management

Informační, spisové a archivní služby jako expertní varianta outsourcingu

English title: 
Information, registration and archiving services as an expert variant of outsourcing
Abstract: 

The article describes the use of outsourcing in the field of information, filling, archival and administrative services. It shows that it is possible to apply for these services an expert version of outsourcing . It describes the benefits of outsourcing for customer if the services are highly aggregated.o

Outsourcing je, volně přeloženo, využívání vnějších zdrojů. Termín vznikl z anglického Outside Resource Using a je, velmi zhruba řečeno, používán pro vytěsňování vybraných aktivit z organizace na externího dodavatele. V našem případě se jedná o vytěsňování aktivit spojených s realizací informačních, spisových a archivních služeb. K těmto službám můžeme celkem přirozeně přidat i vybrané služby administrativní, u kterých převažuje, ať už fyzická nebo logická, manipulace s dokumentací.

Štěpanovský, Štěpán. Informační, spisové a archivní služby jako expertní varianta outsourcingu. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6753>. urn:nbn:cz:ik‐006753. ISSN 1212-5075.

Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze

English title: 
The Implementation and Operation of Verde at Charles University in Prague
Abstract: 

This article provides information about the implementation and operation of Verde - an Electronic Resource Management System at Charles University in Prague. The conclusion describes the five phases of the electronic resources life cycle as follows: selecting, trial, acquisition and licensing, use and subscribtion renewal or rejection. The system operates according to these phases and increases the efficiency of the library workflow.

Krátce o Verde

Verde je produkt společnosti Ex Libris, který má instituci sloužit jako jediný vstupní bod pro administraci všech přístupných elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) a umožňuje jednoduše spravovat složité procesy, které jsou pro EIZ charakteristické. EIZ procházejí životním cyklem, jehož fáze systém Verde sleduje a nabízí knihovníkům ušetření času a nákladů na EIZ, snadnou orientaci v obrovském množství informací o EIZ a automatizaci stále se opakujících činností. Na design systému měla velký vliv DLF ERMI (Digital Library Federation Electronic Resource Management Initiative), jejíž doporučení a standardy jsou v systému respektovány, především v licenčním záznamu. Verde je nástroj pro knihovníky, avšak pro integraci s dalšími systémy má jednoznačně definované webové služby (SOAP).

Beitlová, Michaela. Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6680>. urn:nbn:cz:ik‐006680. ISSN 1212-5075.

Zelená pro správu elektronických informačních zdrojů

English title: 
Green light for electronic information resources management system
Abstract: 

An ERMS is a software that assists the library in managing all the details related to its subscriptions to electronic content. The ILS has not necessarily evolved to accommodate all aspects of managing electronic content but it is possible for the ERMS to be well-integrated with an ILS. The article deals with advantages of the ERM System Verde by Ex Libris. Verde was successfully implemented at Charles University in Prague.

Systémy pro správu elektronických informačních zdrojů (ERM systémy) nemají v České ani Slovenské republice tradici. Zatímco aplikacím pro uživatele knihoven je již několik let věnována veškerá pozornost a jsou do nich vkládány nemalé investiční prostředky, ERM systémy primárně určené pro zaměstnance knihoven jsou zatím opomíjené. Jedním z důvodů, proč knihovna ERM systém ještě nevyužívá, může být nedostatek informací o tom, jaké jsou výhody systémů pro správu elektronických zdrojů.

Beitlová, Michaela. Zelená pro správu elektronických informačních zdrojů. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5974>. urn:nbn:cz:ik‐005974. ISSN 1212-5075.

Vzdelávanie riadiacich a vedúcich pracovníkov knižníc Prešovského kraja

Slovenská asociácia knižníc ponúkla aj v roku 2008 svojim členským knižniciam spoluprácu a partnerstvo pri organizovaní odborných podujatí pre knihovnícku verejnosť, ako aj kultúrnych a propagačných podujatí pre širokú verejnosť presahujúcich rámec jednej knižnice v programe “Partnerstvo alebo spojme svoje sily“. Túto možnosť využila aj Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove, ktorá zorganizovala 9.

Džuganová, Daniela. Vzdelávanie riadiacich a vedúcich pracovníkov knižníc Prešovského kraja. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5116>. urn:nbn:cz:ik‐005116. ISSN 1212-5075.

Chcete vědět, jak dělají CI nejúspěšnější světové firmy?


Přijďte si to poslechnout 26. a 27. listopadu 2007 na 3. výroční mezinárodní konferenci SCIP CZECH do Hotelu Čechia Praha! Letošní téma zní "CI jako komplexní systém podpory procesu rozhodování pro úspěch v konkurenčním boji". Jednacím jazykem je angličtina.

Účastníci konference dostanou novou knihu Josepha H.A.M. Rodenberga RM vydanou v srpnu 2007 s názvem 'Competitive Intelligence and Senior Management'. Rodenberg je dlouholetým a uznávaným odborníkem na CI a členem SCIP, který bude na konferenci Key Note Speakerem.

Pro zhlédnutí programu konference a registraci navštivte stránky konference.

Marketingové srovnání: STK & Medistyl

English title: 
State Technical Library and Medistyl Ltd: Comparison of marketing methods
Abstract: 

This article focuses on an evaluation of marketing methods used in a publicly-funded library (State Technical Library) and a private company (Medistyl Ltd.). Thanks to a specific questionnaire and conducted personal interview, we have compared and contrasted these two institutions in respect to a variety of aspects, e. g. the so called 'marketing mix', SWOT analysis, and others. As a result, we have obtained a general approach of these organizations to the marketing overall. Although these results cannot be extended to other institutions, we hope this paper will demonstrate all important features that these bodies have in common, as well as their significant differences.

Poznámka: Následující text je upravenou verzí konferenčního příspěvku, který zazněl již v září minulého roku na konferenci Knihovny současnosti 2006 a ve své anglické verzi také nyní na mezinárodním studentském sympoziu BOBCATSSS 2007, které se uskutečnilo ve dnech 29.–31. 1. 2007 (pořadateli sympozia se staly Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Hochschule der Medien Stuttgart).
Rylich, Jan; Tománek, Tomáš. Marketingové srovnání: STK & Medistyl. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3913>. urn:nbn:cz:ik‐003913. ISSN 1212-5075.

Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů

English title: 
School information systems – a particular MIS usage
Abstract: 

This paper deals with the topic of school information systems. It is discussed in the context of the following concepts/approaches – knowledge management, management information systems (MIS), school management. School information systems represent a software tool used to support administrative and educational tasks of a school.
Development of the school information systems field is characterized with the use of practical experience from the countries that have most experience in using this type of systems. (Great Britain, Netherlands, Hong Kong, New Zealand). Besides, supply of school information system software solutions on the market in the Czech Republic is briefly described.

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2006.
Basl, Josef, Mgr.. Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3736>. urn:nbn:cz:ik‐003736. ISSN 1212-5075.

Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo?

V Krajské knihovně Vysočiny to vře, zaznamenala letos na jaře snad celá knihovnická veřejnost. Zaznamenali to všichni – čtenáři, spolupracovníci i obyvatelé z blízkých i vzdálených míst kraje. Dnes už to tu jen doutná, ale pach spáleniště zůstane ještě dlouho. V lidech, ve výkonu i ve výsledcích další práce. Bitva nemá vítěze, má jen poražené.

Vejsadová, Jana. Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo?. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3596>. urn:nbn:cz:ik‐003596. ISSN 1212-5075.

Marketing B2B

Poznámka redakce: Článek je výtahem z knihy: BREZÁNIOVÁ, Mária, MAJERČÁK, Jozef. Marketing B2B. Žilina : Žilinská univerzita, 2004. 115 s. ISBN 80-8070-232-2. 1. část textu byla zveřejněna v předcházejícím čísle, 3. část textu bude zveřejněnq v následujícícm čísle Ikara.
Majerčák, Jozef. Marketing B2B. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1902>. urn:nbn:cz:ik‐001902. ISSN 1212-5075.

Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách

Díky dlouhodobé spolupráci mezi Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK Praha a knihovnou Longwood University ve Farmville, Virginia, mám možnost se zapojit do některých procesů nejen zdejší knihovny, ale také sledovat, jakými změnami prochází a jaké problémy řeší vybrané akademické knihovny v USA.

Jedličková, Petra. Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1588>. urn:nbn:cz:ik‐001588. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah