Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

UNESCO Libraries Portal - Mezinárodní brána k informacím pro knihovníky a uživatele knihoven

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

UNESCO Libraries Portal - Mezinárodní brána k informacím pro knihovníky a uživatele knihoven

1 comments

Organizace UNESCO v rámci sektoru Komunikace a informace podněcuje mezinárodní dialog o vlivu globalizace na přístup k informacím a na proces komunikace. Provozuje několik informačních zdrojů, mezi něž patří i specializované portály (tzv. WebWorld portály):

 • Archives Portal
 • Free Software Portal
 • Libraries Portal
 • Observatory of the Information Society

Zaměřila jsem se na Libraries Portal (dále jen LP).

Formální uspořádání
Stránka je graficky rozdělena do tří sloupců. V levé horní části se za ikonami skrývají možnosti odeslání stránky e-mailem, optimalizace pro tisk a mapa stránky. Jsou zde také umístěny odkazy na obsahově nadřazené, podřazené nebo příbuzné stránky UNESCO. Pokud chcete logo LP umístit na své vlastní stránky a propagovat tak tento zdroj, máte možnost využít dvou způsobů (HTML kód s odkazem nebo přímo obrázek).

Uživatelé přidávají nové zdroje do adresáře pomocí jednoduchého formuláře. Jde tedy o otevřený webový adresář, který je naplňován z iniciativy samotných návštěvníků portálu. Redakci provádí tým v Paříži. Povinné údaje ve formuláři jsou název zdroje, URL a zařazení do příslušné kategorie. Pokud zatím odpovídající kategorie ve struktuře neexistuje, má uživatel vybrat nejbližší podobnou kategorii a redakce vytvoří požadovanou kategorii. K povinným údajům náleží anotace o max. délce 40 slov a uvedení jména a kontaktní e-mailové adresy toho, kdo nový zdroj vložil. Veřejnost má možnost záznamy i upravovat.

LP umožňuje prohlédnout si nové linky přidané poslední týden a přihlásit se k odebírání newsletteru, který informuje o novinkách.

Standardně je nastavena anglická jazková verze, ale je možné přepnout na francouzskou.

Obsah a vyhledávání
Možnosti vyhledávání nejsou velké, ale myslím, že zatím vzhledem k rozsahu portálu dostačující. Můžete hledat podle regionu, země nebo klíčového slova.

Obsahem LP je zejména adresář knihovnických zdrojů v následující struktuře:

 • Knihovny: UNESCO, OSN, Národní, Veřejné, Akademické, Dětské, Pro ženy, Pro nevidomé, Vládní, Umělecké, Historické, Ostatní
 • Profesní skupiny: Asociace, Sítě
 • Vzdělávání: Instituce, Workshopy, Nadace a stipendia, Online kurzy
 • Iniciativy: Ochrana, Zpřístupňování, Digitální knihovny
 • Zdroje: Adresáře, Portály, Publikace, Blogy, Katalogy
 • Konference, setkání: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 • Knihovnictví: Propagace, Diskusní skupiny, Spolupráce, Zaměstnání

K dnešnímu dni (31. 8. 2004) je v adresáři 14 033 záznamů a každým dnem jich několik přibývá. Portálová statistika se chlubí 12 189 znalostními objekty a 3180 tématy.

Kromě této sbírky zdrojů jsou v rubrice Události pozvánky na konference a oznámení o jiných proběhlých nebo budoucích událostech. Podstatnou složku obsahu tvoří zprávy se světa knihovnictví.

Hodnocení
Provedení je graficky zdařilé, s navigací také nejsou větší problémy, ale po zevrubnějším prozkoumání působí portál po obsahové stránce poněkud chudším dojmem. Proto vyzývám: "Národy světa spojte se a plňte UNESCO Libraries Portal odkazy!" Vzhledem k prestiži a celosvětové působnosti organizace by se mohlo jednat o důležitý a užitečný informační zdroj nejen pro knihovnickou obec.

Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POJEROVÁ, Kateřina. UNESCO Libraries Portal - Mezinárodní brána k informacím pro knihovníky a uživatele knihoven. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-11689. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11689

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password