elektronické vysokoškolské kvalifikační práce

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří

English title: 
Digital University repository at the Charles University in Prague – today, yesterday and the day after tomorrow
Abstract: 

The article discusses the context, functionality and technical solutions of the Digital university repository at the Charles University in Prague.

Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) začala budovat vlastní Digitální repozitář v roce 2006, a to v rámci Transformačních a rozvojových projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem bylo zlepšení dostupnosti digitálních dokumentů (jako jsou např. závěrečné práce, studijní materiály, periodika, vědecké články a příspěvky do sborníků, digitalizované historické dokumenty apod.) vytvořených na UK v souladu s požadavky na jejich dlouhodobou ochranu a archivaci.

Baranayová, Irena; Fojtů, Andrea; Pavlásková, Eliška. Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7337>. urn:nbn:cz:ik‐007337. ISSN 1212-5075.

Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy existuje již tři roky, a přestože obsahuje i jiné sbírky, byla po celou tuto dobu jeho primárním účelem správa a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací. Vzhledem k interní politice Univerzity Karlovy však byly kvalifikační práce zpřístupňovány pouze studentům a zaměstnancům univerzity.

Pavlásková, Eliška. Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5971>. urn:nbn:cz:ik‐005971. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008

Již potřetí se v tradičním říjnovém termínu v budově rektorátu Vysokého učení technického v Brně (VUT) konal seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP (7. října 2008). Letošní novinkou bylo tematické propojení se Seminářem ke zpřístupňování šedé literatury navazujícím na seminář následující den, této akci je věnována samostatná zpráva.

Novák, Petr. Zpráva ze semináře Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5087>. urn:nbn:cz:ik‐005087. ISSN 1212-5075.

Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

English title: 
Selected results of an updated survey of ETDs accessibility in the Czech Republic
Abstract: 

The ETD Working Group (within the framework of The Association of Libraries of Czech Universities) has finished an annual analysis of how ETDs are made available at Czech Universities (ETDs = electronic bachelor and diploma theses and dissertations). This analysis focused on the availability of ETDs in full text (and also ETDs not based on textual information) via university intranet and via the Internet ; it also focused on the use of software etc. Selected conclusions from December 2007 are included. Many Czech universities have prepared correlated internal rules of procedure. Libraries of Czech universities play an important role in these processes. More than 60 % of them uses proposed national metadata standard EVSKP-MS in local databases which was prepared by ETD Working Group. The licence agreements will be contracted in 2008 by more schools than last year. The submission of e-texts is usually mandatory, especially in cases of bachelor and diploma works. In about 50 % of Czech universities make ETDs available on the intranet. It seems that open source software DSpace is the most perspective ETD software in the Czech Republic.

Příspěvek shrnuje některé výsledky [1] průzkumu, který koncem roku 2007 provedla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Jednalo se již o druhé kolo tohoto průzkumu. Dotazník z r. 2006 byl však rozšířen na základě připomínek z předchozího roku, zkušeností s vyhodnocováním a vzhledem k potřebě získat v některých ohledech více informací.

Horová, Iva. Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4608>. urn:nbn:cz:ik‐004608. ISSN 1212-5075.

O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007

Abstract: 

Druhý ročník semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007, který uspořádala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, se konal se pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR dne 16. 10. 2007. Organizace se ujala Ústřední knihovna VUT. Program semináře byl rozdělen do čtyř bloků: projekty, zkušenosti provozovatelů systémů, technologie a řešení dílčích technických úkolů. Nejprve byly představeny dva velké projekty: společný projekt sedmnácti vysokých škol „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů́“ a projekt Státní technické knihovny „Národní úložiště šedé literatury“. Dále prezentovaly krátké vstupy o konkrétních zkušenostech zástupci Univerzity v Pardubicích, Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění v Praze. Odpoledne byly představeny produkty na odhalování plagiátů firmy SEFIRA s.r.o a Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně. Poté zazněly referáty a diskuze na téma převody dat do formátu PDF, technická metadata a identifikátory. Prezentace jsou vystavené na adrese http://www.evskp.cz/ v rubrice Dokumenty / Prezentace.

Seminář „Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007“ se konal 15. 10. 2007 již jako druhý ročník. Jeho organizační zabezpečení na sebe opět vzala Ústřední knihovna VUT v Brně, finančně jej podpořila Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále AKVŠ), o program se postarala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise).

Horová, Iva. O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4435>. urn:nbn:cz:ik‐004435. ISSN 1212-5075.

Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací

Abstract: 

Příspěvek přináší podrobné informace o semináři, který uspořádala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací. Konal se pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR dne 22. 11. 2006 na půdě rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Organizace se ujala Ústřední knihovna VUT. O seminář byl velký zájem (cca 70 účastníků). Jeho cílem bylo poskytnout tolik potřebný prostor k výměně zkušeností a k diskusím na dané téma. Novela VŠ zákona uložila školám zajistit zpřístupňování VŠKP. Řada vysokých škol se proto právě nachází ve stádiu rozhodování o volbě způsobu technického a technologického řešení. Rozhodují se, zda zvolit některý systém komerční nebo volně dostupný (OpenSource), a nebo si pořídit individuální systém na zakázku. Každé z těchto řešení má své výhody a nevýhody. Je třeba, aby řešení bzlo v souladu s ostatními agendami dané školy. Program semináře byl rozdělen do tří bloků. Nejprve se představily tři velké univerzity, které zprovoznily komplexní řešení „na míru“ během roku 2006. Krátké vstupy dále připravili zástupci škol, jejichž systémy jsou staršího data a byly již představeny. Předali zde řadu cenných postřehů získaných při aktualizacích a aplikaci novely VŠ zákona. Odpolední blok byl věnován především komerčním firmám (Cosmotron System, Multidata s.r.o. a Sefira s.r.o.), které představily své softwarové nástroje na podporu zpřístupňování, a dále projektu Univerzity Karlovy. Všechny přednesené prezentace jsou dostupné na adrese www.evskp.cz v rubrice Dokumenty.

Dne 22. 11. 2006 se pod záštitou a za finanční podpory Asociace knihoven vysokých škol České republiky (dále AKVŠ) konal seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby, …. Garantem programu této akce byla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise eVŠKP). Seminář se uskutečnil na půdě rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Organizace se ujala a také skvěle zhostila Ústřední knihovna VUT.

Horová, Iva. Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3805>. urn:nbn:cz:ik‐003805. ISSN 1212-5075.

Soubor doporučení AKVŠ pro zpřístupňování vysokoškolských prací

Podnázev: 
aktuální výsledky činnosti Odborné komise pro eVŠKP
English title: 
Guidelines for accessibity of theses and dissertations
English subtitle: 
current activity of the Electronic Theses and Dissertations Working Group
Abstract: 

This article presents information about Electronic Theses and Disserations Work Group, which is solving the current situation and method of problems related accessing and procedures of ETD (electronic bachelor, diploma, doctoral, theses and dissertation). There is no access at the national level in the Czech Republic. In 2003 an inciative arose from the university librarians which grew into the founding of an special ETD Work Group in the framework of the Association of Libraries of Czech Universities. The ETD Work Group had set up a sequence of goals, many of them which are being met (see also www.evskp.cz). In accordance with the amendment to University Law which manages, as well, issues regarding publication of finalized compositions, the ETD Work Group has prepared guidelines and tools which will serve as a procedural starting point and assistance for all universities. It comprises working out a national standard for ETD description and templates of related regulations within a university that specify organizational, administrative and other steps of the ETD life cycle from submission to publication. ETD Work Group aspires to standardize the workflow and creation of a unified environment enabling the establishment of a national ETD registry, including availability of ETD in full text, and collaboration with similar projects in other countries.

Krátce z historie

O složité dostupnosti diplomových, dizertačních a dalších typů vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR se zde není třeba široce rozepisovat. Situace byla velmi komplikovaná mj. také díky platné legislativě, a to zejména prohlášením těchto prací za autorská díla novelou autorského zákona [1] v roce 2000. Pracovníci vysokoškolských knihoven pociťovali jako velký problém nemožnost tyto práce zpřístupňovat, nespokojení uživatelé protestovali.

Horová, Iva. Soubor doporučení AKVŠ pro zpřístupňování vysokoškolských prací. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3590>. urn:nbn:cz:ik‐003590. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah