uživatelé internetu

YouTube, aneb tajemství videa a zvuku

English title: 
YouTube, the secret of video and audio
Abstract: 

First part of this article describes basics of video and audio on PC. Multimedia containers, video codecs and audio formats are mentioned. In the second part, YouTube as a portal is analysed. The second part also consist of particular analysis of the five most important sites of YouTube – main page, video playback page, user channel page, account settings page and TestTube. At the end of second part of this article, three main ways of downloading video from YouTube are introduced. Third and last part is dedicated to user review and experiences with YouTube.

1. Zvuk a video – hlavní náplň YouTube

V předešlém článku, nazvaném „Když se řekne YouTube“, jsme se seznámili se základními charakteristikami portálu YouTube, zmapovali procesy související s videem včetně jeho kategorizace a vyhledávání a přiblížili jsme si uživatele portálu YouTube. Stále jsou tu ale dvě oblasti, které zasluhují zmapování, a to obecná rovina videa a zvuku na PC a pohled na YouTube jako na portál, sestávající z mnoha rozličných, a přesto v určitých ohledech obdobných WWW stránek. Konec článku je věnován hodnocení portálu YouTube z širšího pohledu.

Voců, Ondřej. YouTube, aneb tajemství videa a zvuku. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6803>. urn:nbn:cz:ik‐006803. ISSN 1212-5075.

Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách

English title: 
March is the Month of Internet for the tenth time – and in libraries for the eighth time
Abstract: 

A description of 10 years history of annual national campaign March – Month of Internet which claim is to encourage increased use of the Internet as a tool for education, business and entertainment among individuals, organizations and local governments in the Czech Republic. Activities of libraries in this project are stressed.

Březen – měsíc internetu se letos uskutečnil již podesáté a třebaže se ozývaly skeptické hlasy k jeho další budoucnosti, jubilejní ročník přinesl v mnohém ohledu překvapivě rekordní výsledky. Jak se na nich podílely knihovny, a vůbec – jaká byla role knihoven v celé historii tohoto projektu?

Winter, Jaroslav. Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4343>. urn:nbn:cz:ik‐004343. ISSN 1212-5075.

World Usability Day 2006

V úterý 14. listopadu 2006 se konal World Usability Day (WUD) neboli Světový den použitelnosti. Akce se účastnilo více než 30 zemí celého světa, mezi kterými nechyběla ani Česká republika. V pražském hotelu Legie proběhla konference, která se tematicky zaměřila právě na problematiku přístupnosti a použitelnosti webových stránek a aplikací.

Rylich, Jan. World Usability Day 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3723>. urn:nbn:cz:ik‐003723. ISSN 1212-5075.

Informačné správanie človeka – používatelia informácií v súvislostiach


Abstrakt:
Steinerová, Jela. Informačné správanie človeka – používatelia informácií v súvislostiach. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2008>. urn:nbn:cz:ik‐002008. ISSN 1212-5075.

Informačné správanie ako nový objekt výskumu informačnej vedy

STEINEROVÁ, Jela. Informačné správanie : pohľady informačnej vedy. Bratislava : Centrum VTI SR, 2005. 189 s. ISBN 80-85165-90-2.STEINEROVÁ, Jela. Informačné správanie : pohľady informačnej vedy. Bratislava, 2005

Kimlička, Štefan. Informačné správanie ako nový objekt výskumu informačnej vedy. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1984>. urn:nbn:cz:ik‐001984. ISSN 1212-5075.

Bratislavský seminár Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov

V skromných podmienkach práve vyčerpaných posledných financií výskumného grantu zorganizovala Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KKIV FiF UK) dňa 14. decembra 2004 pracovný seminár Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov.

Rankov, Pavol. Bratislavský seminár Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1848>. urn:nbn:cz:ik‐001848. ISSN 1212-5075.

Využívání Internetu v zemích EU

V polovině minulého roku realizovala EAO Gallup Europe na základě požadavku Evropské komise studii mapující všeobecné využívání Internetu veřejností. Osloveno bylo 30 336 respondentů ze všech členských zemí Evropské unie, tedy více jak 2 000 respondentů z každé členské země. Na základě výsledků studie byla hodnocena souhrnně celá EU i jednotlivé členské země.

Kalců, Petra. Využívání Internetu v zemích EU. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1325>. urn:nbn:cz:ik‐001325. ISSN 1212-5075.

Spojené státy mají stále dominantní postavení mezi uživateli Internetu

Téměř 169 miliónů Američanů starších 16 let používalo v posledním čtvrtletí 2002 domácí počítač pro přístup k Internetu (tj. o 9,7 miliónu více než v předchozím roce), což představuje 79 procent všech obyvatel USA (resp. 29 procent v celosvětovém měřítku) v této věkové kategorii. Vyplývá to z výsledků pravidelného statistického šetření Global Internet Trends Report, které nedávno zveřejnila agentura Nielsen/NetRatings.

Vojtášek, Filip. Spojené státy mají stále dominantní postavení mezi uživateli Internetu. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1302>. urn:nbn:cz:ik‐001302. ISSN 1212-5075.

Průzkum uživatelů Internetu za období únor až září 1997

Nedávno byly zveřejněny výsledky výzkumu uživatelů Internetu, který provedl Virtual Info Park . Uvádíme základní přehled nejdůležitějších zjištění v rámci výše zmíněného šetření.

Celkove udaje

Průzkumu se zůčastnilo celkem 2014 respondentů, což představuje v porovnání s předchozím kolem nárůst o 31 % a potvrzuje, že se jedná o nejrozsáhlejší průzkum tohoto typu ve střední a východinyní Evropě.

Virtual Info Park. Průzkum uživatelů Internetu za období únor až září 1997. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1180>. urn:nbn:cz:ik‐001180. ISSN 1212-5075.

Třetina dospělé populace využívá Internet

Téměř třetina dospělých v České republice patří k častým nebo příležitostným uživatelům Internetu. Ukázalo to výzkumné šetření společnosti Markent, které proběhlo v únoru letošního roku. Běžně s internetem pracuje 17 % dospělých obyvatel, 14 % s ním již pracovalo alespoň několikrát. V posledních letech se podíl uživatelů zvyšoval z 12 % v roce 1999 na 16 % a 24 % v následujících letech a letošních 31 % obecné populace. Roste podíl častých uživatelů oproti příležitostným uživatelům.

BMI. Třetina dospělé populace využívá Internet. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/951>. urn:nbn:cz:ik‐000951. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah