Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z exkurze do knihovny Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zpráva z exkurze do knihovny Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR

0 comments
Autoři: 

10. listopadu 2009 se konala exkurze pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) do knihovny Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. (EÚ AV ČR). Knihovna sídlí v klidné části Prahy na Puškinově náměstí 9. Je snadno dosažitelná např. ze stanic MHD Hradčanská či Dejvická doplněných procházkou starou zástavbou. Knihovna sama sídlí v přízemí krásné prvorepublikové budovy.

Po vstupu do prostor knihovny nás přivítala PhDr. Jana Vozková, CSc., která nám byla velmi příjemnou a laskavou průvodkyní. Byly jsme uvedeny (naše exkurze byla čistě dámská) do nádherně zrekonstruované badatelny, kde na nás mimo občerstvení čekal zasvěcený a poutavý výklad o knihovně, její historii, fondech a službách.

Knihovna vznikla v roce 1962 jako součást Ústavu hudební vědy. V následujících letech změnila několikrát svou příslušnost a součástí Etnologického ústavu se stala roku 2002. Dalším výrazným mezníkem v historii knihovny je rok 2007, od kterého probíhá v prostorách knihovny rozsáhlá rekonstrukce.

Největší změnu zaznamenala právě výše zmíněná badatelna. Původní prostor sestával z malé studovny a kanceláří, které byly změněny vybouráním příček (nikoliv nosných, jak jsme byly ujištěny) v jednu velkou multifunkční místnost, která slouží jako knihovna, studovna či zasedací místnost kabinetu. Díky přítomnosti koncertního křídla (primárně určeného pro badatele) lze pořádat i koncerty. Místnost je také dějištěm různých konferencí a přednášek. Pořádání různých akcí je bezproblémové díky nejmodernější technice, která je vbudována do obrovské vestavěné knihovny. Byly jsme velmi překvapeny, kam všude se dá umístit promítací plátno, dataprojektor, hi-fi sestava nebo televize, aniž by to narušilo vzhled a funkčnost prostoru.

Knihovní fond se specializuje na publikace od 17. stol až do současnosti. Obsahuje asi 45 000 jednotek, které tvoří knihy a periodika zabývající se hudbou a dějinami hudby. Nechybí ani hudebniny, gramodesky a CD. Mezi nejcennější publikace patří např. Kancionál český Matěje Václava Šteyera z roku 1687. Kompletní fond knihovny si lze jako naskenovaný lístkový katalog prohlédnout na webových stránkách EÚ AV ČR. Mimo to jsou od roku 2002 do souborného katalogu AV ČR zanášeny katalogizační záznamy knih. Katalogizace hudebnin do elektronického katalogu není zatím vzhledem k  nedostatečnému personálnímu zajištění a časové náročnosti možná.

Fond je neustále rozšiřován, v posledních letech je přírůstek až 2000 jednotek ročně. Přibývají zejména nákupem nových dokumentů, odkupem či odkazem pozůstalostí a výměnnou aktivitou se zahraničím. Mnoho knihovních jednotek je svým obsahem naprosto unikátních. Při akvizici nových titulů knihovna kabinetu hudební historie spolupracuje s Ústavem hudební vědy FF UK v Praze a Hudebním oddělením Národní knihovny ČR.

Knihovní fond je uložen jak v badatelské místnosti v knihovně, tak také ve dvou skladech (které jsou hned naproti badatelně, což manipulaci s fondem značně usnadňuje). Sklady byly rekonstruovány v tomto roce a jsou opatřeny kompaktními regály. Ve větším jsou uloženy knihy, periodika a hudebniny, v menším gramodesky a výměnný fond. Myšleno je i na koutek pro oddech, který je po manipulaci s větším množstvím jednotek více než potřebný.

Jak už název knihovny napovídá, svým zaměřením je úzce specializovaná. Hlavními uživateli jsou tedy zájemci o dějiny hudby a hudbu, např. studenti oboru hudební věda, muzikologie apod. Jednotky si lze půjčovat jak prezenčně, tak i absečně, umožněna je i meziknihovní výpůjčka. Díky přítomnosti koncertního křídla si lze vybrané hudebniny i přehrát.

Mezi další činnosti knihovny patří informační služby, pomoc badatelům, katalogizace záznamů, reprografické služby, spolupráce na digitalizaci, zpracovávání záznamů pro databázi Automatizovaného systému evidence publikací (ASEP), distribuce publikací vydaných AV ČR a přispívání do časopisu Hudební věda.

Vzhledem k tomu, že provoz knihovny obstarává jeden knihovník na plný úvazek, druhý na poloviční a třetí je brigádnická výpomoc, je spektrum poskytovaných služeb opravdu široké.

Návštěva knihovny pro nás byla velmi inspirující. Zaujala nás jak kompletní rekonstrukce prostoru badatelny, tak i skladů. Perfektně bylo zvládnuto také řešení prostor zázemí, kde bylo myšleno i na kuchyňku a úklidovou místnost. Nejzajímavější však bylo nadšení a elán paní doktorky Vozkové. Je obdivuhodné, že mimo provozu knihovny zvládá i vymýšlení různých návrhů na vylepšení knihovních prostor za účelem zvýšení komfortu jak pro badatele, tak i knihovníky. A nutno říct, že vše zvládá bravurně a s úsměvem.

Exteriér budovy, v níž sídlí knihovna Kabinetu hudební historie

Exteriér budovy, v níž sídlí knihovna Kabinetu hudební historie

Celkový pohled do studovny (z prostoru výpůjčního protokolu)

Celkový pohled do studovny (z prostoru výpůjčního protokolu)

Účastníci exkurze při výkladu

Účastníci exkurze při výkladu

Vedoucí knihovny PhDr. Jana Vozková, CSc.

Vedoucí knihovny PhDr. Jana Vozková, CSc.

Koncertní křídlo ve studovně

Koncertní křídlo ve studovně

Detail lampy u stolu ve studovně

Detail lampy u stolu ve studovně

Důvtipné osvětlení regálů

Důvtipné osvětlení regálů

J. Vozková na schůdkách sloužících k pohodlné manipulaci knih z vyšších polic regálů

J. Vozková na schůdkách sloužících k pohodlné manipulaci knih z vyšších polic regálů

Promítací plátno jako součást vybavení studovny

Promítací plátno jako součást vybavení studovny

Kompaktní regály ve skladu

Kompaktní regály ve skladu

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOŤOVÁ, Anna. Zpráva z exkurze do knihovny Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-13303. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13303

automaticky generované reklamy