statistika

Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj

English title: 
Electronic Usage Statistics and their Development
Abstract: 

Libraries spend huge amounts of money on electronic resources and related services; thus it is necessary to carefully measure and evaluate their usage. The article describes development of the methods for usage data collection and analysis. Described further is the principle of usage data harvesting via SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative) and methods of COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) statistics proccessing. The author gives a brief information about a relatively new project PIRUS 2. The presumable development of the methods of measuring usage closes the contribution.

Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj

Tištěné knihy nepředstavují velký problém v souvislosti se zjišťováním míry jejich využívanosti. Pokud jsou v knihovně evidovány výpůjčky, je snadné spočítat, kolikrát byla kniha zapůjčena. Data jistě nejsou zcela přesná, neboť nejsou evidovány prezenční výpůjčky z volného výběru, ale získaná data přesto mají značnou vypovídací hodnotu. Zjišťování míry využití časopisů je mnohem složitější. Kvantifikace jejich využití je ztížena tím, že necirkulují mezi uživateli stejně jako knihy, jsou dostupné většinou jen prezenčně. Podíváme-li se na zjišťování využívanosti elektronických zdrojů, je situace ještě složitější.

Beitlová, Michaela. Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6944>. urn:nbn:cz:ik‐006944. ISSN 1212-5075.

Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl

English title: 
Measuring and evaluating the quality of the contents of modern collectively created encyclopedic works
Abstract: 

The study deals with measuring and evaluating the quality of the contents of modern collectively created encyclopedic works. Introductory parts provide a definition of freely available encyclopedic works and basic typology and possibilities of classification of encyclopedic works in general with focus on freely available internet encyclopedias. The next part, which is introduced with the basic outline of the typology of research approaches to the quality of the content of Wikipedia, provides a summary of approaches and results of selected international studies measuring and evaluating the quality of the content of Wikipedia. Own research part and its results are contained in Chapter 7. It deals with measuring and evaluating the quality of the content of articles about information science in the Czech, Slovak, English and German language versions of Wikipedia and related content, too. The main used method is quantitative (bibliometric) analysis, which is also followed by additional qualitative assessment derived from the results of quantitative measuring. The final section provides a summary and evaluation of the results of all previous sections and resulting conclusions and recommendations, including future challenges.

1 Úvod – vymezení moderních volně dostupných encyklopedických děl

Za moderní encyklopedická díla dostupná na internetu lze považovat zejména ty encyklopedie, které se nějakým výrazným způsobem liší od encyklopedií tradičních tištěných. „Pouhá“ elektronická podoba nebo internetová dostupnost ještě sama o sobě modernost těchto děl nezaručuje, stejně jako modernost nezaručuje ani jejich „webovost“, „hypertextovost“, multimedialita, integrující periodicita a podobné charakteristiky typické pro většinu děl současného internetu. Co je opravdu moderní, je tak zejména výrazně nové, skoro až revoluční, pojetí autorství, otevřené dostupnosti a modelů řízení a hodnocení kvality obsahu těch encyklopedií, které jsou tvořeny kolektivně.

Sakastrová, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6683>. urn:nbn:cz:ik‐006683. ISSN 1212-5075.

Služba UStat včetně SUSHI – pro zákazníky Verde a SFX zdarma

English title: 
UStat Service, SUSHI included – for Verde and SFX customers without extra fees
Abstract: 

The UStat (an Ex Libris usage statistics service) allows the collecting and reporting of usage statistics information supplied by vendors (content providers) in COUNTER format. Loading usage statistics data may be performed manually or by using SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative). SUSHI allows automatic data harvesting using vendor provided Web services that comply with the SUSHI protocol and loading it into the UStat database. With access to this data via the UStat service, librarians have more alternatives for analyzing and understanding usage within their institutions or corporations.

Úvod

Na začátku dubna letošního roku uvolnila společnost Ex Libris pro zákazníky SFX službu UStat (Usage Statistics Service). Služba se dříve jmenovala Verde Usage Statistics Services a byla dostupná pouze pro zákazníky Verde.

Beitlová, Michaela. Služba UStat včetně SUSHI – pro zákazníky Verde a SFX zdarma. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6138>. urn:nbn:cz:ik‐006138. ISSN 1212-5075.

Bílá kniha OECD: Potřebujeme publikační standardy pro datové sady a tabulky


GREEN, Toby. We Need Publishing Standards for Datasets and Data Tables [online]. Paris : OECD Publishing, 2009 [cit. 2009-05-20]. 29 s. OECD Publishing White Paper. Dostupné na WWW: <http://dx.doi.org/10.1787/603233448430>. doi: 10.1787/603233448430.

Římanová, Radka. Bílá kniha OECD: Potřebujeme publikační standardy pro datové sady a tabulky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5544>. urn:nbn:cz:ik‐005544. ISSN 1212-5075.

Nová statistická evidence v nejpočetnější „síti“ knihoven ČR

Podnázev: 
v obecních, městských, krajských knihovnách a v Národní knihovně
English title: 
New statistical records in the most numerous "network" of libraries in the CR
English subtitle: 
in local, municipal and regional librararies and in the National Library
Abstract: 

The article focuses on changes in statistics used to capture the situation in services provided by public libraries in the Czech Republic, as of January 1st 2009.

Od 1. ledna 2009 sledují a evidují obecní, městské a krajské knihovny i NK ČR své služby a činnosti nově. Protože některé změny jsou poměrně radikální a domnívám se, že důvody pro ně obecně platné, pokusím se ty stěžejní níže popsat a zdůvodnit.

Zemánková, Ladislava. Nová statistická evidence v nejpočetnější „síti“ knihoven ČR. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5314>. urn:nbn:cz:ik‐005314. ISSN 1212-5075.

Dvakrát měř, jednou řeš a Za čtenářem až na kraj světa, tentokrát do Vražného

Na polovinu května 2008 jsme pro knihovníky Moravskoslezského kraje naplánovali dvoudenní seminář, který byl tematicky zaměřen na průzkumy v knihovnách, statistiku a také na čtenářství. Jeho název zněl: „Dvakrát měř, jednou řeš (aneb přínos průzkumů v knihovnách) a Za čtenářem až na kraj světa.“ Tentokrát se pro nás krajem světa stala malá obec Vražné na Novojičínsku.

Šedá, Marie. Dvakrát měř, jednou řeš a Za čtenářem až na kraj světa, tentokrát do Vražného. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4824>. urn:nbn:cz:ik‐004824. ISSN 1212-5075.

Jak moje knihovna (skutečně) pracuje?

Otázku uvedenou v titulu si klade velká většina vedoucích pracovníků knihoven. Pravda, odpověď na ni bývá poznamenána mnoha faktory. Nejčastěji tím základním – know-how, čili znalostí jak na to (či její absencí). (Nebo je tím základním faktorem ochota a odhodlání podívat se do zrcadla?)

Obdobné, byť samozřejmě jinak formulované otázky si kladou také zřizovatelé knihoven, ale i jejich uživatelé. Ačkoli ti druzí často vysloví svůj ortel bez velkého hloubání (jak už to zákazníci dělají).

Matušík, Zdeněk. Jak moje knihovna (skutečně) pracuje?. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3342>. urn:nbn:cz:ik‐003342. ISSN 1212-5075.

Search Engine Dictionary & Search Engine Yearbook

Search Engine Dictionary

V článku o elektronickém publikování se vám dnes pokusíme přiblížit stránky Search Engine Dictionary (SED, dostupné na www.SearchEngineDictionary.com). Jak již název napovídá, jedná se o anglický výkladový slovník termínů, které jsou užívány ve spojitosti s vyhledávači, jejich funkcemi a službami.

Štogr, Jakub. Search Engine Dictionary & Search Engine Yearbook. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1868>. urn:nbn:cz:ik‐001868. ISSN 1212-5075.

Šestá konference ICOLC

Pořadatelem šesté mezinárodní konference o knihovnických konsorciích bylo konsorcium katalánských univerzitních knihoven CBUC (Consorci de Bibliotheques Universitaries de Catalunya). Konference se konala ve španělské Barceloně a zúčastnilo se jí více než 130 delegátů ze 33 zemí, z toho např. 16 z USA, 8 z Kanady, 2 z Austrálie, 4 z Japonska, 4 z Afriky.

Nová, Hana; Šťastná, Petra. Šestá konference ICOLC. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1814>. urn:nbn:cz:ik‐001814. ISSN 1212-5075.

Země světa na CountryReports.org

Studentům, žákům, turistům, knihovníkům a zvídavým soutěžícím mohou být určeny statistické a kulturní informace o všech zemích světa. Stránky www.countryreports.org fungují od roku 1997, kdy je založili američtí nadšenci se zájmem o mezinárodní vztahy a kulturu. Přístup k základním informacím o všech státech je zdarma, podrobnější informace jsou dostupné pouze po registraci a zaplacení předplatného. (Plná verze záznamu je zdarma zobrazitelná zkušebně pouze pro Německo.)

Pojerová, Kateřina. Země světa na CountryReports.org. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1820>. urn:nbn:cz:ik‐001820. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah