Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009

0 comments
Anglicky
English title: 
Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009
English abstract: 
<p>Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009 is a database which includes and unifies multilingual terms from the Czech state administration.</p>

Tento příspěvek stručně představuje Terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Podává o databázi základní informace a stručně popisuje možnosti vyhledávání.

Základní informace

Odbor komunikace Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve spolupráci s Odborem kompatibility Úřadu vlády ČR zpřístupnil terminologickou databázi pro potřeby českého předsednictví v Radě EU. Celý projekt koordinuje interní tým překladatelů Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ČR, který také odpovídá za správnost a průběžnou aktualizaci databáze. Na vytváření jednotné vícejazyčné terminologie státní správy ČR (zahájeno na podzim 2007) se podíleli jazykoví odborníci (překladatelé, rodilí mluvčí), odborníci na organizační strukturu české státní správy, jednotlivá ministerstva ČR a další subjekty. Projekt byl rovněž konzultován s předchozími předsednickými zeměmi (např. Finsko, Slovinsko), které zpracovaly podobné projekty.

Databáze obsahuje vícejazyčné názvosloví české státní správy. Jejím základním cílem je sjednocení cizojazyčných názvosloví úřadů a jejich organizačních jednotek, označení pracovního zařazení zaměstnanců, základních agend rezortů atd. V případě sjednocení se jedná o sloučení poměrně různorodého názvosloví české státní správy, kdy pro stejnou funkci existují (v rámci jednotlivých ministerstev) různé překlady, ale někdy i různé názvy v češtině.

Databáze má představovat významný krok k dosažení správnosti, jednoznačnosti a srozumitelnosti cizojazyčné komunikace během českého předsednictví, ale i po jeho skončení. Veškeré zpřístupněné termíny jsou k dispozici v češtině, angličtině, francouzštině a němčině. V budoucnu se počítá s rozšiřováním databáze o nové glosáře, související obsahově s předsednictvím a jeho aktuálními tématy.

Terminologická databáze je určena nejen zaměstnancům státní správy podílejících se na předsednictví, ale i překladatelům a tlumočníkům a zároveň je zpřístupněna veřejnosti.

Přístup k databázi

S databází je možné pracovat v prostředí Lotus Notes nebo k ní přistupovat prostřednictvím internetu, kde je vystavená online na webových stránkách vlády České republiky. Další odkazy vedoucí k databázi jsou umístěny na stránkách Euroskopu a Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu a na oficiální webových stránkách českého předsednictví.

Pro přístup v prostředí internetu je ovšem nutná instalace programu Java, což může uživatelům v mnoha případech činit problémy. Při práci s databází se pak objevují hlášky související s Javou, což může uživatele obtěžovat. Další věc, která není při přístupu k databázi přes internet příliš pohodlná, je nutnost zadávat jméno a heslo. Oba údaje jsou dostupné přímo na vstupní stránce databáze a jsou přístupné všem, kdo se přihlašují přes internet. Je nutné takto postupovat, když jsou přihlašovací údaje veřejně přístupné? Uživatel se tedy pro vstup do databáze musí přihlásit přes jméno a heslo, ale už nemá možnost se regulérně odhlásit, funkční tlačítko pro odhlašování chybí.

Obr. 1: Přístupová stránka do databáze

Obr. 1: Přístupová stránka do databáze

Obsah a vyhledávání

V současné době databáze obsahuje více než 1 100 hesel (přesné číslo není známo) z těchto oblastí: úřady, slovesná spojení, regiony, předsednictví, pracovní zařazení organizační struktura, obecné pojmy, média, komunální a krajská správa, exekutiva. Počet hesel neustále přibývá. Rozsáhlejší oblasti se dělí do podoblastí, ale to je spíše výjimečné. Seznam hesel není příliš strukturovaný a neobsahuje více než dvě úrovně. U některých hesel je připojen soubor (např. heslo „organigram“). Databáze nabízí řazení hesel podle oblastí, abecední řazení v rámci každého jazyka a podle data poslední editace, které umožňuje sledovat aktuální změny a nově vložené výrazy. Pokud prohlížíme hesla zobrazená podle data poslední aktualizace nebo podle abecedy, nadřazené či jinak související termíny se nezobrazí (na rozdíl např. od tezauru Eurovoc). Součástí databáze je fulltextové vyhledávání. Přestože celé prostředí, všechny popisky a texty jsou zpracovány v českém jazyce, vyhledávání je dostupné pouze v angličtině a nenabízí příliš mnoho možností pro prohledávání uložených termínů. Uživatel může použít pouze jednoduché vyhledávání, kde si může zvolit pouze způsob řazení výsledků (podle relevance nebo času) a může použít při vyhledávání varianty slov (např. "cat" najde také "cats") nebo fuzzy logiku. Co přesně znamená fuzzy logika a jakým způsobem prohledává hesla v seznamu, není nikde vysvětleno.

Obr. 2: Hlavní stránka po přihlášení

Obr. 2: Hlavní stránka po přihlášení

Samotné prostředí terminologické databáze na internetu není příliš uživatelsky přívětivé, působí nedodělaně. Celá databáze se svými funkcemi a možnostmi také působí nehotově. Je zřejmé, že zpracovat všechna hesla najednou a v tak krátkém čase není jednoduché, ale vzhledem k významu a funkci databáze bych očekávala v tuto dobu propracovanější a uživatelsky přívětivější prostředí. Myšlenka je to velmi dobrá, obsah je zajímavý, provedení už tak dobré není, ale vše je na začátku, takže existuje spousta prostoru pro vylepšení a zkvalitnění databáze.

Použité zdroje:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HANUŠOVÁ, Soňa. Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 3 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13051. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13051

automaticky generované reklamy
registration login password