Pojerová, Kateřina

Neziskové organizace už vědí, jak vytěžit internet

Informace, rady a zkušenosti, jak se úspěšně prezentovat a komunikovat na internetu, získali účastníci konference, která proběhla 22. července v budově ČSOB v Praze–Radlicích. Akce nazvaná Jak vytěžit internet pro neziskové organizace nebyla určena IT odborníkům, programátorům ani webmasterům. V publiku seděli manažeři a pracovníci, kteří mají na starosti marketing a komunikaci.

Pojerová, Kateřina. Neziskové organizace už vědí, jak vytěžit internet. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5680>. urn:nbn:cz:ik‐005680. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2009

Ve dnech 28.-30. ledna 2009 se v portugalském městě Porto uskutečnil již 17. ročník mezinárodního sympozia BOBCATSSS. Tematicky bylo sympozium zaměřeno na výzvy novým informačním profesionálům. Organizátory sympozia se staly Univerzita v Portu (University of Porto) a Univerzita v Tampere (University of Tampere). Podrobnější informace o akci jsou k dispozici na adrese http://www.bobcatsss2009.org/.

Hvězdová, Lenka; Papík, Richard; Pojerová, Kateřina; Skolková, Linda; Souček, Martin; Štogr, Jakub; Vavříková, Lucie. Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5388>. urn:nbn:cz:ik‐005388. ISSN 1212-5075.

Digitální archiv Paměť národa má i svoji e-badatelnu

Přesně v den oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa, tj. 28. října 2008, byl spuštěn nový pamětnický portál Paměť národa. Jde o bohatý digitální archiv, který obsahuje svědectví stovek pamětníků významných historických událostí 20. století. Portál je přístupný veřejnosti, pro registrované badatele nabízí rozšířený obsah i funkce.

Pojerová, Kateřina; Stehlík, Michal. Digitální archiv Paměť národa má i svoji e-badatelnu. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5114>. urn:nbn:cz:ik‐005114. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007

Ve dnech 11. – 13. září 2007 se v Seči u Chrudimi uskutečnil již 15. ročník konference Knihovny současnosti. Konferenci tradičně zahájil Jaromír Kubíček (Sdružení knihoven ČR).

Následně Aleš Brožek (Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem) představil letošní nositele medaile Z. V. Tobolky. Z jedenácti nominovaných medaili získalo pět osob:

Nejezchlebová, Jana; Pojerová, Kateřina; Skolková, Linda; Vavříková, Lucie. Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4349>. urn:nbn:cz:ik‐004349. ISSN 1212-5075.

Informační služby s přidanou hodnotou

English title: 
Value-added information services
Abstract: 

The master thesis is devoted to various types of information services and an aspect of “added value” within these services. The author maps added value in information services and tries to find a basis for achieving added value in both commercial and public sphere and in context of information systems. Based on a research carried out by the author, current situation in the Czech Republic is described. Furthermore, the thesis describes some particular examples of value-added information services and their practical use, characterizes information processing software tools and outlines trends in value added information services area. (The abstract refers to the original master thesis text.)

Poznámka redakce:
Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2007. Z rozsáhlé diplomové práce vybrala autorka praktickou část týkající se průzkumu situace v informačních službách s přidanou hodnotou v České republice.

Bibliografický záznam původní práce:
POJEROVÁ, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. [Value-added information services]. Praha, 2007. 94 s., 42 s. příl. Diplomová práce.
Pojerová, Kateřina. Informační služby s přidanou hodnotou. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4298>. urn:nbn:cz:ik‐004298. ISSN 1212-5075.

Čtenářské poradenství ve veřejných knihovnách

Podnázev: 
Přednáška prof. Moranové "Readers‘ advisory services in public libraries"
Profesorka Barbara B.
Pojerová, Kateřina. Čtenářské poradenství ve veřejných knihovnách. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3296>. urn:nbn:cz:ik‐003296. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2006

Ve dnech 30. ledna až 1. února 2006 se v estonském Tallinnu pod záštitou EUCLID, tedy Evropské asociace pro vzdělávání a výzkum v oblasti knihovní a informační vědy, uskutečnil již 14. ročník mezinárodního studentského sympozia BOBCATSSS. Tematické zaměření sympozia bylo velmi široké, jak o tom ostatně svědčí i jeho název Informace, inovace, odpovědnost: Informační profesionál v síťové společnosti.

Burský, Ondřej; Köppel, Petr; Papík, Richard; Pojerová, Kateřina; Skolková, Linda; Sluková, Petra; Štogr, Jakub; Žvátorová, Veronika. Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3221>. urn:nbn:cz:ik‐003221. ISSN 1212-5075.

Emerald Library Link

Britská vydavatelská společnost Emerald, která vydává 27 titulů časopisů z oblasti knihovních a informačních služeb, vytvořila - primárně pro potřeby svých předplatitelů - webové stránky Emerald Library Link. Jedná se o komplexní online informační zdroj určený profesionálům z oboru knihovnictví a informační vědy - knihovníkům, informačním specialistům, znalostním manažerům a výzkumným pracovníkům.

Pojerová, Kateřina. Emerald Library Link. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2049>. urn:nbn:cz:ik‐002049. ISSN 1212-5075.

Země světa na CountryReports.org

Studentům, žákům, turistům, knihovníkům a zvídavým soutěžícím mohou být určeny statistické a kulturní informace o všech zemích světa. Stránky www.countryreports.org fungují od roku 1997, kdy je založili američtí nadšenci se zájmem o mezinárodní vztahy a kulturu. Přístup k základním informacím o všech státech je zdarma, podrobnější informace jsou dostupné pouze po registraci a zaplacení předplatného. (Plná verze záznamu je zdarma zobrazitelná zkušebně pouze pro Německo.)

Pojerová, Kateřina. Země světa na CountryReports.org. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1820>. urn:nbn:cz:ik‐001820. ISSN 1212-5075.

Knihovna roku

Knihovnu roku mají v Kostomlatech pod Milešovkou, ocenění za nejvýznamnější knihovnický počin převzal Vojtěch Balík

Dne 8. října se v Zrcadlové kapli Klementina konalo slavnostní vyhlášení 2. ročníku celostátní ceny Ministerstva kultury Knihovna roku 2004. První náměstek ministra kultury Zdeněk Novák jménem pořádající instituce a zároveň donátora soutěže předával ocenění. Dopolednem provázela Zlata Houšková, na varhany hrál profesor Otomar Kvěch.

Pojerová, Kateřina. Knihovna roku. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1810>. urn:nbn:cz:ik‐001810. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah