. Elektronický sborník příspěvků ze semináře je dostupný z http://www.pulib.sk/elpub/CASLIN04/Zbornik1.htm, příspěvek M.

Skolková, Linda. Zpráva z mezinárodního semináře CASLIN 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1785>. urn:nbn:cz:ik‐001785. ISSN 1212-5075.

S Ikarem za šedou literaturou

Za tzv. šedou literaturu, parafrázuji odborné prameny, se považují ty dokumenty, které by leckdy přišly vhod (obsahují totiž zpravidla relevantní, aktuální a detailní informace), avšak dostat se k nim může představovat oříšek nesnadný k rozlousknutí, a to nikoliv pouze z knihovnického hlediska - za předpokladu, že takové dokumenty vůbec existují. Na stránkách Ikara nemohu mířit jinam než na terč jménem "partnerství" elektronických časopisů a šedé literatury.

Představme si modelovou situaci.

Vojtášek, Filip. S Ikarem za šedou literaturou. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/311>. urn:nbn:cz:ik‐000311. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah